قربانیان و بازیچه هوی وهوس رجویها

وقتی خبر پایان اعتصاب غذای اعضای اسیردر کمپ لیبرتی را شنیدم شوکه شدم و سئوالات زیادی درذهنم ایجاد شد که، مگرمریم قجر به کدامیک ازاهداف اعتصاب غذای کذایی دست یافته که اعلام پایان و وقیحتر ازآن اعلام پیروزی کرده است؟!!

خبرها را که دقیقتردنبال کردم دیدم هدف از اعتصاب غذای اجباری اعضای اسیر در کمپ لیبرتی به این بهانه بود که در اعتراض به کشتاردر پادگان اشرف و ناپدید شدن هفت تن از کادرهای بالای فرقه و درخواست آزادی آنان ازدولت عراق بود! اما الان که می بینیم مریم قجراعلام پیروزی کرده، برایم سئوال ایجاد کرد که آیا وی به اهداف اعتصاب غذای اجباری نیروهای اسیرخود دست یافته است؟ آیا آن هفت نفرآزاد شده اند؟ آیا کلاه آبیهای سازمان ملل درکمپ لیبرتی مستقرشده اند؟ آیا حمایتی دراین زمینه ها پیدا کرده اند؟ آیا میلیونها دلاراموال منقول و غیرمنقول پادگان اشرف تعیین تکلیف شد؟ اگربه هریک ازاهداف فوق نرسیده باشند چگونه ممکن است که مریم قجرآن را پیروزی اعلام نماید؟ آیا این شارلاتان بازیهای رجوی یک رسوایی بزرگ درزمینه سراشیبی اضمحلال تشکیلاتی وفرقه ای، بلکه رسوایی بزرگتر در زمینه انسانی  و حقوق بشری درکارنامه سیاه فرقه رجوی به شمار نمی رود؟

اوج دریدگی و بیشرمی رجوی درحق اعضای اسیرشان،اعلام اعتصاب غذای تشکیلاتی که با فرمان شخص مریم قجر و به قصد باج خواهی ازمجامع بین المللی و دولت عراق و برای سرپوش گذاشتن بر جنایتهای بیشمارشان درحق نیروهایشان بوده،شروع  و بعد ازبیش از100 روز بدون هیچ دستاوردی باز به فرمان مستقیم مریم قجر به پایان رسید. عملی که ازابتدا بربیهوده بودن وبطلان آن وصرف مقاصد سیاسی فرقه ای آن برای همگان آشکاربود وبوی تعفن معامله سیاسی با خون وجان اعضای گرفتار، ما به ازای فرار از پاسخگویی به شرارتها وجنایتهای فرقه وانحراف افکارعمومی درحق نیروهایش به مشام می رسید.

با اوج گرفتن موج نارضایتی ها وفرار اعضا، بخاطرسیاستهای رجوی که هدفی جز خونریزی بیشتر از نیروها ندارد و بخاطرعدم تحقق اهداف ضدبشری این نمایش مسخره و دست روشدن فریب و دغل رجویها درآن و ادامه کارشکنی وسنگ اندازی در امرانتقال نیروها به کشور ثالث، کمپ لیبرتی مورد تهاجم چند موشک قرارگرفت و بازتعدادی قربانی هوی و هوس رجویها شدند.

ناگفته پیداست تمام این زجروشکنجه ها و خونریزیهای بیهوده، فدای چند صباح حیات ذلت بار فرقه شد تا مریم قجربتواند برای خود درجامعه جهانی فضاسازی کند و طبل رسوایی خود که روزبه روز صدای آن بیشتر به گوش جهانیان می رسید را، با شیادی خاص خود این اعتصاب غذای اجباری نیروهای دربند را که ازقبل نتیجه اش برای همه مشخص بود،وپروسه شهید سازی 5 دی،را یک پیروزی جلوه دهند!!

درآخرباید به شما رجویها ب گفت که دیگر دخیل بستن به این امامزاده وآن یکی طرفی نخواهید بست وطاقت حتی نیروهای اسیری را که با فریب ونیرنگ درقید نگه داشته اید تمام شده و دور نیست که به دست همین اعضای دربند و تشنه رهایی و آزادی به سزای سالیان فریب کاری و دغل بازی خود خواهید رسید.

یوسف

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا