حماقت مجاهدین خلق سر باز ایستادن ندارد!

فراخوان باند رجوی بمناسبت فرا رسیدن چهارشنبه سوری ای که در راه است، منتشر شد.
طی این فراخوان که متن آن مکررا و با آب وتاب زیادی از سیمای انحصار وحماقت (معروف به سیمای آزادی) پخش شد ودر وبسایت های متعلقه درج گردید، آسمان و ریسمان بهم بافته شده وهر حرف مربوط و نامربوط به هم وصل شده تا نتیجه گیری شود که رژیم حاکم بر ایران مثلا بخاطر…  به سرقت رفتن انقلاب اوکراین؟؟!! و… (کدام انقلاب، درچه زمانی وچگونه؟  مثل اکثریت مستندات گروه رجوی  باید که شاید بتوان با علم حصولی کشف اش کرد و…) ویا اختصاص و توزیع نامناسب سبد کالایی به مردم و…، درآستانه ی مکافات ازطریق عواملی که بشدت مریخی وغیر خاکی است! قرار گرفته و تنها کافی است که جوان ها درچهارشنبه سوری ترقه های بیشتری درکنند و شعارهایی بر وفق مراد رجوی بدهند و کار رژیم را یکسره کنند باین سادگی!!
نازم به نسخه ی این طبیب حاذق که چه ساده بوده و ما عوام الناس که خلق قهرمان ایران باشیم، ازوجود آن نامطلع و چرا نامطلع؟ که نتوانسته ایم در مسعود و مریم ذوب شویم و شاید که دل نازکی مان سبب این کار شده و فکر کردیم که نامبردگان قدرت فیزیکی اینهمه جذب پذیری را نداشته و ممکن است این بنده خداها را با ذوب خودمان در درون آنها، دچار بی تناسبی اندام کرده و یا خدای نکرده موجب ترکیده شدنشان بشویم والخ!
 انسانی مانند من  و دراین عمر کوتاهش برای هزاران بار تجربه کرده است که واقعا هم دروغگو کم حافظه است!
دراین مورد کافی است که اشاره شود که حاضرین مسلح درمیدان استقلال کیئف اکراین، تهدید کرده اند که روس ها و یهودیان را خواهند کشت و اصلا معلوم نیست که این کشته شدن یهودیان و روس ها دراکراین چه ضرباتی را به رژیم ایران تحمیل میکند و باعث سرنگونی اش (واین بار هم طبق ادبیات معمول مجاهدین خلق، ازنوع سریع اش) میشود!
من که یک بچه ترک ایرانی هستم، هرچقدر به مغز خود فشار آورده و حتی به مشاوره های لازم هم تن دادم، نتوانستم رابطه ی علت و معلولی بین یهودی کشی و روس کشی نئونازی های اکراینی وسرنگونی جمهوری اسلامی برقرار کنم.شما خواننده گرامی چطور؟
اما از شما چه پنهان که بلاهت مستتری رادر این ادعای مجاهدین مشاهده کردم:
آخر مردان و ایضا زنان حسابی! یهودی کشی که ارتباطی با اسرائیل دارد، چرا باید مورد استقبال شما که متحد استراتژیک آن هستید، واقع گردد؟؟!! آیا این کار سبب تکدر خاطر ارباب جدید نمیشود؟؟
مگر اینکه شما هم مانند تعدادی ازمحققین با فراست دریافته باشید که درجریان قتل عام یهودیان توسط نازی ها، صهیونیست ها (ونه یهودی های عادی) با هیتلر تبانی و همکاری کرده بودند تا بدینوسیله یک کارت بزرگ مظلوم نمایی دریافت نموده و سرزمین فلسطینی ها را تصاحب کنند؟؟
اما انتظار فراست ازشما، بلاهتی درحد شما را نشان میدهد و من نمیخواهم باین صفت نامرضیه توصیف شوم  و بنابراین بهتر است که قسمت اول قضیه را درست تر بدانیم که شما ازسر هول حلیم به دیگ افتاده وبرنتایج یهودی کشی های وعده داده شده نئونازیست های اکراینی توجهی نکرده وازیاد برده اید که سران اسرائیل (بطور حق یا ناحق) خود را نماینده آنها معرفی میکند!
دولت اسرائیل بطور ظاهری هم که شده موظف خواهد بود ازاین بی خردی شما عصبانی شود!
اما به چهارشنبه سوری هم که برسیم، بدون احتیاج به یادآوری شما، معلوم است که به ابراز شادی خواهیم پرداخت و تذکر شما دراین مورد شبیه کرامات آن شیخی است که بدیهیات را بنام کرامات وکشفیات به خورد مردم میداد ودروصف حالش چه زیبا گفته اند که:
از کرامات شیخ ما این است        شیره را خورد وگفت شیرین است!
اما دراین میان خوش شانس تر ازهمه، رژیم جمهوری اسلامی است که باداشتن اپوزیسیونی مانند شما (که برنوک پیکان تکامل جهانی قراردارید و لابد سایر گروههای اپوزیسیون درعقب قافله حرکت میکنند) صدها سال میتواند دوام داشته باشد:
–  رهگذر خطاب به دیوانه: آقا ببخشید، شما که بصورت جمعی حرکت داده میشوید ودیوانه ی تان مینامند، آیا فرد عقلمندی هم دربین تان وجود دارد تا من صحبتی بااو داشته باشم؟
دیوانه:  چرا که نه! آنکه به زنجیر بسته شده وجلوتر ازما حرکت میکند، عاقل مرد گروه ماست!
حمید
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا