بورشدن رجویها در برآیند انتخابات پارلمانی عراق

مطابق اعلام نهایی ستاد انتخابات عراق آقای نوری مالکی نزدیک به 170کرسی ازکرسی های پارلمان عراق را ازآن خویش کرد وبه یک پیروزی درخشان رسید.
فرقه رجوی که ازنتیجه قاطع انتخابات به نفع دولت نوری مالکی به هزیان گویی افتاده است. برآشفته ازقول ایاد علاوی عنوان کرد که " تقلبات درانتخابات روند به اصطلاح سیاسی درعراق را پوچ وبی معنا میکند!" ویک جورهایی به مخاطبان خود میخواهد القاء کند که درغیراینصورت ایاد علاوی وسایرعناصراستخبارات بجا مانده ازصدام ملعون صاحب کرسی بیشتری می شدند!
فرقه رجوی پیشتر ازاین نابخردانه درتقلا بود که با دخالت درامور داخلی عراق وخریداری مردم به واسطه لابی های خودش به نفع ایاد علاوی بتواند نوری مالکی را پس بزند تا بتواند درحمایت استخبارات عراق به حیات ننگین خود در خاک عراق ادامه ببخشد ولیکن با اعلام نتایج انتخابات به نفع مالکی بورشد و دست و پای خودش را گم کرد و به هذیان گویی افتاد.
رجویها باید درک کنند متعاقب فروپاشی صدام دیکتاتور دیگردرعراق نوین جایی ندارند و با اصرار به ماندشان درعراق صرفا دارند ازخون و جان و زندگی اعضای نگون بخت خود در زندان ساخته و پرداخته رجوی درلیبرتی مایه می گذارند که البته حرکتی بسا خائنانه وجنایتکارانه است که درحق 3000 انسان اغفال شده دارد اعمال میشود.
انتخابات عراق ازآن مردمان عراق است کمااینکه مشکلات داخلی سوریه ازآن مردمان سوریه است ومعلوم نیست که رجویها با درنظرداشتن چه منافعی درامورداخلی عراق وسوریه دخالت میکنند!؟ آنچه که معلوم است اینستکه از رجویها باید سوال کرد مگرتووجماعتت ایرانی نیستید!؟
قبل ازاینکه رجوی بخواهد ازخواب خرگوشی بیدارشده وبه سوال فوق پاسخ بدهد خوب  است جواب مردم ایران زمین را بشنود واینکه " نه ". شما ایرانی نیستید. سی واندی سال است که با کارنامه سیاه تروریستی تان ازچشم مردم افتادید و منزوی و منزجر شدید. سی و اندی سال است که با آویختن به بیگانگان و خیانت پیشگی به وطن و مردمان ایران زمین , خاک زیبای وطن نیز از پذیرش اجساد شمایان معذوراست و جواب رد به سینه شمایان زده است که درخاک اجنبی درمقابل مردم ایران زمین به حیات خائنانه خویش ادامه داده ودرهمان سرزمین هم مدفون شوید.
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا