افتضاح ترجمۀ عربی مصاحبۀ مریم قجر با العربیة بوسیلۀ مترجمین کم سواد دربارش در اورسوراواز

اغلاط فاحش و مضحک و مخلوط با فارسی در ترجمۀ عربی مصاحبۀ مریم رجوی با العربیه توسط مترجمین فرقه
مریم رجوی در ترجمۀ عربی این مصاحبه از یک طرف بالا دست خواهش می کند!! که رژیم ولایت فقیه را سرنگون کند و برای این کار به نیروهایی خارجی فراخوان می دهد!! تلاشهای رژیم برای ساختن بمب اتمی را تلاشهایی مثبت و خوب ارزیابی کرده!! و می گوید با داعش آرمان مبارزاتی مشترک داریم!!
نوشتۀ قربانعلی حسین نژاد عضو قدیمی و مترجم ارشد جدا شدۀ بخش روابط خارجی سازمان مجاهدین خلق
در مورد محتوای صحبتهای اخیر مریم رجوی با العربیه و هدف از آن بسیاری از دوستان نقدها و تحلیلهای بسیار عمیق و گویایی نوشته اند از طفره رفتنهای مریم رجوی در پاسخ به سؤالات مجری بویژه در رابطه با دخالتهای فرقۀ رجوی در امور عراق و تغییر مواضعش از انقلابی خواندن داعش و تروریستهای جنایتکارش به محکوم کردن آن بعد از دیدن مواضع محکومیت جهانی علیه این گروه بنیادگرای خونخوار تا شانه خالی کردن از مسئولیتهایش در قبال باقی گذاشتن ساکنان لیبرتی در زیر خطر مرگ و ادامۀ اصرارش بر نگهداری آن بیچاره ها در دوزخ خونین عراق و عدم اشاره اش به ضرورت خارج کردن آنان از عراق به امید واهی و دریوزگی استفاده از آنها به عنوان برگ سیاسی از سوی مالک العربیه یعنی عربستان سعودی و… که دیگر نیازی به تکرار آنها نیست. آنچه که اینجانب در رابطه با این مصاحبه به آن می پردازم حیطۀ تخصص خودم یعنی ترجمۀ عربی آن توسط مترجمین دربار رجوی در اورسوراواز و سطح این ترجمه و اغلاط و گافهای فاحش آن و تجربه هایم در این زمینه یعنی ترجمۀ مصاحبه های سران سازمان مجاهدین با رسانه ها به عنوان مترجم ارشد در بخش روابط خارجی آن می باشد.
طی ۲۵ سال گذشته تا دو سال پیش تمام مصاحبه های مسعود و مریم رجوی و سید المحدثین و دیگر سران سازمان مجاهدین با رسانه های عربی را اینجانب ترجمه می کردم مثل مصاحبه هایشان با المجله و الاهرام و الوطن العربی و السیاسه و الانباء وو… بدین ترتیب که ابتدا رسانه های مربوطه سؤالها را به عربی می فرستادند من ترجمه می کردم بعدا از روی آنها رحمان یعنی عباس داوری یا سنابرق زاهدی جوابها را می نوشتند و بعد می فرستادند به مسعود رجوی تا چک و تصحیح می کرد بعد می دادند من ترجمه می کردم و به آن روزنامه می فرستادند به عنوان حرفهای مریم رجوی یا سردمداران دیگر این فرقه و با عکسی از آنها در حالیکه نه مریم رجوی و نه دیگران اصلا خبر نداشتند و لازم هم نمی دانستند که خبر داشته باشد. ولی مشخصا مریم رجوی در مصاحبه های تلویزیونی چون باید فیلمبرداری بکنند همان متن از قبل آماده و ترجمه شده را حفظ می کرد یا جلویش می گذاشت و می خواند و همزمان متن عربی از قبل آماده و ترجمه شده توسط گویندۀ عرب زبان آن تلویزیون خوانده می شد که اکنون هم با العربیه این کار را کرده اند یعنی در این مصاحبه با العربیه نیز ترجمه ها تماما از فارسی است که توسط مترجمین کم سواد دربارش در اورسوراواز ترجمه شده اند لذا اشتباهات فاحش و خنده داری در ترجمه های این مصاحبه و نیز در اخبار و مطالب سایتهای عربی سازمان از جمله سایت عربی شورا و مجاهد عربی که قبلا توسط اینجانب ترجمه می شدند به چشم می خورد که در اینجا تنها نمونه هایی از آنها را آن هم فقط در ترجمۀ همین مصاحبه با العربیه به عنوان مشتی از خروار که بسیار ابتدائی و خنده دار و با سطح انشای نازل است می آورم و از بسیاری گافهای دیگر از جمله اغلاط قواعدی به علت عدم گنجایش این مختصر در می گذرم.
در ترجمۀ عربی مصاحبۀ اخیر مریم رجوی با العربیه که اخیرا صورت گرفته و متن کامل عربی آن تنها در سایتهای مجاهدین به صورت متنی و کتبی درج شده و العربیه به علت همین افتضاحات در ترجمۀ آن از درج متن کامل کتبی مصاحبه خودداری کرده وبه درج خلاصه ای کوتاه از آن اکتفا کرده است‘ به چند نمونه فقط اکتفا می کنم:
۱- در ترجمۀ جملۀ نقش مقاومت ایران در افشای تلاشهای رژیم برای ساختن بمب اتمی به جای اینکه در معادل افشا کلمۀ عربی کشف بیاورد فضح آورده که به معنی رسوا کردن یک شخص است نه افشای یک موضوع که اینجا معنی نمی دهد.
۲- مترجم فرقه برای ترجمۀ تلاشهای رژیم برای ساختن بمب اتمی کلمۀ عربی جهود آورده که به معنی تلاشهای مثبت و خوب می باشد نه تلاشهای بد و منفی که باید محاولات می آورد. یعنی انگار می گوید تلاشهای مثبت و خوب رژیم برای ساختن بمب اتمی!!
۳- حقوق اقلیتهای قومی را حقوق اقلیتهای نژادی ترجمه کرده در حالیکه در ایران اقلیت نژادی وجود ندارد همه از نژاد آریایی هستند.
۴- بدتر و مفتضح تر از همۀ موارد فوق اینکه در ترجمۀ جملۀ «ما خواستار سرنگون کردن این رژیم هستیم» به جای نرید از اراده که به معنی خواست مستقل است و باید می گفت ما خودمان می خواهیم سرنگون کنیم کلمۀ نطالب با حرف اضافۀ بـ آورده که در خواست از موضع پایین از یک نیروی بالاتر است یعنی کاملا به این معنا است که ما عاجزانه از یک نیروی برتر مثلا آمریکا می خواهیم که بیاید این رژیم را سرنگون کند!! و العربیه هم که این را به همینگونه برداشت کرده عینا درج کرده است در حالیکه منظور آنها در متن فارسی این است که ما خواهان سرنگونی این رژیم هستیم ولی در ترجمه اینطوری شده: ما خواهش می کنیم بیایند و این رژیم را سرنگون کنند!!! در همین رابطه در جایی دیگر از این مصاحبه به سرنگون کردن رژیم آخوندی فراخوان!! می دهد در حالیکه قرار بوده مردم ایران با رهبری همین رجوی ها و ارتش موهومشان در داخل ایران!! این رژیم را سرنگون کنند. حالا باید پرسید خانم رجوی شما به کی ها فراخوان می دهید در یک رسانۀ عربی؟! به عربستان یا آمریکا برای سرنگون کردن رژیم؟ این جملۀ “ندعو الی اسقاط النظام” یعنی به سرنگون کرن رژیم ایران فرامی خوانیم!! نیز ترجمۀ ما خواستار سرنگون کردن رژیم هستیم می باشد.
۵- سایر ادیان به همین صورت سایر ادیان ترجمه شده در حالیکه در عربی رایج امروز سایر گفته نمی شود و این اصطلاح امروز فارسی است هر چند اصل کلمه عربی است.
۶- شیعه و سنی جزء ادیان آورده شده اند در حالیکه آنها مذهب هستند نه دین و دین اسلام می باشند.
۷- در ترجمۀ عربی مسألۀ ما با داعش مریم رجوی می گوید: قضیتنا مع داعش که یعنی آرمان یا مسألۀ مبارزاتی ما با داعش!! انگار که اعتراف می کند با داعش آرمان و مسألۀ مبارزاتی مشترک دارند!!…
۸- آیۀ قرآنی: «قل یا اهل الکتاب تعالوا إلى کلمة سواء بیننا وبینکم» (بیایید به سخن مشترک بین ما و شما) را پیغمبر خطاب به مسیحیان عربستان می گوید در حالیکه مریم رجوی در این مصاحبه اش آن را خطاب به اهل سنت که مسلمان هستند گفته است و این نوعی توهین به اهل سنت در نظر آنها تلقی می شود و اهل سنت اهل کتاب نیستند و اهل کتاب به مسیحیان و یهودیان گفته می شود نه به مسلمانان سنی.
۹- فشارهای وارده بر لیبرتی به دستور رژیم توسط مالکی به عربی ضغوط ترجمه شده در حالیکه منظورش از فشارها فشارهای سیاسی نیست بلکه اعمال محدودیت و آزار و اذیت می باشد ولی ضغوط فقط فشار سیاسی است. معادل عربی فشارها در این معنی مضایقات است نه ضغوط.
۱۰- دیکتاتوری مذهبی به همین صورت فارسی الدیکتاتوریه الدینیه ترجمه شده در حالیکه در عربی کلمۀ دین کلمۀ مقدس و خوبی است و آن زمان که من خودم آنجا مترجم بودم عربها نسبت به این تعبیر دافعه داشتند و می گفتند که در عربی چنین تعبیری وجود ندارد و بد است باید بنویسید دیکتاتوری زیر پردۀ دین یا به نام دین (الدیکتاتوریه باسم الدین یا الدیکتاتوریه المتستره بغطاء الدین.(
کامنتهایی که در تأیید و تمجید این مصاحبه و مجیز گویی های توخالی و موهوم از مریم رجوی در زیر متن فارسی و عربی این مصاحبه گذاشته شده اند تماما توسط افراد تشکیلاتی خود مجاهدین در خارجه و در عراق و به دستور بالا دستشان و با خطوط مشترک و اصطلاحات یکسان معمولا رایج در متون سازمان مجاهدین مانند کلمۀ انعکاس!! (در حالیکه این مصاحبه است نه انعکاس) نوشته و به این نشریه فرستاده شده اند. در کامنتهای عربی که در تأیید این مصاحبه نوشته شده اند به وضوح ترجمه شدن آنها از فارسی دیده می شود زیرا دارای کلمات و ترکیبهای خاص فارسی و اغلاط متعدد ترجمه ای و زبانی هستند که کاملا نوشته شدن آنها از سوی افراد خود سازمان و نه عربها مشخص و روشن است.
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا