حضور شماری ازخانواده های چشم انتظارگیلک در دفترانجمن نجات

مطابق گزارش دریافتی ازدفترانجمن نجات گیلان صبح امروز دوشنبه مورخه 19/12/1392 شمارقابل توجهی ازخانواده های اعضای گرفتاردرفرقه رجوی با دردست داشتن نامه هایی حاکی ازدرخواست تسهیلات وفراهم نمودن امکان ملاقات ودیدارحضوری با عزیزانشان درکمپ لیبرتی واستمداد ازسازمان ملل وکمیساریای عالی پناهندگان وسایروجدانهای آگاه بشری درخصوص کمک وهمیاری درراستای رهایی اعضای گرفتاردرفرقه رجوی وبازگشتشان به دنیای آزاد وکانون گرم وپرمهرخانواده در دفترانجمن نجات گیلان اجتماع کردند.

درمیانه جمعیت انبوه یکی ازپدران سالخورده با نشان دادن نامه خود که نوشته بود " تحویل اسرا به ایران حق مسلم ماست " با صدای رسا توضیح داد که " دیشب ما خودمان درشبکه خبریک خبربسیارخوشحال کننده ای را شنیدیم وخبراین بود که آقای پورمحمدی وزیردادگستری ایران ازدولت عراق قاطعانه خواستارآن شد که اعضای گرفتاردرفرقه رجوی درعراق را تحویل ایران وخانواده های آنان بدهند"

مادری که با مشقات زیاد ازصومعه سرا خودرا به رشت ودفترانجمن نجات رسانده بود با چشمانی اشکبارگفت " چقدربا شنیدن این خبرخوشحال شدم وتوی پوست خودم نمی گنجم. الان درشرف تحویل سال نوهستیم. خدایا میشود که خودت عیدی مان را به ما بدهی وچه عیدی بالاترازاین که بتوانم بعداز27 سال دخترنازنیم را درآغوش بفشارم"

خانمی که دخترش را به همراه آورده بود درادامه فریاد زد " دخترم دوساله بود که پدرش به اسارت رجوی خائن درآمد والان با تحویل سال نو26 بهارازعمرش میگذرد ودائم سراغ پدرش را ازمن میگیردوخودتان به من راهنمایی کنید که من به یگانه فرزند ودخترم چه بگویم."

درپس غم واندوه جانکاه که تمام وجود خانواده های دردمند معترض را پوشانده بود؛ میشد نورامید وزندگانی را درچهره های یکایک این عزیزان به عینه مشاهده کرد وگویی فقط درانتظاراین بودند که مسول انجمن متعاقب موضعگیری وزیردادگستری ایران مبنی براسترداد تمام اعضای گرفتاردرفرقه رجوی که درحال حاضردرکمپ لیبرتی با کارشکنی رجوی به بن بست رسیده اند وروند اعزام شان به کشورثالث بصورت قطره چکان صورت می گیرد ؛ چه حرفی برای گفتن دارد ودرهمین نقطه حساس بود که دیگرخانواده چشم انتظارگیلک درخطاب به مسول انجمن گفت " آقای احمدی. ما میدانیم که شما وسایرجداشدگان ازفرقه رجوی دراین انجمن برای نجات عزیزانمان بسیارتلاش نمودید وکماکان تلاش میکنید وازاین بابت هم ازشما وهم ازدولت جمهوری اسلامی ایران نهایت تقدیروتشکررا داریم ولیکن خواهش داریم که صدای درگلوخفته ما را هرچه رساتربه گوش دولتین ایران وعراق و خانم جین هول لوت نماینده سازمان ملل درخصوص انتقال اسرا به کشورهای ثالث وسایرمجامع حقوق بشری برسانید وآن اینکه ما خانواده های چشم انتظاردراستان گیلان وطبعا سایراستانها دیگرطاقتمان تمام شده. تاکی باید شاهد مماشات کشورها حتی نمایندگان سازمان ملل با فرقه رجوی باشیم. تاکی باید شاهد قربانی شدن شماری دیگرازآنان درکمپ لیبرتی باشیم که مسبب اصلی آن شخص رجوی خائن است. تا کی باید شاهد باشیم که مریم رجوی درمجامع ورشکستگان سیاسی ولابیهای اسراییلی شیک وپیک حاضرشود وبا نشخوارلاطائلاتی مدعی شود که تنها جایگزین ایران ورئیس جمهورآتی مملکتمان هست که کسی ازایرانیان برایش تره هم خرد نمیکند هیچ  ؛ بلکه حاضرنیستند جنازه اش هم به خاک ایران مسترد شود.ما شکی نداریم آنان  به اتفاق رجوی به دنبال منافع ومطامع شیطانی خود هستند ودریک کلمه اصلا دوست دارند عزایزانمان درکشورناامن عراق باقی بمانند وقربانی شوند ویا اینکه درپی سرابی هستند که درروزمبادا ازاین فرقه تبهکاروتروریستی درمنطقه بهره های خاص خودشان را ببرند وسوء استفاده ابزاری ازاین عزایزانمان علیه ایران داشته باشند. درحالیکه عزیزانمان خود قربانی اول وآخردستگاه شیطانی رجوی هستند ودراین معادله ومعامله ننگین مطلقا نقشی ندارند وصرفا نقش هیزم درآتش برافروخته رجوی وهمپالگیهایش را دارند.

قبل ازاینکه دیگرخانواده ای لب به سخن واعتراض بگشاید و ازدردهای بیکران خود ازظلم و جور رجوی بگوید مسول انجمن ضمن همدردی با خانواده های چشم انتظار که  صبح زود در هوای سرد زمستانی در دفتر انجمن اجتماع کردند افزود" با تمام وجودم شما را درک میکنم و دردتان را عمیقا حس میکنم. بعنوان فرزند کوچکتان دستبوس شما هم هستم که به من و سایردوستان جداشده محبت دارید. پیشاپیش هم سال نو و تحول طبیعت را به یکایک شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم وعمیقا آرزومندم بزرگترین حاجت شما که همانا پایان چشم انتظاری و درآغوش کشیدن عزیزانتان هست درشب عید برآورده شود وخلاصه اینکه ایام به کامتان باشد. این هم برروی چشم. من دراولین فرصت خواسته به حق شما را درسایت نجات اطلاع رسانی میکنم و همچنین به اطلاع دولتین ایران وعراق خواهم رساند که مقدمات سفرشمایان رابه عراق واجتماع درمقابل کمپ لیبرتی وملاقات با عزیزانتان میسرشود ولیکن بدانید که این اقدام احتمالی خیلی پرهزینه است وشخصا نگران تبعات آن هستم چرا که واقفید که کشورعراق ناامن هست ومیتواند خطراتی متوجه شما مسافران باشد ضمن اینکه اعزام شما به عراق یک معادله چندمجهولی است وباید با هماهنگیهای خاص با طرفین مختلف ازجمله دولت ایران وعراق وسازمان ملل وخانم جین هول لوت و حل وفصل دهها مورد امنیتی دیگر صورت گیرد.مضاف براینکه دستگاه دروغ پردازرجوی اجازه انجام گرفتن ملاقات شما وفرزندانتان را نمیدهد که البته یکایک شما دراین امرمشخص با تجربه هستید وبه کرات به عراق سفرنمودید ودرمقابل اسارتگاه اشرف تحصن نمودید وخواسته های به حق تان را ازطریق میکروفون بلند فریاد زدید وخودتان بفرمایید آیا موفق به دیداربا فرزندان وعزیزانتان شدید؟ قدرمسلم جواب خیراست ونه تنها به خواسته تان نرسیدید وبا کارشکنی رجوی مواجه بودید درعوض ازجانب گماشتگان رجوی درپشت سیاح چوب وچماق وسنگ وقلوه سنگ هم دریافت نمودید. هیچوقت یادم نمیرود که آقای جعفرحسن زاده وسید طاهرمحمدزاده که برادارنشان ازاسیران جنگی وربوده شده رجوی هستند با سرشکسته وخونین که حاصل پذیرایی رجوی ازاین بزرگواران بود به میهن بازگشتند ومن ازاین بابت خیلی شرمنده شدم. با این حال به شما عرض میکنم نگران نباشید وبه خداتوکل کنید که حق گرفتنی است وظلم وظالم به یمن وگواه تاریخ ومشخصا برآمده ازاعتقادات مذهبی مان هیچگاه دائم وپابرجا نخواهد بود وروزی که زیاد هم دورنیست شاهد اضمحلال نهایی فرقه رجوی خصوصا برچیدن بساط شان درعراق خواهیم بود وتحقق عیدانه بزرگ شما واسرای گرفتاردرفرقه رجوی یعنی رهای وآزادی ازقید وبند تشکیلات یک فرقه تبهکاروتروریستی. حالا ببینیم وزیردادگستری ایران که خنجرش را روی شاهرگ رجوی گذاشته چقدربرش وکارآیی دارد ومیتواند حداقل اسرای جنگی را که روزی برای دفاع ازآب وخاک و وطن خود درمقابل متجاوزین صدام صف آرایی کرده بود و به اسارت رجوی درآمدند؛ تحویل گرفته وبه وطن وآغوش گرم وپرمهرخانواده هایشان بازگرداند. انشاء الله که چنان شود که دل شما میخواهد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا