آقای قدرخواه بدانید که پول مجاهدین به خون آغشته است

آنقدردردفترانجمن درگیر دیدار وملاقات با خانواده های اعضای اسیر درفرقه رجوی هستم که کم تر فرصت سرک کشیدن به سایت ها و مطالعه مطالب شان را دارم. دیروزهمکار و دوست جداشده ضمن یک تماس تلفنی ازمن می خواست جویا شود که قضیه فیلم مستند منصورقدرخواه چی هست که من  با خنده جواب دادم اصلا منصورقدرخواه کی هست! خلاصه بعد ازکمی خنده وخوش وبش گفت مثل اینکه خبرنداری گویا فرقه رجوی همه جوره این شخص معلوم الحال را دارد حمایت می کند که یک فیلم مستند به نام تولد ترور درست کند وبه خورد آنانی بدهد که زیاد ازمناسبات فرقه ای رجوی خبرندارند!

هنوزصحبت دوست نازنینم تمام نشده بود که پریدم توحرفش وگفتم: تولد ترور! ترورکی وبه توسط چه کسی! رجوی که خود بانی اول گشودن باب ترورآن هم ترورعوام درایران دردهه شصت هست طوری که مطابق آمارمستند کانون هابیلیان بالغ بر12 هزارازشهروندان ایرانی به دست اعضای اغفال شده رجوی به خاک وخون کشیده شدند. بالغ بر25 هزارنفرازشهروندان عراقی در جریان انتفاضه شعبانیه دردهه  70 درخاک عراق کشته شدند که مجاهدین با مزدوری برای صدام وسرپانگه داشتنش درجنگ خلیج وبه قربانگاه فرستادن دوره ای اعضای نگون بخت خود دراسارتگاه اشرف ولیبرتی که جملگی خود گویای تروریستی بودن فرقه رجوی هست وبس.

این ها انگیزه ای شد که به سایت رجوی سری بزنم وازقضا مقاله که نه، نشخوارلاطائلات رجوی  توسط منصورقدرخواه را مطالعه کنم. با خواندن متن قدرخواه که معلوم بود رجوی برایش دیکته کرده بود اول اینکه به جداشدگان درود فرستادم که چقدرهوشیارهستند وسربزنگاه علیه دروغ بافی های رجوی درلحظه موضع میگیرند و روشنگری جانانه می کنند که باید دست مریزاد گفت. ولیکن موضوعی که حالم را به هم زد اینکه این فرومایه مزدبگیراز دکان خون آلود رجوی گستاخانه عنوان کرد که البته هزینه ساخت فیلم مصور و مستند تولد ترور را از دوستان خود یعنی رجوی طلب کرده ام وبدان افتخارهم میکنم وعملا رونمایی کرد که مزدور ومزد بگیر رجوی بوده وخواهد بود.

خواستم فقط به عنصرخودفروخته وعیاش خارجه نشین منصورقدرخواه بگویم که پول وپله رجوی که آغشته به خون ملت ایران وعراق هست ارزانی خودت باد.

آقای قدرخواه آیا میدانی هنوزکه هنوزاست مریم قجردرخوش گذارنی هایش دارد ازپول نفت عراق ارتزاق میکند. پولی که ازصدام گرفت ودرعوض مردمان آن سامان را به خاک وخون کشید ودستکم ده سال انقلابشان علیه صدام ملعون را به تعویق انداخت وحال دارد ازقطروعربستان و… میگیرد و درعوض وطن فروشی می کند وآرزو دارد که گزینه نظامی اوباما علیه ایران عملی شود ومردم به خاک وخون کشیده شوند.

یادم نمی رود که وقتی ما داشتیم ازرجوی جدا می شدیم وبه کمپ امریکاییها می رفتیم رجوی نه تنها یک ریال با وجودیکه پس از25 سال حضوردرفرقه وبیگاری دادن حق مسلم ما بود که حداقل توجیبی بدهد که محتاج امریکاییها نشویم ؛ به ما نداد ودرموارد نادروقتی هم که رجوی میخواست جداشده ای را بخرد ومصربود که مبلغی بدهد آن جداشده دست رد به سینه رجوی میزد وتن به خفت وخواری نمی داد وحرفش این بود که ای رجوی خائن پول ودارایی تو به خون آغشته وحرام است وما را نسزد که محتاج توباشیم.

حال آقای منصورقدرخواه تف وهزارباره تف که درخارجه لمیده وانگل وار و زالوصفتانه ازپول آغشته به خون رجوی ارتزاق بنمایی.تو وسایرهمپالگی های خارجه نشین شورای ملی مقاومت! به همین ذلت وخواری بس ولابد همچنانکه نشخوارکردید بدان مفتخرید!؟

پوراحمد

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا