دوستان شورایی تا کی جیره خوار رجوی ها

خبر اعلام جدایی آقایان کریم قصیم و محمد رضا روحانی دو تن از اعضای شورای دست ساز رجوی را باید به فال نیک گرفت و منتظر نفرات بعدی برای جدا شدن از شورا بود بدیهی است که هر چقدر زمان به پیش می رود چهره منحوس رجوی برای همگان روشنتر می شود.
البته این اعلام برائت و جدایی از سران فرقه هر چند دیر بوده ولی باید به آنان تبریک گفت که توانسنتد زنجیره هایی که رجوی طی این سالیان با گفتن مهره نفوذی و مهره حکومت ایران و… نثار افراد جدا شده می کردند را پاره کنند و اکنون هر چقدر که به جلو بروند به ماهیت ضد بشری و کثیف رجوی پی برده و متوجه خواهند شد که وی از اعضای شورا بعنوان ابزاری در جهت مطامع خود مورد سوء استفاده قرار می داده است چرا که اصلا وی اعتقادی به اعضای شورا نداشته و در مناسبات درونی آنان را مورد توهین و ناسزا قرار می داده است.
من در مناسبات سازمان بعد از تغییر سازماندهی مدتی برای آوردن و بردن اعضای شورا از اردن به عراق و بلعکس از نزدیک با شما در ارتباط بودم و اکنون می خواهم شهادت بدهم که بعد از برگشت از ماموریت مسئولین فرقه نشست گذاشته و باید تمام برخوردهای شما را گزارش می کردیم و مسئولین فرقه در نشست های درونی این فاکت ها را مانند چماقی بر سر شورایی ها زده و عنوان می کردند که بله ببینید ما با چه کسانی در حال مبارزه برای سرنگونی هستیم!! و یا عنوان می نمودندکه اعضای شورا فقط برای گرفتن پناهندگی در خارجه به ما وصل شدند و ما مجاهدین باید خون بدهیم ولی بعد از پیروزی انقلاب نمی گذاریم که آنها صاحب چیزی شوند و فقط در این مقطع بخاطر کارمان می بایست از آنان استفاده کنیم، و از فاکتهایی که نفرات گزارش کرده بودند در مناسبات برای خراب کردن چهره اعضای شورا برای اعضای خود تعریف می کردند تا تنفری در اعضا ایجاد کنند.
نفراتی که برای ماموریت با اعضای شورا اعزام می شدند حق نداشتند در گزارشات شان از برخوردهای دوستان شما تعریفی کنند هر چه که بود برخوردهای عادی گرایانه اعضای شورا بود.
رجوی فریبکار بعد از جمع آوری این فاکتها در نشست درونی استفاده می کرد و همیشه از اعضای شورا بعنوان نفرات مفت خور که نفرات دیگر دارند خون می دهند و آنان دارند زندگی می کنند یاد می کرد. ولی رجوی فریب کار در نشست های شورا و بیرونی سعی می کرد از نفرات شورا تعریف کند تا مبادا فیلشان هوای هندوستان کند و از شورا خارج شوند زیرا که وی به این شورا باسمه ای نیاز داشت.
باید به آقایان کریم قصیم و محمد رضا روحانی یاد آور شد که مارک زدن و توهین کردن رجوی به آنها سالیان است که دیگر خریداری نداشته و هر چه بیشتر باید چهره واقعی و کثیف سران فرقه را افشا کنند. این اقدام شما را به فال نیک می گیریم تا با افشاگری بیشتر دوستان سابق شورایی تان قدری به خود جرات داده و قل و زنجیرهایی که رجوی به دست و پایشان زده را پاره کنند.
هادی شبانی   
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا