ششمین سالگرد بازگشت حمید حاجی پور به خاک وطن و کانون گرم و پرمهر خانواده مبارک

رجوی از برای ترساندن اعضای غارنشین خود باد به غبغب می انداخت ومی گفت چنانچه هرکدام ازشماها متعاقب جدایی ویا فرار از مناسبات به خارج ازسیاج اشرف بروید اطمینان دارم واطمینان داشته باشید که مطلقا  دریک جامعه توان اداره خود را نخواهید داشت و زودی به فساد و اعتیاد هدایت شده ولاجرم قربانی خواهید شد!!
هرچند چنین اباطیلی متاسفانه خیلی ها را مسخ و گرفتار دائمی در مناسبات فرقه ای رجوی کرد ولیکن بودند کسانیکه با شجاعت تمام ادعای سخیف رجوی را به سخره گرفتند وبا یک تصمیم قاطع ازمناسبات کنده شدند وبا رهایی ازچنگال اهریمنی رجوی به دنیای آزاد وخاک زیبای وطن وکانون گرم وپرمهرخانواده بازگشتند وبه معنای دقیق کلمه به آرامش رسیدند.
حمید حاجی پورهم ازجمله اعضای ناراضی بود که توانست شش سال پیش درچنین ایامی با جداشدن ازدارودسته رجوی به دنیای آزاد گام بگذارد وازآن پس توانست درکنارخانواده خود درزندگی اش برخلاف ادعای دروغین رجوی بسیارموفق باشد و روزگاری خوش بپیماید که گوارای وجودش باد.
حمید (مهدی) حاجی پوردرواقع دوقولوبه دنیا آمده بود ویک برادردیگری که سهم ویژه ای دررهایی حمید ازاسارتگاه اشرف داشت وبارها به عراق ناامن واسارتگاه اشرف مسافرت نموده بود , بنام هادی هم داشت که به جد تمیزدادن این دوبسیارسخت بود طوریکه شماری از خانواده های چشم انتظارگیلک که متعاقب بازگشت حمید به کشورجهت دیداروملاقات حضوری با وی دردفترانجمن نجات گیلان گردهم آمده بودند بعضا هادی را با حمید اشتباهی میگرفتند وسوالاتی درخصوص فرزندان وبستگان اسیرخود دراسارتگاه اشرف می پرسیدند ولیکن وقتی واکنش هادی را می دیدند که خنثی هست وازقضایا اظهاربی اطلاعی میکنند , تازه با مشاهده قولوی بعدی با خنده وفضای صمیمی ایجاده شده به سراغ عضوجدا شده ازفرقه رجوی یعنی حمید حاجی پورمی رفتند و به بحث و تبادل نظرپرداخته وازعزیزان خود کسب خبرمی کردند. با یادآوری آن خاطرات شیرین آرزومندیم که سایراسرای نگون بخت که این روزها با ایجاد فضای ناامن درعراق وطبعا لیبرتی بتوسط وحوش تروریستی داعش با خطرات جدی مواجه هستند , ضمن درس آموزی ازاقدام جسورانه حمید حاجی پوربا یک تودهنی به رجوی خائن برای همیشه ازفرقه رجوی ومناسبات مافیایی اش رها شده وبه دنیای آزاد خصوصا خاک وطن وکانون گرم وپرمهرخانواده بازگردند.
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا