یاوه گویی های فرقه رجوی پایانی ندارد!

خوب گفته اند که " کافر همه را به کیش خود پندارد" واین ضرب المثل درمورد باند رجوی عینیت کامل یافته است.
این گروه مستبد و انحصار طلب مافیایی معتقد است که بروز کمترین اختلاف سلیقه بین زمامداران یک کشور، بمعنی فروپاشی سیستمی هست که این زمامدارن آنرا اداره میکنند.
فرقه ها هراظهار نظرمتفاوتی را بر نمیتابند ومعتقدند که هرکس حرفی بزند که مخالف حرف دیگری درحاکمیت و یا تشکلی باشد بدین معنی است که این تشکل وحاکمیت فروخواهد پاشید وبدینجهت هم هست که خود کمترین اجازه ای به عرض اندام سلایق غیر همخوان با رهبر مستبد وعقیدتی خود نداده و وجود تکثر سلایق وعقاید را بمثابه طناب داری برای کلیت فرقه دانسته و به تحلیل نیروهای حکومتی هم که میرسد با صغری کبری چیدن های زیاد این نتیجه گیری را بدست میآورد که: " اگر ما اجازه بدهیم حرفی حتی با کمترین شیب و زاویه با رهبر خودخوانده ومستبدمان مطرح شود، نظم وترتیب وحتی تمامیت تشکیلات مان بهم میریزد واین مسئله شامل جمهوری اسلامی ایران هم که اختلاف سلایق و… را درآن مشاهده میکنیم، خواهد شد".
این از خواص جریان های فرقوی و انحصار گر است که تکثر وتنوع آرا وسلایق را نمی پذیرد وبنابراین با مشاهده ی دو نظر با حداقل ترین تفاوت ها درجمهوری اسلامی باین نتیجه ی فوری میرسد که سقوط این حکومت لازم، ضروری و عنقریب است.
حالا اگر ازحضرات پرسیده شود که اگر تکرار " روبوت وار" نظرات هرکس در میان مقامات حکومتی ایران، تنها شرط لازم وکافی تداوم وابقای آنست، پس مقولاتی بنام دموکراسی و حقوق بشر درکجای این نظریه ی فرقوی شما قرار داردا؟؟!!
من میدانم که شما علیرغم نشخوار این الفاظ (دموکراسی و…)، اعتقادی بدان ندارید واین مسئله را قبل ازهرچیز درمناسبات درون تشکیلاتی خود بروشنی نشان داده اید وتاکید شما براین مسائل- بشرطی که خودتان رعایت نکنید- جنبه ی صرف تبلیعاتی دارد والتزام عملی به دموکراسی ندارید!
با این حساب آیا بهتر وصادقانه تر نیست که تهمت سازمان سیاسی بودن را ازخود برداشته وهمان نام فرقه ی رجوی را برخود بگذارید تا باکارکردتان مناسب تر باشد؟
شما به چه مناسبتی از حکومتگران میخواهید که عین هم فکر کنند؟؟ یعنی میخواهید آنها هم مناسبات فرقوی را در دستگاه عریض وطویل اداره ی کشور برقرار سازند؟؟ اگرجواب مثبت است به " خلق قهرمان" اعلام کنید که این وضع چه سودی برای شما دارد؟؟ فرقه ها که نمیتوانند روابط مودت آمیز ومتقابلا سودمندی باهم داشته باشند ومجبورند درهرلحظه وبطور چهار چشمی مراقب یکدیگر باشند؟؟
شما اطلاعی از مقولاتی مانند کثرت درعین وحدت و وحدت درعین کثرت نداشته و درانتقاد از اختلاف نظرها و تکثرسلایق طبیعی دولتمردان صداقتی ندارید وتنها میخواهید مردم را نامید کرده و ناآگاه از واقعیات جاری ایران وجهان نگهدارید وبدتر ومهمتر اینکه اسارت اسرای لیبرتی را با این نوع حیله ونیرنگ ها تداوم بخشید.
سعید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا