فرقه گرایی مجاهدین

کنترل اعضای انتقالی به کشور آلبانی توسط فرقه رجوی

بر اساس اخبار دریافت شده توسط ایران قلم, منابع آگاه در بغداد و آلبانی خبر دادند که از سی نفر انتقال یافتگان جدید به آلبانی پنج نفر زن هستند و رهبری سازمان مجاهدین در کمپ لیبرتی برخی افراد خاص و نزدیک خود را هم قاطی بیماران کرده و به آلبانی می فرستد تا به کنترل افراد جداشده و مخالف بپردازند. در همین رابطه سازمان مجاهدین دو نفر از سرکردگان خود در فرانسه را که مستقیما تحت نظر رهبری فرقه مجاهدین در قلعه اوورسوراواز فرانسه هدایت می شوند و به آلبانی فرستاده تا در آنجا هم سرکوب و اعمال کنترل تشکیلاتی را علیه افراد به کارببندند و مشخصا از تماس افراد با خانواده ها و رسانه ها و افشای رهبری سازمان توسط آنها جلوگیری کنند.

یکی از این دو نفر حسن نایب آقا می باشد که پیوسته بین فرانسه و آلبانی در تردد است ولی نفر دیگر ثابت می باشد.

منابع جداشدگان از فرقه مجاهدین در آلبانی گفتند که این دو نفر را سازمان به عنوان مسئول افراد اعزامی از لیبرتی به آلبانی فرستاده است که به جز چند نفر جاسوس خودشان، سایر افراد آنها را تحویلشان نگرفته است و ناراضیان جدا شدگان حتی از گرفتن غذا از آنها و دیدار و صحبت با آنها خودداری کرده و بر آزادی خودشان تاکید می کنند.

در این رابطه کانون ایران قلم از خانواده های افراد ساکن لیبرتی می خواهد که به مجامع بین المللی برای به دست آوردن اسامی افراد منتقل شده به آلبانی فشار وارد کنند زیرا رهبری فرقه رجوی به شدت می کوشد تا اسامی منتقل شده ها مخفی بماند و از هرگونه درز کردن آنها به بیرون جلوگیری شود. کانون ایران قلم همچنین از مسولین دولت آلبانی می خواهد که از رفت و آمد سران فرقه رجوی به محل استقرار این پناهندگان جلوگیری کند زیرا قصد محدود کردن آزادی این افراد و کنترل و آزار روانی آنها با پیاده کردن مقررات سرکوبگرانه فرقه ای تشکیلاتی روی این افراد و کنترل ارتباطات آنها حتی در کشور آزاد آلبانی را دارند. ما تاکید می کنیم که ورود چنین کسانی به آلبانی آنهم نه از عراق و کمپ لیبرتی بلکه از یک کشور دیگر در رابطه با پناهجویان کاملا غیر قانونی و مغایر با توافقات بین یونامی و دولت آلبانی است و هدف از انتقال این افراد به کشور ثالث را مخدوش می سازد هدفی که همانا آزادی و رهایی آنها از قید و بندهای فرقه ای و راه یافتنشان به دنیای آزاد بویژه استفاده آنها از وسایل ارتباطی و رسانه ای برای تماس با خانواده ها و رسانه ها که سالیان متمادی از آن محروم بودند، می باشد.

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا