رجوی کثیف ترین و دروغگوترین فرد در دنیاست

مورخه 8/11/92 اعضای انجمن نجات شاخه خوزستان با آقای خیراله اعتدالی که برادرش صدرالله اعتدالی سالهاست دراسارت ذهنی فرقه رجوی است درمحل کارشان ملاقات کردند.
دراین دیدار اعضای انجمن با معرفی خود و سوابقی که در فرقه داشتند ابتدا وضعیت فعلی اعضای گرفتار درفرقه رجوی و علل سنگ اندازی ها وایجاد موانع های گوناگون رجوی ها برسر راه انتقال اعضای خود به دنیای آزاد را برای ایشان تشریح کردند. بعد ازآن هرکدام ازاعضای جداشده درمورد ماهیت دروغین رجوی ها وعلل پیوستن ودرنهایت جداشدن خود از فرقه رجوی را بطور مبسوط  توضیح دادند.
آقای خیرالله اعتدالی که تحت تاثیر صداقت گفتار اعضای انجمن قرارگرفته بود گفت واقعا تا به امروز که شما برایم توضیح دادید هیچ شناختی ازعملکرد فرقه رجوی نداشتم واقعا یک لحظه هم نمی توانم خودم را درشرایطی که شما درفرقه رجوی داشتید بگذارم، معلوم است خیلی سختی کشیده اید ومتاسفم ازاینکه برادرم فریب شعارهای دروغین موجود پست فطرتی یعنی رجوی را خورده و زندگی و عمرخود را به تباهی کشاند. با این اوصاف به جرات می توانم قسم بخورم که رجوی کثیف ترین و دروغگوترین فرد در دنیاست. من گاها که به برادرم فکرمی کردم ازدست اوعصبانی می شدم ومی گفتم بی مروت سالهاست که خانواده را ول کرده  و رفته اما یکبار هم تماسی نگرفت تا حداقل کمی خیال مادرم ازبابت سلامتی اش راحت شود! ولی امروز با نکاتی که شما درباره شرایطی که رجوی درتشکیلات خودش برای افرادش بوجود آورده گفتید مصمم شدم که همین فردا چند نفر ازخانواده را بردارم و بروم عراق تا هرطورشده  برادرم را ازجهنم رجوی نجات دهم.
اعضای انجمن در ادامه تاکید کردند ازسال 88 تا 91 خانواده های اسیران جلوی کمپ بدنام اشرف برای دیداری حتی کوتاه با عزیز خود متحصن شدند اما سران فرقه رجوی ازترس اینکه مبادا حصاری که سالها به دور اذهان اعضای نگون بخت خودکشیدند فرو بریزد با بی رحمی و قشاوت زیاد با خانواده ها،پدر و مادران آنها رفتارکردند.اما خانواده ها ایستادگی کردند وتوانستند با کلام خود احساسات وعواطفی که نسبت به فرزندان خود داشتند ازدیوارهای ذهنی ایجاد شده توسط رجوی ها عبور دهند و جوانه امید به زندگی دوباره را درذهن اسیران زنده کنند طوری خیلی ازاسیران درهمان دوران حضورخانواده ها ویا بعد ازآْن توانستند موقعیت هایی را برای فرارخود ازتشکیلات به شدت بسته فرقه رجوی ایجاد کنند ودرنهایت ایستادگی خانواده ها رجوی را مجبور کردند که کمپ بدنام اشرف را تعطیل کرده وبپذیرد اسیران به مکانی دیگر برای خروج نهایی ازعراق منتقل شوند. اما باز رجوی ها مذبوحانه تلاش می کنند پروسه انتقال نهایی اسیران ازاین مکان به خارج ازعراق را طولانی کنند تا شاید مدتی دیگر برای ادامه حیات ننگین فرقه زمان بخرند.ولی دیگر رجوی نمی تواند جلوی سرنوشت نکبت باری که برایش رقم خورده را بگیرد.
در پایان این دیدار آقای اعتدالی گفت مشتاق شدم تا بیشترپای صحبت های شما بنشینم هرچند می دانم یاد آوری رنج وعذابی که کشیدید برای شما سخت است اما می خواهم هرچه بیشتر نسبت به ماهیت کثیف رجوی وعملکردهایش آگاه شوم.وامیدوارم با کمک و همیاری شما بتوانیم برادرم وامثال وی را ازفرقه منحوس رجوی نجات دهیم.
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا