فرقه رجوی، برای جلوگیری از غرق شدن از پر کاهی آویزان شده است!

تمام درهای واقعی نجات و بخصوص و در وهله اول حمایت مردم، برای این گروه مستبد و انحصار طلب فرقه ای بسته شده است. " خلق قهرمان" ای درکارنیست که دادرس اش باشد و پژواک صداها و ضجه هایش  که به درون چاه ویل گونه ایست، تنها درگوش های خودش انعکاس ترحم برانگیزی دارد واین نتیجه ی محتوم بریدن از " خلق قهرمان"، کشتن واسیر کردن وبه گروگان گرفتن فرزندان دلبند آنها وحاصل نفرت عمومی " خلق قهرمان ایران" ازباند زورگیر رجوی بوده است.
بااین توصیف این گروه منزوی شده و ذاتا تروریست چه باید بکند؟؟!!
ازنظر هر عقل سلیمی، راه علاج آن دور شدن ازخصلت غیر انسانی وغیر متعارفی است که طی دهها سال گریبانگیرش شده و بازگویی گناهان وخیانت های بیحد به " خلق قهرمان ایران" وانتقاد صمیمانه ازتمام این نادرستی ها است!
آیا توقع ابراز این شهامت، شجاعت و صداقت ازگروهی که رجوی باافکار مالیخولیائی اش آنرا به حضیض ذلت برده، توقعی بجاست؟ مسلما که نه!
پس حضرات چه باید بکنند؟؟
بنظر میرسد که این شیوه نگرش که بموجب آن هر ایرانی آزاد اندیش خطر بالقوه ای برای این سازمان سکتاریستی محسوب شده و اعضای خانواده های گروگانها به خطری بالفعل تبدیل شده باشند، دیگر توقعی از " خلق قهرمان" درکارنبوده ولاجرم کار به زدوبند با نیروهای خارجی خواهد کشید که از سالها قبل هم کشیده شده بود وحتی درابتدا توفیقی!! هم درآن دیده میشد.
اما بدی کار فلک کج مدار دراین است که چون میچرخد، بدرجات مختلف اوضاع و روابط بشری راهم تحت تاثیر قرار میدهد واخیراهم داده است.
بدنبال شکست های مفتضحانه ای که آمریکا درحمله به افغانستان و… خورده است، سران مصلحت اندیش هیئت حاکمه این کشور را برآن داشته که ازتکرار حملات و تجاوزات این چنینی خودداری کنند.
پنتاگون اولین نهاد متنفذی بود که این هشدارجدی را به هیئت حاکمه آمریکا داد وگفت که سربازانش ازنظر روحی وروانی،حاضر به حمله برای تسخیر سوریه نیستند!!
هشدار پنتاگون موثر بود ودراین میان فرقه ی رجوی وشرکایش بیشترین ضربه را خورده و وعده های حملات نظامی غرب به ایران وبهره برداری های ثانوی این هموطنان ریزه خوار، باد هوا شد.
بلی! ندانستن درد " خلق قهرمان" و چیدن تمام تخم مرغ ها در یک سبد " سبدی بنام حمله نظامی خارجی"، سیاست احمقانه ای بود و منتظر شکست که درمورد سران فرقه نمود واضح خودرا نشان داد!
حالا مطرح کردن ادا واطوارهای این یا آن سناتور که گویا بااعمال شان درصدد شکست توافقات ژنو و.. میباشند وبه شاه بیت اخبار وتحلیل های رسانه های رجوی تبدیل شده، فرع برتمامی مسائل فوق است و ودر خوشبینانه ترین حال (خوشبینانه ازطرف رجوی و…) اعتباری کوتاه مدت خواهد داشت.
براستی هم کشتیبان را سیاستی دگر آمده وبرای مدت طولانی، شمشیرهای کشیده شده ی غرب برسر ایران درغلاف گذاشته خواهند شد واین حکم تاریخ است با تمام تلخی هایی که برای گروه رجوی خواهد داشت وگریزی ازان نیست!
حمید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا