داستان من در فيس بوک با حقوق بگيران فرقه رجوی در خارج !

فيس بوک را که نگاه می کنم حقوق بگيران فرقه رجوی در خارج، مريم قجر را در ابرها می برند يکی به آن می گويد آرش کمانگير . ندای آزادی . محبوترين زن جهان . تنها آلترناتيو . و …… دقيقا تمامی حقوق بگيران مريم قجر در مدرسه لمپنيسم درس خوانده اند. در فيس بوک تحمل يک انتقاد ساده را هم ندارند و اگر انتقادی به آنها شود برچسب مامور وزارت اطلاعات به نفر مقابل می زنند و انبوهی فحش های رکيک به آن می دهند اگر فرد نجات يافته از فرقه رجوی باشيد ضريب می خورد برچسب ها و فحش های رکيک چند برابر می شود . من در فيس بوک هستم در فيس بوک گاه گاهی چرخی می زنم و بيشتر اوقات با حقوق بگيران فرقه رجوی در فيس بوک درگير می شوم يک انتقاد به آنها می کنم انتقادات و برخوردهايی که در پادگان اشرف با ما می شد اين افراد همان واژه ها را بر عليه من بکار می بردند کسانی که حتی يک بار پای آنها به پادگان اشرف نرسيده است به احتمال زياد از طريق فرقه رجوی يک کلاس توهين به نفرات برای آنها گذاشته اند و فرهنگ لمپنيسم پادگان اشرف را در خارجه جاری و ساری  کرده اند . من از اين ناراحت نيستم که فحش های رکيک به من می دهند از اين ناراحتم که اين ابلهان نا آگاهانه فقط بخاطر دلار از مريم قجر دفاع می کنند ابلهانی که در مناسبات سکت رجوی يک روز زندگی نکردند در خارجه درينگ می زنند و يک سر سوزنی نه از آزادی سر در می آورند و نه سر سوزنی در رابطه با وضعيت اسفبار اسيران در ليبرتی ارزشی قائل هستند . جالب اينجاست اگر ببينند در فيس بوک سمبه پُر زور است صفحه فيس بوک خودشان را تا مدتی هک می کنند و يا دريافت پيام صفحه را کاملا می بندند که پيامی برای آنها ارسال نشود . اين هم از هواداران سفت و سخت مريم قجر در خارجه، انگيزه آنها کاملا برای من مشخص شد اگر روزی دلارهای آنها را قطع کنند به مريم قجر تُف می اندازند و ديگر پشت سر خودشان را نگاه نمی کنند . اميدوارم روزی اين ابلهان به خود آيند .

فواد بصری

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.