مقر 49 مکانی برای فرماندهی یا…!؟

در شرایطی که نیروهای فرقه رجوی از هر نظر تحت شدیدترین فشارهای روحی و جسمی بودند و درشرایطی که بدستور مهوش سپهری با نام مستعار نسرین بدنه سازمان بایستی به معنی واقعی کلمه صبح تا شام بیگاری بدهند تا مبادا تناقضی از جنس زندگی طلبی و دنیا خواهی به ذهنشان بزند. رجوی جنایتکار در کنار دریاچه مصنوعی و قصری که برای خود در زیر زمین ساخته بود مشغول خوش گذرانی و ارضای شهوات کثیف ضد انسانی خویش بوده است! آری مقر 49 که با محمل مقر فرماندهی سازمان ساخته شد به مکانی برای عیش و نوش رجوی تبدیل شده بود! موضوعی که حقیقتا باورش بشدت سخت والبته جانکاه است!
رجوی جنایتکار در نشستهای مختلف که بصورت عمومی بود آنچنان جانماز آب میکشید و آنچنان ژست جوانمردی و رشادت ومبارز بودن بخود میگرفت که براستی ما جرات شک کردن حتی لحظه ای را بخود نمیدادیم و همواره تصور میکردیم که ایشان دست ارنستو چه گوارا را در آزادیخواهی و مبارزه بی امان برای رسیدن به آرمانهای حق طلبانه اش از پشت بسته است!  بیاد دارم که در نشستی حتی به یاسر عرفات رهبر انقلاب فلسطین هم گیر داده بود و میگفت:  که ایشان هم بعد از 50 سال مبارزه و ادعای اینکه من با انقلاب خود ازدواج کرده ام نتوانست در مقابل خواسته درونی اش که همان ازدواج و زندگی طلبی بود طاقت بیاورد و ازدواج کرد… و جالب و صد البته تاسف بار اینجاست که این حرفها را در شرایطی میزد که او برای خود حرم سرا براه انداخته بوده است! تف به تو آقای رجوی! دختران و زنانی که روز اول به امید مبارزه ضدامپریالیستی وارد سازمانی انقلابی شده بودند را به روز سیاه کشاندی! بیاد دارم که رجوی در نشستی قذافی دیکتاتور سابق لیبی را مسخره میکرد که او تمام محافظان نزدیکش را از دختران جوان و خوش بر و  رو انتخاب کرده است و این را بخاطر غرق بودن قذافی در دنیای جنسیت میدانست جالب اینجا بود که خود رجوی پس از مدتی تمامی محافظان نزدیکش از زنان و دختران جوان شدند! و جالبتر اینکه مسئولین این مسئله را اینگونه توجیه میکردند که زنان مجاهد خلق بدلیل ذوب شدن در ایدئولوژی سازمان به درجه ای رسیده اند که میتوانند مسئولیت خطیر حفاظت برادر مسعود را بعهده داشته باشند و…. اما اکنون که پرده ها تا حدود زیادی کنار رفته است و حرفهای نگفته و بغض های فرو خورده شده ترکیده اند میفهمیم که دختران و زنان مجاهدخلق برای رسیدن به این مسئولیت بایستی که در (حوض رهایی برادر مسعود) حسابی امتحان شنا پس بدهند! داستان اغفال دختران و زنان در فرقه کثیف و متعفن رجوی از این قرار بوده است که تمامی زنان و دختران بایستی از دم تیغ رجوی جنایتکار بگذرند تا در امتحان وفاداری نمره قبولی بگیرند و محرم برادر مسعود شوند!
آری مقر 49 که همگان در سازمان آنجا را برای فرماندهی عملیاتها و حفاظت فرماندهی میدانستند به مکانی برای ارضای هوای نفسانی رجوی جنایتکار و کثافتکاری های غیر اخلاقی او تبدیل شده بود! که البته آنچه تاکنون افشا شده است یک از هزار بوده است. بایستی منتظر روزی باشیم که تمام حقایق از این مکان اهریمنی رو شود!
مراد
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا