سخنرانی مریم رجوی درکنفرانس پاریس و اصرار جنایتکارانه بر ماندن اسیران لیبرتی در عراق

مریم رجوی درکنفرانس موسوم به پاریس گفت:‌"در اینجا اعلام می کنم: به رسمیت شناختن و محترم‌شمردن حقوق پناهندگی مجاهدان آزادی در لیبرتی… معیار مهمی در مورد رفتار دولت جدید در عراق است."مریم رجوی با بیان صحبت های دیکته شده مسعود رجوی جنایتکار گفت: «تنظیم رابطه با دیکتاتوری دینی ایران، مشخصة اصلی و خط قرمز جبهه‌بندی نیروهای سیاسی در عراق است. زیرا دموکراسی در عراق  و دموکراسی در ایران، در این موقعیت ژئوپلیتیکی و دراین برهة تاریخی، لازم و ملزوم و تضمین یکدیگرند،اکنون زمان خاتمة این محاصرة ضد انسانی است.”
ودرادامه گفت:" دولت آمریکا و ملل متحد به‌خاطر تعهدات مکتوب و مکررشان، باید از دولت جدید عراق بخواهند امنیت و حفاظت ساکنان را تضمین نموده، موانع موجود در مقابل تأمین الزامات امنیتی را بردارد، دسترسی آزادانه به خدمات پزشکی و لجستیکی را تضمین کند، 7 گروگان اشرفی را آزاد کند و با استقرار یک واحد کلاه آبی ملل متحد در لیبرتی موافقت کند و…"
باید به این زن وشوهرخائن وجنایت پیشه علیه بشریت گفت: " شتر در خواب بیند پنبه دانه گهی لب لب خورد گه دانه دانه "
رجوی خائن وجنایتکاراصلا وعمدا با بی شرمی تمام به روی خودنمی آورد که تمام تحلیل هایش اشتباه ازآب درآمده است، جز روسیاهی و کشتارساکنان اشرف و لیبرتی وشکنجه هرچه بیشترعلیه ساکنان لیبرتی با شیوه های جنایتکارانه مثل اعتصاب غذای بیش از100روزه وغیره چیزی برایش نمانده است.ودراین وضعیت وخیم امنیتی عراق که خود عراقیان روزانه کشته و آواره می شوند درخواست استقرار یک واحد کلاه آبی ملل متحد در لیبرتی واصرار به ماندن اسیران لیبرتی درعراق چیزی جزبه کشته دادن هرچه بیشتر آنها نیست؟
مریم رجوی وهمسر فراری اش با شیادی وبی شرمی هر چه تمام تر می خواهند این را در اذهان القاء کنند که فضا سیاسی و حاکمیت دولت جدید عراق به نفع آنها چرخیده و امکان بقاء فرقه را در عراق فراهم کرده است.که این برای مصرف داخلی فرقه و برای اسیران فرقه در لیبرتی است که امیدی هرچند واهی را در دل آنها ایجاد کند و چند صباحی آنهارا از یاس و نا امیدی در بیاورد وخود چند صباحی بیشتربه ارتزاق ازخون وشکنجه این اسیران ادامه بدهند.
درحالیکه احکام اخراج وموضع نخست وزیرجدید عراق آقای حیدر العبادی ورسانه های عراق برای اخراج درقبال مجاهدین وسایرتروریستها مشخص است، رجوی وسایت هایش به روی نامبارک خود نمی آورند.اراجیف گذشته را بازتکرارمی کنند.
جالب تر از همه این است که مدعی است فرقه در عراق دارای پایگاه مردمی است و باز هم به امضاء های جعلی و بی خاصیت میلیونی اشاره می کند. امضاء های تماما جعلی که پیش تر توسط مترجم ارشد سابق سرکرده فرقه،آقای حسین نژاد افشا شده است،که چگونه و به چه روش هایی این امضاء ها جعل و منتشر شدند،و تماما دروغ وتزویر و کلاه برداری بوده است و هیچ ارزش سیاسی و قانونی ندارد.
رجوی نیزهمچون رژیم های جنایتکارکه ازآزادی زندانیان سیاسی خود وحشت دارند،همچنان اصرار دارد که اسیران لیبرتی را در زندان فیزیکی وروانی خود نگهدارد.
به این دلیل به ماندن در عراق اصراردارد که مساوی است برکشتن هرچه بیشتراسیران لیبرتی،زیرا هرچه از تعداد اسیران لیبرتی کاسته شود از تعداد جدا شدگان ومنتقدان آینده اش کاسته خواهد شد.
تاکنون ازکشته هایی که دراسارتگاه اشرف ولیبرتی داده شده است اثبات شده است وهمانطورکه همیشه رجوی به ما القاء می کرد "با خون راه اوگشوده شده است ومی شود" واکنون هم بدنبال ماندن در عراق به هرقیمت وتا آنجا که زورش برسد است،جان عزیزان ما در لیبرتی برایش کوچکترین ارزشی ندارد.به امید‌آن روزکه دیر نباشد خانواده های اسیران لیبرتی با کمک دولت جدید عراق موفق به دیدارعزیزانشان شوند وهرچه زودتر این اسیران لیبرتی آزادی خود را بدست بیاورند وبه کشورهای ثالث منتقل شوند وتشکیلات فرقه جنایتکاررجوی متلاشی شود.
زهرا سادات میرباقری  
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا