مریم رجوی منادی برده داری نوین انسان بویژه زنان می باشد نه منادی آزادی زنان

وقتی پیام مریم رجوی بمناسبت روزجهانی زن را خواندم هر جمله آن گویا شکنجه روحی و اذیتی برای من وهر جداشده از تشکیلات فرقه سازمان مجاهدین وخانواده ها وهرانسانی(مانند آقایان کریم قصیم وروحانی) که روزی با این فرقه کارمی کرده اند، است.
وقتی مریم جوی خود را منادی: آرمان برابری،کانون رهایی،جنبش برابری،مبارزه با زن ستیزی،مبارزه با سرکوب زنان،و اکثریت عظیمی از زنان حتی صاحب جسم و جان و عاطفه و اندیشه و سرنوشت خود نیستند و زنان ازاداره سرنوشت خود حذف می شوند.
این جملات صد وهشتاد درجه متضاد با مناسبات و روابطی وسخنانی بود که در تشکیلات فرقه سازمان مجاهدین برمن وما گذشته واکنون متاسفانه همچنان حاکم بر روابط و مناسبات تشکیلاتی و برده داری نوین این فرقه می باشد.
درمناسبات این فرقه من فقط به چند نمونه از خاطراتم می پردازم:
من در اسارتگاه اشرف بودم و روابط این فرقه مرا بیمار کرده بود استراحت کردن برایم ممنوع بود روزی چندین زن تحریک شده به خوابگاه من حمله کردند با زورمرا می خواستند به جلسه اجباری فرمانده تشکیلات اشرف به اسم فائزه محبت کار(مهنازمحبت کار)ببرند من مخالفت کردم آنها دستها و پاهایم را به زمین کشیدند و با درد و رنج به جلسه۱۵۰نفری تشکیلات بردند این درحالی بود که من ازدرد گردن وکمر وزانوهایم بسیار زجرمی کشیدم درآن جلسه من مخالفت کردم اجیرشدگان فرقه مرا برروی صندلی بازورنشاندن اجبارچنان بود که عمده لباسهای مرا ازتنم خارج ساختن و برای مرعوب ساختن من گفتند ما داریم فیلم برداری می کنیم!!! و یک نفر دستهایم را به طرف زمین می کشید با اینکار شدت درد گردنم بیشتر می شد هرچه اصرارمی کردم که گردنبند طبی مرا به من بدهند آنها از اینکار برای شکنجه بیشترمن خوداری می کردندهمزمان فرمانده تشکیلات اشرف که پشت میزی نشسته بود و در بلندگو فحش وناسزا می گفت وبه این شکل نفرات حاضر درجلسه را علیه من تحریک می کرد یکی از زنان اجیر شده پدی راکه درگوش چپم که عفونت شدیدی داشت گذاشته بودم راخارج کرد ودرگوشم فریاد زد که توچه بیماری هستی که اینقدرمقاومت می کنی؟!!! این شکنجه ها ۶ساعت طول کشید وبه زور ازمن تعهد نامه گرفتند این شکنجه ها فقط یک بار نبود روزانه با روشهای مختلف اعمال می شد ومشابه این شیوه شکنجه را چند بار درجلسه زهره قائمی که جانشین مسئول اول سازمان بود برروی من اعمال کردند روزانه هم زنانی اجیرشده بنام مهری علیقلی (حنانه علیقلی)وانیسه گلشاهی و فریبا شیروانی مرا کنترل می کردند مانع رفتن به نزد پزشک می شدند و شکنجه های بسیاری که بدلیل طولانی شدن این مطلب درآینده به آن می پردازم.
در واقع یک زندانی با اعمال شاقه روی من اعمال می شد حتی تا رفتن به دستشویی نیزمرا کنترل می کردند بدلیل اینکه فهمیده بودند من نمی خواهم درسازمان بمانم میخواهم فرارکنم.
