پذیرفتن پیش شرط در مورد سوریه، فارغ از منطق است!

بدون اینکه ربطی به آنها داشته باشد، گروه مستبد وانحصار طلب رجوی، شب و روزش را برای ضد تبلیغ درمورد بحران سوریه گذاشته است!
جریان ازاین قراراست که دوسالی پیش، گروهی ازمردم سوریه دراعتراض به نحوه حکمرانی حکومت سوریه که ازنظر این معترضین غیر دموکراتیک بود، به خیابان ها ریخته وخواسته های دموکراتیک وقانونی خود را مطرح کردند که خام دستی رژیم سوریه سبب درگیری بین معترضین مسالمت جو و نیروهای امنیتی سوریه گردید.
اما ارتجاع جهانی و منطقه ای که تجربه و ید طولایی در استفاده از تحرکات طبیعی و به حق مردم دارد، با سرعت تمام وارد میدان شد، و این اعتراضات مثبت و محق مردم را تبدیل به درگیری های مسلحانه کرد و نتیجه آن شد که مردم بپا خاسته بامشاهدهی وحشی گریهای گروههای غرب گرا و بخصوص تکفیری ها و سلفی ها به خانه های خود رفته و از سرناچاری نتوانند مطالبات برحق خود را مطرح کنند.
ترس از وحشی گری های تروریست های القاعده ای که از اقصی نقاط جهان بسوی سوریه سرازیر شده بودند تا لیبی دیگری برای مردم منطقه وجود آورند،  تعداد قابل توجه اعتصابیون اولیه را وادار ساخت که این بار اگر بی تفاوت نیستند، برحول نیروهای دولتی و برای مبارزه با تروریزم جهانی گردآیند تا القاعده و اقمارش نتوانند به پیش روی های قبلی خود ادامه داده و بلکه عقب نشینی های قابل تاملی را هم متحمل شده ودر آخر کار به جنگ با یکدیگر بپردازند و اعدام های وسیعی برعلیه همدیگر تدارک ببینند!
سیمای ضدآزادی مجاهدین، به بزک کردن چهره کریه این تروریزم ناب مشغول است وبااین حال با توهین به شعور مردم ایران، بازهم توقع دارد که اخبار و شانتازهای خائنانه ی آنها را بجان و دل شنفته وهمچنان قبول کنند که باند رجوی حامی وسخنگوی آنها وحتی تمامی مردم منطقه است؟؟!!
تحلیل گران وسیاستمداران معتبر و واقع بین تر جهانی معتقدند که درنشست ژنو 2، ایران وعربستان جزو کشورهایی هستند که  باید بعلت موقعیت وشرایط خاص شان حضور داشته باشند.
گاهی مشاهده میشود که سرانی از آمریکا، حضور ایران دراین نشست را مشروط به پذیرش زودهنگام وغیر منطقی استعفای بشار اسد مینمایند که این مسئله بمعنی دخالت آشکار درامور داخلی سوریه وعدم اعتقاد به حل مسئله توسط خود مردم سوریه بوده وسخت غیر قابل قبول وکاملا قابل نکوهش است.
باند ایزوله شده مجاهدین، درهمراهی باخونخوارترین تروریست ها و مرتجعین منطقه، طرفدار آن نوع نشستی است که دولت مستقر سوریه- بعنوان نماینده ی بخش قابل توجه مردم سوریه- استعفای بی موعد وغیر قابل توجیه خودرا قبول کند تا در غیاب آن بتوان رهبران تروریست های القاعده و شرکا را برمردم سوریه تحمیل کرد. وشما، حدیث مفصلی بخوانید ازاین مجمل!
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا