فرقه رجوی ومسائل هدفمندی یارانه ها!

قبل ازاینکه وارد اصل مطلب شوم، لازم میدانم که عرض کنم مسئله ی یارانه و یا "سوپسید" درداخل مقولات اقتصادی قرارداشته ولذا یادداشت های مختصری مانند این نوشته، مجال بررسی کم وکیف  ومحتوای قضیه نیست واحتیاج به نوشتن کتب ورساله های زیادی ازطرف متخصصین تاپ (برجسته) اقتصادی واجتماعی است.
اما این سخن بمعنای آن نیست که اینجانب بعنوان کسی که پروفسور درامور اقتصادی و… نیست، چیزی دراین باره نمیداند. درهمین جا با صراحت کامل اعتراف دارم که تنگناهای مختلف وبزرگی درهدایت هدفمندی یارانه ها خصوصا و خود یارانه ها عموما، درکشور ما وجود دارد وبعلت بافت جمعیتی ونقضی که از وضعیت آماری مردم وجود دارد، اجرای عدالت تمام وکمال دراین مورد ممکن نخواهد شد ولی به گفته ی رئیس جمهور ایران، وجود نارسائی های آماری واحتمال ضایع شدن حق بعضی ازمردم سبب آن نباید باشد که هیچ کاری دراین مورد انجام نگیرد.
باری، درگشت وگذار دررسانه های مجازی، به مطلبی دروبسایت رسمی واصلی فرقه رجوی که کماکان تخلص (سازمان مجاهدین خلق) را باخود حمل میکند، درقسمت یادداشت روز این رسانه، با مطلبی تحت عنوان  " پیام بن بست یارانه ها"؟ مواجه شدم که جهت تنویر افکار عمومی، وظیفه ی ژورنالیستی خود دانستم که صحبت هایی درمورد مندرجات آن نوشته ومسائل مرتبط وحاشیه ای آن داشته باشم:
1-    نوشته شده که "… ناله هایی که این بار از دولت حسن روحانی برمی خیزد. ناله های وحشت آلود مربوط به اجرایی کردن مرحله دوم طرح ضدملی حذف یارانه ها و آغاز طرح ضدمردمی افزایش قیمت حاملهای انرژی است.
که ازدید نگارنده وصرفنظر ازاینکه نهایت این کار چه خواهد شد و میزان سود وزیانش برای مردم فقیر چقدر خواهد شد، بعرض میرسانم که رئیس جمهور ایران  بطور صریحی فقط بآن دسته ازمردم گفت که اگر احتیاجی به وجوه یارانه ندارد، ازثبت نام درسیاهه یارانه بگیران خودداری کنند.
دراین مورد ازنویسنده یادداشت روز میخواهم که بگویند که این درخواست رئیس جمهور ازدارندگان امکانات مادی که ثبت نام نکنند وبگذارند این پول های اضافی صرف تجهیز بیمارستانها وتامین داروی بیماران کم بضاعت و… باشد، چه عیبی دارد. آیا شما معتقدید که مثلا تامین آبرومندانه دوا ودرمان اقشار زحمتکش " خلق قهرمان"، قربانی   زیاده خواهی های آنهایی باشد که ازشدت سیری، صدای آروغ شان درد دیگران را بیشتر میکند؟
معنای افزایش قیمت های حامل انرژی بزبان اقتصادی جهانی، همان واقعی سازی قیمت ها است که البته بمعنای موافقت اینجانب با آن نیست ولی مسئله واقعی سازی قیمت ها از شرایط ورود به تشکل هایی مانند سازمان تجارت جهانی است واگر بد است چرا به اربابان غربی خود نمیگویید که خود چنین نکنند وچگونه است که یک گام کوچکی هم درافشای کارهای این اربابان نکرده وکمکی به روشنتر شدن اذهان عمومی نمیکنید ومگر شما بعنوان " نوک پیکان تکامل بشری"؟؟ موظف به این کارها نیستید؟
چرا نمگوید که 50 میلیون آمریکائی از داشتن بیمه درمانی محروم اند وتلاش های نصف ونیمه پرزیدنت اوباما برای حل این معضل بزرگ با مخالفت سخت نئو کان ها (همان ها که بعضی از نمایندگانشان از شما پول گرفته وبنفع تان سخنرانی میکنند)، روبرو شده ومنجر به تعطیل دوهفته ای دولت درآمریکا شد؟؟!!
2-    درقسمتی ازنوشته ی مورد نظر آمده است: " نتیجه این که دولت آخوند روحانی از یک طرف تحت فشار و حمله شدید برای صرف نظر کردن از دسته بندی مردم و حذف میلیون ها نفر از صف یارانه بگیران است. چرا که این تبعیض بزرگ می تواند سبب برخاستن امواج کوبنده اعتراضات مردمی شود. امواجی بسا گسترده تر و خطرناکتر از آنچه در زمان توزیع سبد کالا برخاست و رژیم را به وحشت انداخت".
معنای پاراگراف فوق این است که آقای روحانی سعی نکند که یارانه برخورداران ازامکانات مادی را حذف کند واگر جنین کند، تبعیض آمیز رفتار کرده است؟؟!!
اصلا چطور است که دولت روحانی هم مانند دولت اوباما  عمل کند؟ اوباما مجبور شد که دربحران بزرگ 2007 این یارانه ی یک تریلیون دلاری- قدری کمتر وبیشتر را-  فقط به ثروتمندان بزرگ تخصیص دهد وماحصل کار آن گردید که ده ها میلیون نفر ازمردم آمریکا مجبور به تخلیه ی خانه های خود وسپردن آنها به بانک های متعلق به سوپر میلیادر های آمریکا باشند! شما این نسخه رابرای کشور ما می پیچید؟؟
3-    درخاتمه یادداشت روز چنین آمده است:
"… برای گریز از برخاستن آن امواج اعتراضی، به مردم التماس کند که خودتان داوطلبانه از گرفتن یارانه خودداری کنید، یعنی بخشی از داراییهای اندک خود را به جیب دولت بریزید. در حالی که می داند جز ابراز تنفر و خشم متراکم و انفجاری هیچ پاسخی از مردم دریافت نخواهد کرد. پیام این تنگنا و بن بستی که نه فقط دولت آخوند روحانی بلکه تمامیت نظام ولایت در آن گرفتار است در یک کلام این است که لشکرهای عظیم گرسنگان و بیکاران و جوانان عاصی به جای اجازه چپاول حکم مرگ تاریخی نظام پر جنایت ولایت را امضا کرده اند.
که مهمترین پیام آن تحریک جوانانی است که خود مسلما جزء دریافت کننده ی یارانه خواهند بود ومعلوم نیست به چه دلیل برای دفاع ازحق ناحق یارانه ای برخورداران ازنعمات مادی جامعه، تصمیم به اجرای حکم تاریخی مرگ رژیم خواهند گرفت؟؟!!
آخر اگر شما درد گرسنگان رادارید؟؟!! چرا به اربابان خود فشار نمیآورید که یکصد میلیارد دلار پول حلال ما را که بلوکه کرده و برای برطرف کردن مشکلات خود ازآن استفاده میکند، به ما برگرداند که به زخم این گرسنگان بزنیم. این پول ها که ازمحل درآمد فروش نفت بوجود امده، کاملا تمیز بوده وحاصل پولشویی هایی نیست که شما دراین مورد تبحر خاصی دارید.
شما که " دست به میتینگ " تان خوب است، اگر ریگی درکفش ندارید، چرا با برگزاری میتینگ ها، به دوستان سلطه گر خود فشار نمیآورید که این پول های بناحق توقیف شده ی ما را آزاد کنند که دیگر گرسنگانی وجود نداشته باشند که ازرنج شان نگران باشید؟؟!!
درخاتمه باید گفت که ما بهمراه دولت منتخب خود ومانند طفل سالم درحال رشدی، بارها بزمین خورده وبلند خواهیم شد، عزم ملی ما درانتخابات سال گذشته نشان داد که اکثریت مردم ما دربزنگاه های سخت تاریخی باروش های مسالمت جویانه و برداشتن گام های محتاطانه تدریجی مشکلات خودرا بطورنسبی هم که شده  حل خواهند کرد. با دانستن  اینکه فقط  این مردگان هستند که زحمتی نکشیده واشتباهی نمیکنند، دشواری های راه را درک میکنیم ومیدانیم که گاها اشتباهاتی کرده و موظف به نقد وتصحیح آنها خواهیم بود.
اما درتمامی این گیرودارها، شما برادران وخواهران وهموطنان فرقوی من، چیزی را بدست نخواهید اورد وتنها عرض خود برده و زحمت امثال مرا زیادتر میکنید و من این زحمات را بحساب مبارزه برای سعادت بیشتر هموطنان خود میگذارم!
صابر
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا