حماقت تحریمی آمریکا و یاوه گویی های شورای باصطلاح مقاومت!

درایامی که مذاکرات هسته ای جدی ایران با گروه 1+5 درحال آغاز است، افرادی ازهیئت حاکمه ی آمریکا با فشار صهیونیزم بین المللی ونئوکانهای وحشی، بطور نسنجیده واحمقانه ای دست به اقدامی جهت افزایش بعضی ازتحریم ها علیه مردم مظلوم وستمدیده ی ایران نموده تا بلکه در روند مذاکرات جاری، هرچقدر توانست امتیازی ازایران کسب کرده، اذهان عمومی را مشوش نموده وذهن های کم تجربه را بر تحرکاتی علیه دولت منتخب روحانی وادار سازد!
لازم به تاکید است که یکی از استراتژیست های غربی اخیرا گفته بود که هیئت حاکمه ی آمریکا بنا ندارد که با بازگذاشتن بیشتر دست دکتر روحانی، اورا برای تامین رفاه بیشتر مردم وحرکت بسوی پیشرفت های صنعتی بیشتر، باز بگذارد.
 بنظر میرسد که صاحبان جهانی قدرت، ثروت و رسانه، هنوز متقاعد نشده اند که مردم ایران بنای جدی در ارتقاء مادی ومعنوی زندگی خود گذاشته وچاره ای جز تحقق امور یاد شده  ندارند و رسیدن ویا نرسیدن به این قله ها سبب آزادگی ویا گرفتاری دربربریت را درحکم مرگ ونیستی برای خود میدانند!
آری دیکتاتورها و مستبدین هرگز عقل  و شعور درک روانشناسی مردم کشورهای دیگر وحتی کشور خود را ندارند ونمیدانند که ما مردم ایران درکنار تعامل سازنده با جهان و تاکید برروی منافع ملی خود وارتقای مستمر این منافع، راه کار بهتری پیدا نکرده ایم!
اما از مادر عروس هم که سازمان دور ازخلق ملبس به  لباس "شورای ملی مقاومت" باشد وازروی بیانیه ای که دیروز صادر کرده، ذکری بعمل آوریم:
" تحریمهای جدید آمریکا علیه رژیم آخوندی یک قدم ضروری برای ممانعت از دستیابی به بمب اتمی و مقابله با تروریسم ملایان… هم چنانکه مقاومت ایران پیش از این بارها اعلام کرده است سلاح هسته یی بخشی از استراتژی این رژیم برای بقاست و تنها راه ممانعت از ایران اتمی اعمال قاطعیت و تحریمهای همه جانبه به منظور اجرای قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد، تعطیل کردن کامل غنی سازی و پذیرش پروتکل الحاقی و بازرسیهای سرزده می باشد "
جواب ما به این یاوه سرایان این است:
1- اگر قرار بود که بمب اتمی کسی را نگه دارد که شوروی رانگه میداشت و و مردم بدبخت پاکستان را به نان ونوائی می رساند ویا نمیگذاشت که آمریکائی که 40 سال پیش نصف ثروت جهان رادراختیار داشت، دچار قرض 15 تریلیون دلاری نکرده و ثروت آن کشور را علیرغم اینکه به هر مالی ازمردم سراسر جهان ناخنک میزند، به نصف نمیرساند و نمیگذاشت که 50 میلیون آمریکائی بدون بیمه ی خدمات درمانی و… زندگی کنند وجنبش های بنیان کن وال استریت وفرگوسن پدید آید!
2- اگر اینگونه تحریم ها کارسازبود، کره ی شمالی که حتی توسط روسیه و تاحدودی چین هم تحت فشار بوده ودر محاصره ی کره جنوبی، پایگاه های آمریکائی موجود درمنطقه و ژاپن قراردارد، صاحب سلاح هسته ای نمیشد که شده است.
بلی تحریم ها آثار مخربی دارند که دردرجه ی اول روی شانه های مردمان زحمتکش هرکشور بعنوان 90 درصدی ها جامعه سنگینی میکند ورژیم ها اگر منافع شان را در تهیه ی سلاح هسته ای بدانند، این کار را به هرقیمتی خواهند کرد!
نتیجه اینکه هرمشکلی که از این مقولات بوجود آید، متوجه " خلق قهرمان" خواهد بود وشما گماشتگان رجوی، باهر درخواستی که برای فشار تحریمی بیشتر علیه ایران میکنید، " خلق قهرمان" را بعنوان دشمنان خود درنظر میگیرید  وچرا؟
این " خلق قهرمان" اینقدر ساده و کم شعور نبود که شما را بقدرت رسانده تا اوضاع کشور را بارها بدتر از اینکه هست بکنید!
بلی جرم این "خلق قهرمان" این بوده وشاید لازم باشد درمواردی هزینه های این جرم را بپردازند.
دوستان را کجا کنی محروم
تو که با دشمن این نظر داری!
اینجانب مانند همیشه تاکید دارم که مسائل هسته ای ایران نیست که سبب اینهمه فشار برروی آن میشود، بلکه ازما میخواهند که تسلیم بی قید وشرط شده وبه یانکی ها اجازه دهیم مانند دوران محمد رضا شاه وبعد از کودتای ننگین 28 مرداد، سیل مستشاران خود را به ایران وارد کرده وبه بلند پایگان نظامی خود بگوییم که درابر یک گروهبنان ملبس به شورت تنها، احترام نظامی بعمل بیآورد، کاری که دردوران شاه میشد.
ازما پایگاه های نظامی میخواهند که ضمن دخالت همه جانبه درجزئی ترین امور ما، کشورهای دیگر وقدرت های نوظهور را بواسطه ی خاک وامکانات ما، به محاصره ی خود درآورند!
من که عددی نیستم اما میدانم که مردم ما باین ذلت و خواری تن نخواهد داد و سراغی ازتصمیم زمامداران کشور دایر بر بزانو درآمدن دربرابر این خواسته های کاپیتالاسیونی، ندارم!
صابر
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا