آقای مصداقی گزارش شما درست به خال خورده است

بعد از افشاگری ایرج مصداقی در گزارش 92 و گند گاو چاله دهانی رجوی ها علیه وی و بقیه افراد جدا شده حد و مرزی نداشته و اکنون بعد از گزارش 93 شما، رجوی و دار و دسته بی منطق وی باز هم شمشیر را از رو بسته و سعی می کنند به لجن پراکنی بپردازند. البته باید به شما تبریک گفت که این گونه جسورانه چهره پلید این تشکیلات و رجوی ها را نشان دادید تا همگان دریابند که اینان یک مشت جنایت کار هستند که جز به خودشان به کس دیگری اعتماد نداشته و با منطق هر کسی که غیر از ما باشد دشمن محسوب شده ادامه حیات می کنند.
اگر سران فرقه قدری منطق داشتند چرا در مقابل حرف منتقدین خود اینگونه شروع به فحاشی می کنند؟ چرا سران فرقه حاضر نیستند کسی از آنان انتقاد کند؟ چرا رجوی ها جنایت کار به کسی پاسخگو نیستند؟ چرا حتی در داخل مناسبات کسی نباید از رجوی ها انتقاد کند و کارهای او را نقد کند؟ مگر وی چه کسی است که اینگونه خودش را مبرا از هر خطایی می داند؟ مگر چه چیزی در افشاگری اعضای جدا شده و آقای مصداقی در مورد سازمان وجود داشت که اینگونه از بالا تا پایین تشکیلات دست به تولید اراجیفی می زنند تا نه تنها سازمان بلکه رجوی ها را مبرا از هر گناهی بنامند؟ و هزاران چرای دیگر که وجود دارد.
مریم قجر که اکنون در غیبت شوهر فراریش سکان حمله علیه افراد جدا شده که دست به افشاگری می زنند را بر عهده دارد سعی می کند که با گند گاو چاله دهانی خود روی واقعیت تشکیلات رجوی را خاک پاشیده تا کسی دیگر جرات نکند به انتقاد از سازمان بپردازد.
مریم قجر کور خوانده است هر چقدر که این فرقه به لجن پراکنی علیه افراد افشاکننده مناسبات سازمان موضعگیری کند و به نامهای مجهول علیه آنان به تولید سند و… بپردازد باز هم کاری از پیش نخواهد برد و دیگر تیغ کشیدنهای رجوی علیه افراد جدا شده و تهدید به مرگ کردن آنها نیز نمی تواند مانع آگاهی بخشی آنان شود.
مریم قجر که هیچ اصول و پرنسیبی ندارد سعی می کند با ترور شخصیت چهره افراد را خراب کند تا او بتواند به حیات ننگین خود ادامه دهد ولی دیگر آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت و این سند سازی و تهدید کردنهای افراد هم کاری از پیش نخواهد برد و هر روز تعداد بیشتری به ماهیت ضد انسانی این تشکیلات پی خواهند برد. این گزارش دقیقا علیه رجوی و تشکیلاتش به خال خورده است و اگر رجوی صبر کند تا افراد در عراق پایشان به خارج از کشور برسد آن وقت همگان خواهند دید که تشکیلاتش طی این سالیان همیشه روی دروغ و جنایت و شیادی و خیانت سوار بوده است.
هادی شبانی
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا