آیا می دانستید متحد استراتژیک فرقه رجوی یعنی امریکا تا چند سال پیش امپریالیست جهانخوار بوده است

آیا می دانستید که از دید رجویها، متحد استراتژیک کنونی فرقه رجوی یعنی امریکا تا چند سال پیش امپریالیست جهانخوار و دشمن خلقهای جهان بوده است؟!

سازمان مجاهدین که روز اول برپایه یک سازمان انقلابی و ضد امپریالیستی بنا نهاده شد محور دستگاه ارزشی و ایدئولوژیکی خود را نبرد با امریکا که از دید آنها ضد خلقهای آزادی طلب بود، گذاشتند و در این خصوص تا آنجا پیش رفتند که نیروهای امریکایی که در زمان شاه بعنوان مستشار یا سمت های دیگر حضور داشتند را مسلحانه ترور میکردند و به این کار خود افتخار هم میکردند!
آری فرقه تروریستی مجاهدین در زمان شاه دست به ترور یکی از افسران امریکایی درایران زد و تا قبل از سرنگونی صدام حسین در عراق و اینکه ارتش امریکا قدرت را در کشور عراق بدست گرفتند از این موضوع بعنوان یک برگ برنده یا یک نقطه قوت خود یاد میکرد و بخوبی بیاد دارم که رجوی در نشستها زمانی که سر صحبت در این خصوص میشد زیر لب ترانه  " سر کوچه کمینه مجاهد پرکینه  امریکایی بیرون شو خونت روی زمینه" را زمزمه میکرد و با افتخار میگفت که افسر امریکایی را (ناک اوت) کردیم ولی از آنجائیکه فرقه رجوی بخصوص شخص رجوی هرگز برسر اصول و مبنای اولیه پایبند نبوده است بلافاصله بعد از سرنگونی رژیم صدام وحزب بعث تغییر موضع دادند و حتی در نشستهای توجیهی آنطور وانمود میکردند که پنداری از روز اول موافق و طرفدار دو آتیشه امریکا و ارتش امریکا بوده اند!! حتی در یکی از نشستهای که به نشست توجیه سیاسی نام داشت وقتی مسئول نشست با قاطعیت مطرح میکرد که ما بواقع از ابتدا هم با دیکتاتوری صدام  موافق نبودیم و ما بلحاظ استراژیکی با امریکا بر سر سر نگونی رژیم متحد و هم موضع هستیم به مسئول نشست گفتم: ما که دیروز وارد سازمان نشده ایم که اینگونه برای ما سخن میگویید و بیماری فراموشی هم نگرفتیم که میگویید که ما با صدام موافق نبودیم و…. مگر خود (برادر مسعود) در نشستها نمیگفتند که تنها متحد ما صاحبخانه ما صدام است و ما بارها از شخص رجوی شنیدیم که میگفت ما با امریکا تضاد آنتاگونیستی داریم آنها ایدئولوژی سرمایه داری دارند و ما به سوسیالیسم معتقدیم و… که درجواب هرچند که واضح بود خودش هم جوابی ندارد گفت ما باید خودمان را با شرایط وقف بدهیم واین دستور رهبریست!
آری اینگونه شد که از ساختن سرودهای انقلابی و ضد امریکایی نبرد با امریکا و ترور افسران امریکایی در ایران یک شبه امریکا به دوست و متحد فرقه رجوی تبدیل شد! علت در یک کلام پرواز هواپیماهای جنگنده استیلز و اف 18 امریکایی بر فراز آسمان قرارگاه اشرف بود. بقول یکنفر که میگفت ما زیر بار حرف زور نمیرویم مگر اینکه سمبه پر زور باشد. آری سمبه امریکا بواقع پر زور بود آنقدر که یک شبه اصول و ایدئولوژی سازمان را هم تغییر داد!
بطور کلی این سیاست فرقه رجوی است که به مجرد اینکه حس کند درحال به خطر افتادن است تغییر موضع میدهد و آنچنان عقب نشینی می کند و این عقب نشینی خود را توجیه میکند که اگر بیننده یا شنونده و هرکسی که از بیرون به داستان نگاه میکند کمی نابلد باشد به ذهن خودش شک می کند که مگر اینها همانی نبودند که تا دیروز چیزی دیگر میگفتند؟!!
مراد

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا