همیاری و گلریزان سرپوشی برای دریافت پول از غرب

سران فرقه دوباره برای عوامفریبی، شوی همیاری و دریافت پول از هموطنان!! به راه انداختند تا سرپوشی برای دریافت پول از سازمانهای جاسوسی غربی و موساد باشد و نشان دهند که پول سازمان از راه قانونی بدست می آید!!.
اکنون می خواهیم نگاهی به برنامه های این همیاری بیندازیم که مقدار پولی که در آخر این برنامه ابلاغ بیرونی می شود چقدر بوده و آیا می توان با این مقدار حتی خرج سازمان را در عراق و اروپا داد؟ و پولهایی که مریم در فرانسه ولخرجی می کند و چنین بار عمل زیبایی انجام داده با این کمک ها میسر است؟ و یا اینکه نمایندگان و سناتورهای بازنشسته غربی که اکنون برای مردم ایران ساز دموکراسی می زنند و اذعان کردند که برای ده دقیقه سخنرانی تا بیست هزار دلار می گیرند و خرج مسافرت و هتل های چند ستاره با سازمان می باشد با این همیاری همخوانی دارد؟
رجوی در نشست های درونی سازمان در عراق اعلام می کرد که همه خرج سازمان را مردم آگاه ایران می دهند!! و… که البته بعد از سرنگونی صدام و معلوم شدن فیلم های دریافت پول مسئولین سازمان از مامورین عراقی برای همکاری بیشتر و شرکت در کشتار مردم کرد و جاسوسی در زمان جنگ علیه مردم ایران کاملا برای همه روشن شد که اعلام دریافت پول از مردم ایران!! البته مامورین اطلاعاتی صدام بودند و اینگونه رجوی ها دست به فریبکاری می زدند.
بعد از سرنگونی صدام رجوی ها برای اینکه منابع مالی خود را تامین کنند به سمت غرب یعنی آمریکا و اسرائیل رفته تا با خوش خدمتی جای خالی صدام را پر کند و اکنون برای اینکه منابع مالی خود را باز پنهان نگه دارد سعی نمود با راه اندازی شوهای مسخره همیاری و گلریزان اینگونه جلوه دهد که نیروهای هوادار وی می باشند که خرج سازمان را می دهند.!!. اکنون با اشاره به چند نمونه از ولخرجی سازمان در اروپا مشخص می شود که منابع مالی سازمان توسط غرب و اسرائیل و کشورهای مرتجع منطقه تامین می شود نه از همیاری و گلریزان ادعایی سازمان.
رجوی ها باید به این سئوال پاسخ بدهد که دادن پولهای کلان به افراد شورای دست ساز وی در اروپا و راه اندازی شوی ویلپنت و سفرهای اروپایی مریم و گردهمایی سناتورهای بازنشسته غربی و راه اندازی افطاری های آن چنانی برای مسلمانانی که بویی از مسلمانی نبرده و دادن پول به نفرات عادی آفریقایی و اروپایی شرقی برای شرکت در مراسم و دادن رشوه های کلان به نفرات عراقی و مسئولین قبلی دولت صدام برای حمایت از فرقه وی در عراق و…. با این مقدار پولی که در همیاری فرقه اعلام می شود می تواند نیازها و خرج سازمان را در اروپا و عراق تامین کند؟ که البته مشخص است جوابش منفی بوده و هر روز هم مشخص تر می شود که منابع مالی سازمان از کجا تامین می شود و راه اندازی این شوهای مسخره برای فریبکاری و رد گم کردن برای سر سپردگی به غرب می باشد.
نکته دیگری که در این برنامه کاملا محسوس بوده هماهنگی نفرات تلفن کننده برای کمک مالی بوده و بطور مستمر همه روی نفرات جدا شده اخیر از فرقه و شورا انگشت گذاشته و سعی می کردند که با تهمت و دروغ آنان را خائن معرفی کنند و رجوی را مبرا از هر گونه گناهی جلوه دهند. موضعگیری نفرات تلفن کننده نشان از این دارد که دقیقا درست به خال خورده است و رجوی ها مجبور شدند باز هم به شیوه قدیمی خود اما البته لو رفته باز هم نفرات را با القابی مانند مهره اطلاعاتی و نفوذی و بای داده در زندان خراب کنند ولی با افشاگری نفرات جدا شده قبلی و نفرات شورا اکنون این توان را به دیگران هم داده که دست به افشاگری علیه فرقه جنایتکار رجوی بزنند آنانی که در پی تهدید رجوی ها سالها سکوت کرده بودند اکنون هر روز شاهد افشاگری نفر جدیدی از نفرات جدا شده از فرقه در اروپا هستیم.
راه اندازی شوهای مسخره همیاری و گلریزان پرکردن برنامه تلویزیون فرقه دیگر کسی را نمی تواند فریب دهد و همه این دم جنباندن برای در بردن چهره فرقه برای همکاری با غرب و اسرائیل در مقایل دریافت پول می باشد .
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا