دفاع ناقضین حقوق بشر از حقوق انسانی مردم ایران!

زمانه ی عجیبی است و به راستی که مرده دارد مرده شور را کفن و دفن میکند!
باند فرقه رجوی که برای ادامه ی حیات چند صباح بیشتر خود، به هردری میزند، این بار فیل اش هوای هندوستان کرده و در راستای سوء استفاده از گزارشی که احمد شهید دررابطه با مسائل حقوق بشری مطرح کرده، خواسته که از آب گل آلود ماهی گرفته تا بلکه بشود که در مصداق " فرجی ازاین در به آن در" بربقای غیر قابل افتخار خود ادامه داده وبدتر اینکه مطرح نماید که فشارهای حقوق بشری برعلیه دولت ایران، ناشی از اقدامات آنهاست و ربطی مثلا به گروه های اپوزیسیون دیگر و یا مثلا انگیزه های محافل مسلط برجهان ندارد و بنابراین تنها حق مجاهدین  رجوی است که ازتمامی مزایای؟؟ این گزارش ها بطور تمامیت خواهانه ای استفاده کنند که کرده است!
درنوشته ای که درارگان مجازی و رسمی این سازمان استبداد پرور منتشر شده وعنوان " فغان رژیم از نقش مجاهدین در افشای نقض حقوق بشر" نام دارد، آمده است:
" در هر کجای جهان که از نقض حقوق بشر توسط رژیم آخوندی سخنی به میان می آید، بلافاصله مقامات ریز و درشت و رسانه های رژیم به صحنه می آیند و اعتراف می کنند که گزارشات و افشاگریهای فرقه مجاهدین و جبهه جهانی حامی آنها، باعث ایجاد چنین رسوایی هایی برای نظام آخوندها شده است".
اینجانب بااطلاع از ماهیت" جبهه ی جهانی حامیان فرقه مجاهدین"، ضمن اینکه موضع مشخصی دررابطه با فعالیت های احمد شهید نداشته ومسلما هیچ مخالفت وخصومتی با آن قسمت از  نظرات ایشان که با حسن نیت وازسر خیرخواهی برای مردم ایران ارائه میشود، ندارم، ناچارم بپرسم که که آیا واقعا هم چنین است که این گزارشگران بر مستندات مجاهدین رجوی تکیه دارند ولاغیر؟
1- اگر مستندات گزارش به ادعاهای مجاهدین متکی است آنگاه:
آیا درمورد طرز تفکر این سازمان واعمال آن در رابطه با نقض کامل حقوق بشر اعضای خود، مورد توجه والتفات ویژه ی این مسئول حقوق بشری قراردارد؟ اگر جواب مثبت است و میداند که درایران هیچ جریانی باندازه مجاهدین خارج نشین، ازاین مقولات دور نیستند و این فرقه، سمبل بارز نقض حقوق بشر شمرده میشود، بنابراین استنادش به ادعاهای مجاهدین غرض ورزانه و یا ازسر تنبلی و غیرحرفه ای بودن ایشان است.
2- اگر ادعاهای مجاهدین درمورد اعتماد احمد شهید به مستندات آنها، مورد تایید احمد شهید نیست، ایشان باید که این مسئله را طی پارگرافی به گزارش خود افزوده وادعای برائت کند و چرا؟
برای اینکه افکار عمومی ایران به چنین گزارش هایی مظنون شده و تبدیل به نقض غرض میشود!
دفاع دارودسته رجوی ازحقوق بشر، ظلم بزرگی بر حقوق بشر است و اگر ذره وجدانی درآنها باقی مانده باشد، باید که قبلا مناسبات برده داری موجود درتشکیلات خود را ازبین برده وتا تحقق کامل این پروسه، حرفی ازحقوق بشر نزده وخدمتی به انسانیت بکنند!
برای گویاتر نمودن حرف هایم درمورد این دفاع مضر دارودسته رجوی ازحقوق بشر، ازسعدی بزرگ وحکایتی که نقل کرده کمک میگیرم:
" ناخوش آوازی با صدای بلند قرآن همی میخواند. اهل دلی براو رسید و پرسید که قرآن ازبهر چه میخوانی. گفت که از برای خدا میخوانم. گفت که مخوان:
گر تو قرآن بدین نمط خوانی    ببری رونق مسلمانی"!
صابر
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا