فرقه گرایی مجاهدین

قرنطینه کردن ۴۲ نفری که از کمپ سابق اشرف به لیبرتی انتقال داده شدند

این افراد را در لیبرتی ایزوله کرده اند و در قرنطینه نگه می دارند و نمی گذارند با بقیه تماس بر قرار کنند، تا آنچه راکه در اشرف گذشته در محافل خصوصی با نفرات دیگر بیان نکنند.

طبق خبرهای رسیده از داخل کمپ موقت لیبرتی، پس از ۱۲ روز کشاکش برای تعطیل کردن اشرف و انتقال ۴۲ نفر باقی ماند، مدت ۱۴ روز است که مابقی افراد زنده از کمپ سابق اشرف به لیبرتی انتقال داده شده اند. این افراد را در لیبرتی ایزوله کرده اند و در قرنطینه نگه می دارند و نمی گذارند با بقیه تماس بر قرار کنند، تا آنچه راکه در اشرف گذشته در محافل خصوصی با نفرات دیگر بیان نکنند.

ترس و وحشت سازمان از پس لرزه های این موضوع درون تشکیلات است. برای کشته شدن این ۵۲ نفر در محافل خصوصی خیلی ها که مسله دار شده اند نظرات خود را بیان می کنند، اما بدلیل خفقان شدید جرئت نمی کنند که انتقادات خود را بیان کنند وسران سازمان به مساله واقف هستند.

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا