دروغگو کم حافظه است!

دروغگو کم حافظه است!
باند رجوی که درپی جذب حمایت وهمکاری های گروه های تروریستی وتکفیری ازهر قماش اش میباشد، باوجود موفقیت های ناپایدار وکم فروغی که دراین راه شرم آور بدست آورده نتوانسته بود با گروه " داعش" به وحدت عمل ونظر برسد وچنانکه راه ورسم این فرقه است، " داعش " را که مخالفت ها یا عدم سازش هایی که با او داشت، دشمن خود انگاشته و برای اینکه ضربه ی به آن گروه تکفیری وسلفی مشابه خود بزند، بارها مدعی شد که این گروه دست ساز جمهوری اسلامی است… ودراین مورد، خصلت فرقه ای وانحصار طلبانه ی  خود را که "هرکس بامن نیست دشمن من است" به منصه بروز رسانید.
اینک که گروه تکفیری " داعش" با کمک های مرموز معلوم ونامعلوم موفق به تسخیر قسمتی از خاک عراق شده، مجاهد نماهای ما بدون اینکه به روی خود بیآورند که درمورد این رقیب همفکر خود چه گفته اند، با پرروئی خاص خود، به سخنگوی رسمی داعش تبدیل شده وبا جاروجنجال زیاد این پیروزیهای سلفیون نامبرده را بر شیپور خود می دمند وچه خوشحالی هایی که ابراز نمیدارند!
" داعش" وهر پدیده ی مشابه دیگر ازادوات سیاست های جهانی امپراطوری آمریکاست که درنظر دارد برای حفظ ژاندارم گوش بفرمان خود که همان دولت صهیونیستی اسرائیل است، کشورهای منطقه را تجزیه وتبدیل به دولت های متعدد ضعیف تر و گوش به فرمان تر کند.
عراق درکنار چند کشور دیگر، یکی ازقربانیان اولیه ی این سیاست مخرب است که ازدهه ها پیش روی آنها برنامه ریزی شده وحوادث  11 ساله ای که ازاشغال آن میگذرد، بخوبی نشان داده است که اشغال آن کشور باهدف: الف- جلوگیری ازانقلاب صنعتی آن کشور وناکام گذاشتن آن برای ارتقاء به مراحل خودکفایی علمی وصنعتی. ب- تجزیه ی آن کشور به کشورهای کوچکتر کرد نشین، سنی نشین و شیعه نشین وایجاد اختلافات قومی ومذهبی برای تداوم این درگیری ها واجازه ندادن به مردم این کشور که فراغتی بدست آورده وصنایع وکشاورزی خودرا به وضعیت مطلوبی رسانده وزندگی مستقل وشرافتمندانه تری را تجربه نمایند.
حرکت های بغایت مشکوک داعش در تحقق پارامترهای یاد شده بوده وامید هرانسان آزاده و شرافتمند این است که ملت ودولت این کشور همسایه بخود آمده وخود را ازاین باتلاق خطرناکی که درزیر پایشان تعبیه شده خلاصی ببخشند.
به ایران که میرسیم، موضوع متفاوت تر است. ما ساختار فرهنگی مدرن تری داریم وعشیره وقبیله ای موجود نیست که با خریدن سران آن بتوان براحتی جنگ مذهبی و… را دراینجا برپا ساخت و به تحقق امیال کثیف وطمع ورزانه دیگران کمک کرد.
درکنار این نقطه ی بزرگ قوتی که ما با ترک مشخصات جوامع عشیرتی وقبیله ای بدست آورده ایم، تجارب گرانبهایی نیز از وضع اسفناک همسایگان خود بدست آورده وبا چشمان بیدار وحواسی جمعتر مانع رشد سلفی گری و… درکشور خود خواهیم شد و این موضوع را هم یاد گرفته ایم که حوادث نیک وبد وسرنوشت کشورها خاص خود بوده ولزوما قابل تکرار درکشور دیگری باهمان وضعیت نمیباشد و بنابراین فرقه ی رجوی قول بیهوده ای به معده ی مبارک ندهد!
صابر
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا