زیر ذربین گذاشتن اسیران در لیبرتی برای چیست؟

سران فرقه نشستهایی برای اسیران و ناراضیان در لیبرتی راه اندازی کرده وآنها را زیر تیغ وتعهدات برده وباید همه از این بحث عبور کرده که تا پایان یکسال تعهد به نتیجه مطلوب رسیده وبرای سرنگون کردن آماده شوند واگر سازمان برای انتقال فرمان صادر کرد همه باید حاضر گفته واگر چنین فرمانی صادر نشد گوش به زنگ فرمان فرمانده کل باشیم تا بتوانیم سرنگونی را محقق کرده این تعهدات فقط با اتکا به انقلاب مریم وکار شبانه روزی مجاهدان وتک تک اعضای مستقر در لیبرتی صورت میگیرد. پس باید تعهدات یکساله خود را نوشته ودر جمع بخوانند وبه ان عمل کنید در غیر این صورت مجاهد نیست وباید به جمع پاسخگو باشد!

راستی سوالی که باید از سران فرقه کرد این است که دنبال چه چیزی هستید ومیخواهید با این کارها وتهدیدات چه چیزی را ثابت کنید؟

چگونه و با چه نیروی وچه اهرمی میخواهید سرنگون کنید؟

با کدام قرارگاه وکدام تانک وتوپ راستی مگر فکر میکنید هنوز صدام حسین بر سر قدرت است که اینگونه اسیران را در منگنه قرار داده اید؟

آیا فکر میکنید این نیروها همان نیروهای چند سال پیش هستند؟

آیا فکر میکنید مثل زمان صدام پشتیبان دارید؟

شما که الان به زور در لیبرتی میگذارند نفس بکشید و بمانید پس معنی این نشستها و تهدید کردنها چیست؟

آیا جز این است که نمیخواهید کسی از لیبرتی خارج شود؟

آیا جز این است که از ازادی عمل وبیرون امدن ناراضیان از ان جنهم هراس دارید؟

با اینکه هم برای خودتان وهم برای اسیران دربندتان مثل روز روشن است که این حرفها ونشستها مثل بقیه نشستهای چند ده سال پیش است وهیچ ابی از این حرفها برای کسی گرم نمیشود جز سرگرم کردن وبه کشتن دادن نفرات.

اما باز این حیله گریها ادامه دارد وبه قول رهبری فرقه باید پرونده سازمان به خوبی بسته شود یعنی همان کشته شدن همه در عراق که کسی نتواند جنایاتش را بیشتر از این افشا کنند.

همایون کهزادی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا