اعلام پیروزی مضحک برای بیرون آمدن از باتلاق اعتصاب غذا!!

اعلام پیروزی مضحک مریم رجوی برای بیرون آمدن از باتلاق اعتصاب غذای بیهوده مرغهای پختۀ حضار را به خنده در می آورد!!

اعلام پیروزی مریم رجوی با اعلام قصد آغاز تحقیق توسط دادگاه اسپانیا در مورد دست داشتن فقط مشاور امنیتی دولت عراق در کشتارهای اشرف از سال 88 چهار سال بعد از طرح شکایت دلاری! علیه کل دولت و ارتش و پلیس عراق!! برای توجیه عقب نشینی و سفید سازی شکر خوری اعلام اعتصاب غذای بیهوده و ضد انسانی و اعتراف زبونانه و جنایتبارانه به نادرستی غلطهای مسخرۀ درخواست آزادی گروگانها از «نیروی قدس رژیم»!! و حفظ امنیت در خاک جهنمی عراق!! به عنوان یک سیلی برای سرخ نگهداشتن صورت همیشه زیر جراحی اش و حفظ آبروی خود ساخته اش پیش هواداران و چماقداران خارج کشور و زندانبانانش و قربانیانش در زندان لیبرتی در ردیف همان اعلام پیروزیهای فریبکارانه و دجالانۀ او و همسر همیشه فراریش طی سی سال گذشته برای فریب و کشاندن هزاران نفر از بهترین نیروهای مردم ایران و جنبش آزادیخواهانه شان به دنبال خود و آخر هم بدینگونه ریختن همگی در تنور دشمنان آزادیشان می باشد و بس.

واقعا این اعلام پیروزی مضحک مریم رجوی برای بیرون آمدن از باتلاق اعتصاب غذای بیهوده مرغهای پختۀ بشقاب هفت رنگ خودش در اور سور اواز و حضار و لابیهای جنایتکار آمریکای اروپایی اش در سالنهای چند میلیون دلاری پاریس و لندن و واشنگتن  را به خنده در می آورد!!

به عوامفریبی همیشگی فرقۀ رجوی نگاه کنید: اطلاعیۀ مطبوعاتی وکیل به جای مدرک اعلام آغاز تحقیق توسط دادگاه اسپانیا!!

اگر حکم دادگاه مبنی بر آغاز تحقیق وجود دارد چرا وکیل در اطلاعیۀ مطبوعاتی اش آن را منتشر نکرده؟!! و اصلا چرا اطلاعیۀ وکیل؟ کو حکم دادگاه؟!!

من به عنوان مترجم دست اندرکار ترفندهای تبلیغاتی مجاهدین به مدت سی سال اعلام می کنم که این فرقۀ فریبکار هر وقت نیازش و در هر تنگنای خودش به اسم هر کس و هر گروه خود ساخته با هر عدد و رقمی تا میلیونها که خواسته است، فقط اطلاعیه و بیانیۀ مطبوعاتی خبری صادر می کند بدون اینکه اصل بیانیه و امضا کنندگان زیر آن را با اسامی و مشخصات و امضاها داشته باشد و ارائه دهد و با همین اطلاعیه های خبری و مطبوعاتی ساختگی و گروههای دست سازی که مطلقا خبری و اثری از آنها در زمینۀ کشوری و جغرافیایی و اجتماعی حقیقی و مجازی خودشان نیست تلاش کرده به چشمها خاک بپاشد و به شعور عمومی ایرانیان و جهانیان توهین کند!!

شکایت 4 سال پیش طرح شده تازه اعلام قصد شروع تحقیق شده پیدا کنید تعداد سالهای تحقیق و نتیجه و پرونده خوانی و محاکمه ووو را…!!!

روشن است که برای پایان دادن به بن بست رهبری مفلوک فرقه در رابطه با اعتصاب غذا مریم قجر دست به دامان خوان گارسه وکیل متکدی و آویزان چندین ساله شان در پروندۀ قدیمی دادگاه اسپانیا شده که ترا خدا یک قول شفاهی ولو الکی هم شده از یک قاضی این دادگاه بگیر تا با یک سرو صدای همیشگی پیروزیهای آبکی بتوانیم حد اقل با ظاهری آبرومندانه!! از این مخمصه و باتلاق اعتصاب غذای بی نتیجه که شکر بدی خوردیم شروع کردیم بیرون بیاییم.

نگاه کنید: اعلام پایان اعتصاب غذای جهانی از سوی رئیس جمهور برگزیدۀ مقاومت!!! خوب خانم رئیس جمهور مضحکه و مسخره!! تو که در ژنو گفتی من از آنها خواستم به اعتصابشان پایان بدهند ولی قبول نمی کنند!! پس معلوم شد که دستور و اعلام پایان دست خودتان است و اینگونه باید رسمی و علنی اعلام شود؟!!

حضرت سرکار خانم رئیس جمهور مضحکۀ خاص و عام جهان!! دیگر از این ترفندهای لو رفته و صد بار تکرار شده تان برای ادامۀ بازی با تن و جان و روان دوستان و فرزندان ما که در خدمت عملی و ملموستان به دشمن غدار  آنها و مردمشان زیر فرهنگ فرقه ای و دستورات و فشارهای سکتاریستی و استالنیستی تان فقط خرد و خمیر می شوند خواهش می کنیم دست برداید.

می گوید تازه دادگاه اسپانیا می خواهد تحقیق در مورد فقط یک شخص درجه چندم در دولت عراق را آغاز کند که اگر این تحقیق که چهار سال بعد از بازشدن پرونده یعنی طرح شکایت در سال 88 علیه کل دولت و ارتش و پلیس عراق!! تازه می خواهد آغاز بشود واقعا آغاز شود تا به نتیجه رسیدنش چند دور دولت عراق تغییر می کند و شاید دولتهای دیگری هم عوض شوند بعد هم چند سال طول می کشد که دادگاه شروع شود… و طی تمام این چهار سال ادعای توخالی و تشریفاتی و دلاری موسوم به دادگاه اسپانیا نه تنها حتی یک نفر از افراد دولت و ارتش وپلیس عراق که سازمان رجوی اسامی آنها را به عنوان افراد تحت تعقیب!! اعلام می کرد تغییر نکرده و در سمتهایشان باقی هستند بلکه توسط دولت عراق ارتقا درجه و پست و منصب هم یافته اند!!

در بخش روابط خارجی سازمان در عراق یک دفعه نامۀ یکی از وکلایشان در خارجه را می دادند که من به عربی ترجمه کنم خطاب به بالاترین مقامات دولت یا احزاب حاکم عراق که حضرت فلانی تا ساعت فلان و روز فلان یک قطعه عکس شش در چهار با کپی شناسنامه و مدارک هویت خودتان را جهت تحت تعقیب قرار دادن شما برایمان ارسال کن!! که البته همین نامه را هم برای گداهای عراقی مزدور خودشان می فرستادند که مثلا بدانند اینها چقدر زور و امکانات دارند بعد هم فارسی آن را فقط برای الکی خوش کردن فریب خوردگانشان ایرانی در عراق و خارجه از تلویزیونیشان پخش می کردند تا سوت و کف زده و هورا بکشند که عجب قدرتی و کرامتی شیخ ما دارد!!

 پیروزیهای دلخوش کنک مریم قجر و شوهرش طی این سالیان همیشه از این دست بوده است. واقعا به جای قاشق چنگال همین را برای مرغ پخته بشقابتان تعریف کنید از هم باز می شود!!!!

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا