اگر برون رفتی برای جمهوری اسلامی وجود ندارد، شما چرا دلواپسید؟

نگاهی به تحلیل فرقه رجوی درمورد مذاکرات اتمی فرارو

بازهم دسته گلی دیگر از دسته گل های بیشمار مجاهد نماهای ما به آب داده شد.
درست درآستانه ی مذاکرات جدید ایران با کشورهای 1+ 5، در رسانه  رسمی این هموطنان گرفتار وادی حیرت، مطلبی
درج شده وطی آن درابتدای نوشته آمده است:
" دو روز مانده به آغاز دور بعدی گفتگوهای اتمی، هم خامنه ای و آخوند روحانی سراسیمه به صحنه آمدند تا با نوعی تقسیم کار، سنگهای انداخته شده در مسیر زهرخوران را بردارند و راه را برای سرکشیدن کامل جام زهر هموار کنند".
اما فرقه رجوی چیزی را که ازقلم انداخته و اگر وطنی برای خود ودوست داشتن آن قائل بودند که میبایست ازقلم نمیانداختند، عبارات از شایعه ویا خبری مربوط به 10 سال پیش و  وجود آن چاشنی اتمی مطرح شده ی ایران. این موضوع حکایت از نارضایتی بخش هارتر صاحبان واقعی آمریکا درامر پیشرفت مذاکرات هسته ای دارد ودر عالم نیرنگ و ریایی که دیپلماسی اش نامیده اند، امری طبیعی شناخته میشود و مسلم است که جناح عقلانی هیئت حاکمه آمریکا هم چندان بدشان نمیآید که به طرف ایرانی خود وانمود کنند که درمذاکرات با ایران چقدر درتنگنا قرار دارند وبنابراین بخواهند که امتیازات بیشتری بدست آورند و این یک عرف دیپلماتیک قبول شده – با خوب و بد بودن آنها کاری ندارم- بحساب میآید.
موضوع مهم دراین باره (غوغا های چاشنی اتمی متعلق به 10 سال پیش!) ابراز خوشحالی و رضایتی است که مجاهدین، سلطنت طلبان و دیگرانی در داخل کشور از پخش این شایعه بی اهمیت و پروبال دادن بدانها- در کنار جناح هارتر هیئت حاکمه آمریکا و… -، ازخود نشان داده و بی وطنی خود را بنمایش میگذارند!
درمورد استفاده ازهر امکان درسر میز مذاکرات، عکس قضیه نیز صادق است. یعنی اگر طرف مقابل مذاکرات، با ایجاد جو روانی و…، درصدد اخذ امتیازات بیشتر از ایران هستند، چرا مسئولین و اعضای هیئت مذاکره کننده ی ایران این کار را نکنند وحتما خواهند کرد وشما هموطنان بی وطن من نیز به سخنرانی ها و موضعگیری هایی که بدان اشاره کرده اید، ازهمین زاویه بنگرید وجواب سئوال خود:
 
"  اولاً اظهارات متناقض روحانی و نوچه هایش مثل ظریف و عراقچی یک نوع بندبازی برای ایجاد تعادل میان خواست ارباب آن طرف آب و وحوش دلواپس در درون نظام است".

را درارائه زیرکانه کارت های بازی دیپلماسی جستجو کنید!
درپایان این نوشته مطنطن فرقه رجوی آمده است:
 " نتیجه این که آخوند روحانی هم چنان که خود خامنه ای در بن بستهای همه جانبه نظام گرفتارند و برای سرکشیدن اجباری جام زهر به این بند بازیها و دو گانه گوییها نیاز دارند. بندبازیهایی که البته به هیچ برون رفتی راه نخواهد برد".
جواب شما دراین مورد خاص این است که منافع ملی ما- که شما ازآن بیگانه اید- ایجاب میکند که مناسبات متعارف، متقابلا سودمند وحتی دوستانه ی خود را باهرکشور مفروضی توسعه داده و این مسئله ربطی به  مفهومات گنگی مانند " جام زهر" و… ندارد.
دیگر اینکه اگر این باصطلاح شما " این بند بازی ها به هیچ برون رفتی راه نخواهد برد"، پس دلواپسی تان برای چیست؟
نکند که درغیاب مردم ایران و بطور محرمانه ای تصمیم گرفته اید که به منافع ملی روی آورده وبرای تحقق آن بکوشید؟؟!!
آن موقع از شما خواهم پرسید که راه حل شما برای حل مسائل اتمی ایران چیست؟ آیا تحقیقات واستفاده علمی از این فنآوری را قبول دارید ویا توقعات بیشتری از دولتمردان ایران داشته وگله مندید که چرا مثلا سلاح اتمی نمیسازند و به منافع ملی بی توجه اند؟؟
گفته اند که هرکس که خربزه میخورد، پای لرزش هم مینشیند وشما که باین مسئله مهم پرداخته اید باید که راه حل عملی متکی برصیانت از منافع ملی نشان دهید که البته این راه حل بدین صورت نمیتواند باشد که به شما اجازه دهیم که ابتدا حکومت فاشیستی خود را برقرار کنید و آنگاه مسئله ی مهم هسته ای را حل کنید!
نه هموطنان گم کرده راه، باتوجه به سوابق ننگینی که درقتل وکشتار و جاسوسی برای کشورهای متخاصم دارید، این خواست تان عملی نخواهد شد واگر خواست، خدا روزی تان را بجای دیگری حواله کند!
صابر

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا