تاکتیک های فریب فرقه ای مجاهدین

دروغ، ریا و بلف در یک شخص یا گروه و دسته و فرقه ای ناشی از ضعف، ترس و بی صداقتی است روی سخن و بحث با فرقه تروریستی مجاهدین است که برخلاف شعار و اصول اولیه سازمان که می گوید سرلوحه فدا و صداقت است، سنگ بنای فرقه ای خود را با دوز و کلک و تاکتیک های دروغین بنا نهاده است.
فرقه رجوی در سالهای درگیری با رژیم در ابتدای انقلاب برای تعصبی کردن افراد خود همه چیز را ناموسی کرد و برای مقاومت کورکورانه در زندانها و ثانیأ برای آسان نمودن حل مسئله ترور در ذهن مریدان خود مستمرأ تبلیغ تجاوز جنسی به زنان و مردان در زندان می کرد تا اولأ کسی جرأت تسلیم و انتخاب شخصی نداشته باشد و ثانیأ به طور کورکورانه تعصبی و هیستریک شوند و سر موضع بمانند.
در سرفصل مرصاد و عملیات شکست خورده و بچگانه دروغ جاویدان رجوی بحث تجاوز به یک زن را در گردنه مرصاد علم کرد تا اولأ فشار طلب کاری نیروها را در خصوص تصمیم و استراتژی نابخردانه رهبری فرقه را کنترل نماید. دومأ با مرزبندی و خط قرمز سازی در ذهن و ضمیر مریدان چشم و گوش بسته خود آنها را برای تاکتیک های فریب کارانه بعدی اش به روز نماید.
در عملیات کرد کشی (مروارید) رجوی باز هم از تاکتیک ناموسی بهره برداری نمود. رهبری فرقه سه نفر از اعضای خود را به قصد انتحار به پایگاه کردهای اتحادیه میهنی در روستای الاصلاحی از توابع جلولا اعزام کرد وآنها کشته شدند.
قبل از به دست آمدن جنازه آن سه نفر رجوی اقدام به پخش پیامی با مضمون تجاوز جنسی به آن سه نفر کرد تا هرچه بیشتر افراد خود را نسبت به واقعیت دور کند و آنها را تعصبی و کینه ای کند. این ناموسی کردن بحث برای مریدان رجوی از قبل مرز و خط سرخ شده بود و رجوی از زاویه رئیس قبیله آنقدر روی آن کار کرده بود که این افراد ساده لوح سر این قضیه بسیار واکنشی شده و حتی دست به خودکشی و انتحار می زدند واز طرفی به احشام کرد ها هم رحمی نکردند.
-در انقلاب درونی فرقه ای هم رجوی زنان را تا نقطه تسلیم ناموسی و بردن روی تخت خواب ساختگی خود می کشاند تا زنان را آنقدر خوار و ذلیل کند که از لحاظ ناموسی آنها را به ورطه ای بکشاند که دیگر راه بازگشتی نماند و آنها خود را شکست خورده ناموسی ببینند و دیگر چیزی برای مقاومت در برابر رهبری فرقه نداشته باشند.
این تاکتیک های فریب فرقه ای به معضل و مقوله ذهنی برای فریب خوردگان در چنگال رجوی تبدیل شده که اساسأ نمی دانند حد و حدود و مرزبندی چیست و اصلأ برای چه در خدمت رهبری دروغگوی هستند و اصلا چرا بسادگی سر هر قضیه ای گول می خورند و تسلیم دروغگویی های رجوی می شوند؟

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا