گردهمایی اعضای جداشده درآستانه نوروز 93

روزجمعه 23 اسفندماه درآستانه فرارسیدن بهاری دیگر، بهاری واقعی وعاری از زندان واسارت ذهنی وعینی رجوی ها،جمعی ازاعضای جداشده ازفرقه برده سازرجوی درگردهمایی که دردفترانجمن نجات خوزستان برگزارشده بود شرکت کردند تا یکباردیگربهارآزادی خود را با ساعتی درکنارهم بودن جشن بگیرند.

blank

دراین گردهمایی که دریک فضای صمیمی برگزارشد ابتدا اعضای انجمن به اعضای جدا شده دیگرخیرمقدم گفته وپیشاپیش فرارسیدن بهارسبزطبیعت را به همه اعضاء تبریک گفته وابرازامیدواری کردند تا با تلاش وپیگیری وافشای ماهیت ضدبشری فرقه رجوی بهارسرسبزآزادی را از پس زمستان سرد وسیاه رجوی ها برای اسیرانی که دراسارت این فرقه جهنمی هستند به ارمغان بیاورند.

دراین گردهمایی کلیه اعضای جداشده ابتدا تشبثات ویاوه گویی های اخیرفرقه ی رو به اضمحلال رجوی درمورد اعضای جداشده که دراطلاعیه اخیرکمیسیون به اصطلاح امنیت وضد تروریسم خود به نمایش گذاشت را مورد بحث  وبررسی قرارداده واقدامات زبونانه فرقه رجوی را که نشان دهنده عمق حقد وکین هیستریک این فرقه نسبت به اعضای جداشده که افشاگری های آنها باعث شده تا چهارستون تشکیلات فرقه رجوی به لرزه بیفتد دانسته وضمن محکوم کردن این حرکات مضحک رجوی ها، تاکید کردند که توطئه ها ولجن پراکنی های سران فرقه رجوی تحت هرعنوان علیه اعضای رها یافته ازبندهای اسارت فقط عزم و اراده آنها را درافشای هرچه بیشترسران فرقه،صیقل خواهد داد.زیراکه همه اعضای جداشده براساس تعهد اخلاقی وانسانی خود مصمم هستند تا با افشای هرچه بیشترماهیت ضدانسانی رجوی ها غبارتیرگی را ازچشمان دوستان سابق خود که متاسفانه هنوزدربند اسارت هستند زدوده وآنها را از زمستان سرد وسیاه رجوی ها به سوی بهارسرسبزآزادی رهنمون سازند.

درپایان این گردهمایی اعضای جداشده درضیافت ناهارانجمن نجات خوزستان شرکت کردند وباردیگرهم قسم شدند تا زدودن کامل نحوست وسایه شوم رجوی ها ازسرهمه اسیران دربند ازپای ننشینند، ودراین خصوص بیانیه ای درمحکومیت توطئه های رجویها صادرکردند.

_ _ _ _ _ _ _ _

بیانیه 

یاوه گویی برعلیه جداشدگان،عجزوناتوانی فرقه رجوی

هموطنان عزیز،

انسانهای آزاده وشریف درسرتاسرجهان،

اسیران دربند اسارت رجوی ها،

نوروز93 سال جدید ایرانیان از راه می رسد. طبیعت باردیگر درتحول وتولدی دیگرآغوش عطراگین خود را به روی ما می گشاید وبا خود سبزینگی و نوآوری وشادی وشادکامی را به همراه می آورد.سال 93 درشرایطی فرا می رسد که هزاران نفرازهموطنان ودوستان عزیزان ما دربند اسارت یکی ازمهیب ترین فرقه های دنیای معاصر،یعنی فرقه تروریستی رجوی همچنان سرما وانجماد را تجربه می کنند.

دراواخرسال 92 فرقه رجوی که براثرافشاگری های اعضای جداشده درسراشیب اضمحلال وفروپاشی محتوم قرارگرفته، دراطلاعیه کمیسیون امنیت وضد تروریست شورای دست سازخود درمورد هتل "مهاجر" که بیشرمانه درتاریخ 5اسفند  صادرنمود،باردیگرتلاش کرد که با اتخاذ تاکتیک فراربه جلوبه تکراریاوه گویی های گذشته خود برعلیه اعضای جداشده بپردازد. به راستی علت این همه هراس و وحشت درچیست؟ وبه چه دلیل درحالی که سرکردگان سیه روی این فرقه هویت وماهیت را تؤاماٌ باغرق شدن درلجنزار سرسپردگی و جاسوسی وخیانت برای امپریالیزم سابق وصهیونیست ها باخته اند، اینگونه ازاعضای جداشده وحشت دارند.!

به راستی اگر آن ها عده ای مزدور وابسته و بریده هستند این همه کابوس وتقلاهای مذبوحانه ازچه موضعی صورت می گیرد؟ واقعیت این است که اعضای جداشده که سالیان شدیدترین شکنجه های روحی وروانی این فرقه را با پوست وگوشت خود لمس کرده اند و بعد ازآزادی ازبند اسارت به مبرم ترین وظیفه انسانی خود قیام نمودند.آنهاهیچ گناهی نداشته وندارند جزاینکه بمثابه اصلی ترین قربانیان این فرقه تحت هیچ شرایطی دیگرفریب تزویرو دروغ را نمی خورند.آنها ازلحظه آزادی ازاسارتگاه رجوی با خود سوگند خورده اند که با تمامی تلاش،سیاهی های این فرقه بدنام را درچشمان جهانیان پدیدارسازند وبه یمن همین افشاگریها این فرقه به یکی ازبدنام ترین فرقه های جهان معاصرتبدیل گشته است.فرقه تروریستی رجوی دروحشت ازتاثیرات این افشاگریها وبرای ایجاد فضای ارعاب و وحشت به تهدید علنی وطراحی ترورفیزیکی برخی ازآنها  پرداخته است.

فرقه رجوی ازآنجاییکه به عینه می بیند که کانون این افشاگریها هتل مهاجربغداد است برای خنثی کردن تاثیرات این افشاگریها وهمچنین ایجاد ترس ووحشت درمیان اعضای دربند اسارت لیبرتی وبه اسارت گرفتن هرچه بیشترآنها اقدام به انتشاراین تبلیغات بی شرمانه می نماید.تبلیغات سراپا دروغ برعلیه این جداشده ها اوج این جنون هیستریک است.توطئه قتل مسعود دلیلی یکی ازفرماندهان اطلاعاتی فرقه که بطورناشیانه سعی نمود آن را به جداشدگان ربط دهد یکی دیگرازسلسله توطئه های این فرقه جنایتکاربرعلیه جداشدگان است.

سرکردگان این فرقه گویی فراموش کرده اند که عصرما عصرکبیرآگاهی توده هاست.ودرعصرپیچیده ترین وسایل ارتباط جمعی دیگرقادرنیست که وجدانهای بیدارجهانیان وشعورانسانی را به بازی بگیرد.فرقه تروریستی رجوی که همانند دیگرفرقه های معاصر ادامه حیات خود را برفریب ونیرنگ بنا گذاشته است ازاضمحلال وفروپاشی محتوم گریزی نخواهد داشت.درنقطه مقابل آنها عناصرجداشده تا آزادی کلیه اسیران دربند دست ازتلاش ومبارزه مقدس خود نخواهند کشید ودر این مسیرازحمایت تمامی آزادیخواهان برخوردارخواهند بود.

درپایان این گردهمایی اعلام می داریم که:

ما جدا شده های ازفرقه منحوس رجوی یاوه سراییهای سران فرقه رجوی را به شدت محکوم می کنیم. فرقه ای که درمناسبات وتشکیلات مخوفش رنگ وبویی ازانسانیت وجود نداشته وندارد.ضمنا به تمامی افراد فریب خورده ای که تاکنون نتوانسته اند ذهن وروان خود را ازشرتشکیلات جهنمی رجوی خلاص نمایند اعلام می کنیم که هرچه زودترنقطه پایانی براسارت ذهنی وعینی خود بگذارند وبا جداشدن ازفرقه ظاله رجوی وپانهادن به دنیای آزاد روح وروان بیمارخود را بهبود بخشند.

با آرزوی موفقیت برای تمامی جداشدگان ازفرقه رجوی.

هرروزتان نوروز      نوروزتان پیروز  

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا