رجوی جان برادر دیگرم اسماعیل اسدی را هم به خطر انداخت

رجوی خائن و جنایتکار سالها پیش برادرانم را بنام های اسماعیل و ابراهیم اسدی فریب داد و آنها را روانه عراق و كمپ اشرف نمود و در نهایت شقاوت و سنگدلی، خانواده ما را سالها از وجود آنها نزد خود بی خبر گذاشته بود. وقتی كه سالها بعد متوجه شدیم هردوی آنها در كمپ تنفر انگیز اشرف گرفتار شدند برای دیدار با آنها تا پشت درب كمپ رفتم. اما این سران سنگدل رجوی بودند كه با نهایت بی احترامی و نثار بدترین توهین ها ما را از دیدار با برادرانم محروم كردند و این شد كه حسرت دیدار با آنها بر دل ما ماند تا اینكه بالاخره براثر لجاجت حیوانی رجوی در اول شهریور امسال یكی از برادرانم بنام ابراهیم در پادگان اشرف كشته شد و حال براساس آنچه كه در خبرها شنیدم ظاهرا رجوی دست بردار نیست ومی خواهد اسماعیل برادر دیگرم را همراه بقیه اسیران در برنامه ی خودكشی دسته جمعی تحت عنوان اعتصاب غذا بخاطر مفقود شدن 7 تن از كادرهایش كه فقط برای رجوی سود داشتند به كشتن دهد .
خانواده ما برنامه اعتصاب غذایی كه به دستور رجوی و همسر خارجه نشینش برای اسیران باقی مانده در لیبرتی تدارك دیده شده را محكوم می كند و یقین داریم كه رجوی علاوه بر شستشوی مغزی برادرم حال قصد دارد با سوءاستفاده ازاحساسات برادرانه وعاطفی او نسبت به كشته شدن برادرش دراشرف، وی را هم دربرنامه ی اعتصاب غذا درلیبرتی به كشتن دهد .
بنابراین جامعه بین المللی و كسانی كه ادعای دفاع از حقوق بشر دارند، باید بدانند كه اگر دیر اقدام كنند و جلوی وحشی گریها و سوء استفاده های رجوی از خون قربانیان ما را نگیرند، وی برادرم وبقیه نفرات باقی مانده دركمپ لیبرتی را به بهانه مفقود شدن 7نفر از اعضای سازمانش را كه به نظر ما خود رجوی باعث و بانی آن بوده را یكجا به كشتن خواهد داد. و تاكید می كنم كه اگر اتفاقی برای دیگر برادرم یعنی اسماعیل اسدی بیفتد خانواده ما رجوی و سرانش را مسئول و مقصر می داند و سازمانها و ارگانهایی كه سنگ دفاع از حقوق بشر را به سینه می زنند نباید درمقابل جنایت رجوی سكوت كنند .

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.