آری این نمونه ای از برابری زنان و مبارزه با زن ستیزی مریم رجوی و فرقه اش بوده وهست.نمونه دیگری ازشخص مسعود رجوی میگویم درجلسه ای مسعود رجوی درساختمان ۴۹در اشرف ویژه زنان لایه دوم شورای رهبری برگزار کرد این جلسه درغیاب فیزیکی وی و ازطریق تلفن بود مژگان پارسایی جانشین مسعود رجوی از زبان مسعود رجوی درپاسخ به زنان معترض درون تشکیلات بر روی تابلو نوشت: مسله اینست ناموس یا بی ناموس رجوی می گفت من شوهرشما همه زنان هستم اعتراض شما یعنی بی ناموسی!!!.مسعود رجوی با شیوه برده داری نوین وبا تهدید به زنان گفت اعتراض درون شما نشانه شیطان درون شما است وحول این موضوع صحبت کرد را با شیوه های چندگانه از مغزشویی و تهدید همراه بود و با فضای رعب و وحشت نفرات را مجبور می کرد پشت بلندگو حرف های ساختگی ناشی از ترس بزنند به دنبال آن هم نمایش آوازخوانی برخی زنان را به راه انداختند که از رجوی تمجید بگویند.
درهمین جلسه مارینا سراج با نام تشکیلاتی فائزه را درحالیکه ازشکنجه های قبلی وآمپول های درهم شکننده برای او و اعتراضش استفاده کرده بودند تعادل نداشت با همراهی یک زن دیگرپشت میکروفون آوردند ومسعود رجوی به او گفت حاضری با من کشتی بگیری؟!! این درحالی بود که مارینا قبل ازاین خانمی ورزشکار وقوی بود بدین وسیله مسعود رجوی گفت این سرنوشت هرزنی درفرقه اش است که اعتراض کند وبخواهد سرنوشت خودش را خودش اداره کند!!! آری مریم رجوی همیشه گفته بود که شما متعلق به رهبری هستید و متعلق به خودتان نیستید.آری اینگونه مریم رجوی منادی آزادی زنان این الگویی است که مریم رجوی ابتداء درفرقه اش بنام سازمان مجاهدین واشرف و لیبرتی اجراء کرده است وحال در سخنرانی اش برای زنان ایران وجهان الگو می کند.
خاطره ای دیگری ازعاطفه مریم رجوی برای زنان سازمانش دارم.
روزی سرور فقهی یکی از خانم های معترض شورای رهبری را در سالن غذاخوری اشرف با شوک وشگفتی دیدم که یکی از چشمانش فقط کاسه خون است از وی پرسیدم چی شده است؟!!! این خانم با طنزتلخی گفت این محبت وعاطفه مریم رجوی است متوجه شدم این بلارا در جلسه شورای رهبری با دستور زهره قا ئمی برسراین خانم آورده اند.البته داستان این خانم معترض وشجاع مفصل است واکنون نمی دانم چه سرنوشتی ودر کجا دارد که انشاء الله آینده به آن می پردازیم وکشتن زنان ودختران معترض در سازمان با نام خودکشی که نمونه آن خانمها مهری موسوی ومینوفتح علی و…دختری بنام(فا ئزه) مرجان اکبری است.ونیزلیست ۱۰۰نفری اززنان مقطوع النسل شده در سازمان که قبلا به آن پرداخته ام والبته لیست بیش از۱۰۰نفر می باشد که در آینده باید آنرا تکمیل کردونمونه ها مانند یک جریان منسجم ازمغزشویی وبرده داری نوین دراین فرقه وبدستور مستقیم مسعود ومریم رجوی اعمال شده است که نیاز به کتابی قطوردارد.فقط دراین مطلب من خواستم به مثابه قطره ای از دریا چند نمونه از برده داری نوین مریم رجوی وفرقه مجاهدین را بیان کنم و الا این قصه سر دراز دارد.
زهرا سادات میرباقری
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا