روز جهانی زن و وضعیت فرقه رجوی از نظر رفتار با زنان

8 مارس (18 اسفند – روزجهانی زن) فرا میرسد و من پیشاپیش فرا رسیدن این روز را به تمامی مادران و خواهران خود در سراسر ایران و جهان تبریک میگویم.

اما یادآوری این روز و بجای اینکه تفرج خاطری به انسان های درد آشنائی مانند من دست دهد که مثلا در این روز جهانی، قدر و حرمت زحمات مادران وخواهران خود را پاس داشته و آنرا جشن بگیرم، به یاد زنان و دخترانی می افتم که چه مظالمی برآنها رفت.

در تشکل جهنمی فرقه رجوی، با شیطنت هرچه زیادتر، ابتدا وعده ی برابر حقوقی با مردان بدانها داده شد و بعد از گذشت سال هایی با فریب ونیرنگ فزونتر، حدود 900 نفر ازآنها عنوان پرطمطراق " شورای رهبری" دریافت کرده و ظاهرا مورد تلطیف قرارگرفتند؟؟!!

رجوی شیاد با این عمل خود دوهدف را با یک تیر زد:

1- ادعا نمود که کار مترقیانه ای انجام داده که نظیرش در دنیای کنونی وجود ندارد و علاوه برتحقق وعده برابری که دهها سال قبل داده شده بود، چیزی هم بررویش (شاید بعنوان بهره)!! اضافه کرده وازاین پس، ظاهرا زنان حاضر درمناسبات رجوی، حقوقی بمراتب بالاتر از مردان پیدا میکنند والبته بشرطی که این برتری برعلیه رجوی نباشد! یعنی اینکه استثنائا دراین مورد خاص، هم برابری حقوق درروی کاغذ مانده و عملی نشد وهم اینکه عملا  این تنها رجوی بود که  حقوقی صدها برابر ازگذشته بدست آورد و کماکان درموقعیت برتر از زنان قرارگرفت.

بدین ترتیب اوکه در ابتدا یک همسر داشت، تعداد این همسران را به صدها نفر رساند ومعلوم نگردید که فرق این عمل وامتیاز منحصر بفرد او، با امتیازات شاهان حاکم در دوران برده داری و فئودالیزم چیست.

همگی ما میدانیم که در دوران های تاریخی یاد شده، زنان هرگز حقوق برابر با مردان نداشتند و رجوی درست در زمانی که دوران های تاریخی فوق درایران سپری گشته بود و کشور ما قدم به مراحل پیشرفته تر تکامل اجتماعی گذاشته بود، این زنان بیچاره را گرفتار زندگی حرمسرائی مربوط، به حداقل 200 سال پیش نمود که کاری است ضد مردمی،ارتجاعی و واپسگرایانه و درتضاد کامل با فمینیزم!

بدین لحاظ است که من ادعا دارم که رجوی- این پدیده ی شیطانی قرن 20-21 ایران- درحق زنان ظلم کرده و چون این ظلم را با شارلاتانی خاص خود به حساب فمینیزم هم گذاشته، جنایت اندر جنایت کرده است!

2- دیگر اینکه این زنان بیچاره شورای رهبری به آلت سرکوب رجوی هم تبدیل شده ودر حق مردان هموطن وهم زنجیر خود زشتی های زیادی کرده وشخصیت آنها را تحقیر نمودند تا این مسخ شدگان شخصیتی، درسیستم تسمه نقاله ای رجوی، مطیع تر و فرمان بردارتر باشند.

معنی ساده تر سخن اخیر این است که این زنان مفلوک اعضای حرمسرای رجوی (از استعمال این واژه شرمنده و درعین حال معذورم) بعنوان سرپرست خشن مردان فعال درمناسبات فرقه و تبدیل به برده شده هم، عمل کردند  واین امر، دراصل  وماهیت قضیه، ستم مضاعفی است که دراین تشکل فرقوی بر زنان وابسته به آن اعمال گردید:

اجرای توامان نقش میرغضبی و حرمسرا نشینی در مناسبات رجوی!

 با این وصف برتری آنها نسبت به مردان یا داشتن حقوق بیشتر از آنها که سهل است، آنها نتوانستند حتی در حد و حدود یک زن خانه دار و امی، حقوقی داشته باشند و برابری حقوق که پیش کش شان!

پیام نا متعارف!

سرکار خانم های عضو شورای رهبری!

اگر قبلا  متوجه نشده بودید، با دیدن شرح مختصر فوق دریافتید که رجوی شخصیت شما را لجن مال کرده و در امر سرکوب دوستان نزدیک و سابق خود، سوء استفاده بزرگی ازشما نموده وبردگی جنسی نفرت انگیزی را برشما  تحمیل کرده که ذاتا  جنایت بزرگ برعلیه شما و امری بدتر از قرون وسطی ومتعلق به دوران توحش و بربریت!

اما خوش شانسی شما در این است که این شاه حقی (رجوی) فرار کرده و حرمسرائی لازم نیست وبنابراین حجت برشما تمام شده و وقت آزادی شما ازاسارت فکری و…، فرارسیده. بنابراین با قیام علیه این ستم مضاعف، به ذات واقعی خود برگشته و به مردان تحت امرتان نیز کمک کنید که آنها هم آزادی خودرا تجربه کنند.

این عمل، بزرگترین دستآوردی است که شما و مردان هم زنجیرتان میتوانید به میمنت روزجهانی زن بدست آورید.

سیروس غضنفری

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا