مصاحبه با قربانعلی رفیعی بعد از رهایی از فرقه رجوی و بازگشت به میهن – قسمت دوم

مجری: آقای رفیعی شما به خودکشی اعضا در فرقه اشاره کردید آیا می توانید نمونه و علت آن را به ما بگوئید؟  
قربان رفیعی: طبعا شما هم خودتان سالهایی را در فرقه و کمپ های آن بسر بردید ومی دانید که چگونه سران فرقه اعضا را از جهات مختلف تحت فشار قرار می دادند، فرد جوانی بنام یاسر اکبری را می شناختم که در مقر کناری ما بود پدرش هم بنام مرتضی از اعضای قدیمی فرقه و الان در لیبرتی است. وی به اصطلاح تشکیلاتی " ازافراد روی میز " فرقه بود ظاهرا بارها درخواست کرده بود که وی را به خارج بفرستند، ولی مسئولین فرقه نه تنها قبول نمی کردند بلکه هرروز برای او نشست سرکوب می گذاشتند، تا اینکه یکباره کاسه صبرش بسرمی آید ویک روز صبح به گودالی که درپشت مقرشان بود رفته و با ریختن بنزین روی خود اقدام به خودسوزی وبعد درجا ازشدت سوختگی فوت می کند!! جریان خودسوزی وی به سرعت درکمپ پیچید وهمه ناراحت شده بودند. بلافاصله درمراکزمسئولین نشست گذاشتند و به نحو مسخره ای عنوان کردند که یاسر قبلا ازما خواسته بود که دراعتراض به عدم پذیرش "استاتوی اعضا "ازطرف آمریکا درخیابان 100 قرارگاه اقدام به خودسوزی کند که ما قبول نکرده بودیم وحالا دورازچشم ما اقدام به اینکارکرده که مورد تائید ما نبوده ونیست!! البته اکثرا این ادعای سران فرقه را باور نکردند چون برای همه سئوال شده بود که چرا تو گودال و دور از چشم ارتش آمریکا ونمایندگان سازمان ملل؟!! حداقل برای نفرات هم یگانی وی خیلی این ادعای سران فرقه خنده دار و مورد تمسخر قرارگرفت،چرا که آنها کاملا درجریان وضعیت یاسر بودند.ولی بطور کلی بعضا درمحفل ها خبرهای خودکشی را نفرات را می شنیدم.که هربار سران فرقه آن را به نحوی می پوشاندند..
مجری: آقای رفیعی خانواده های اعضا ی فرقه طی سه سال پشت کمپ سابقا اشرف تحصن کرده بودند بنظر شما چرا سران فرقه نه تنها به خواسته های آنها تن نمی دادند بلکه برخوردهای هیستریک وضدانسانی با آنها داشتند؟
قربان رفیعی: سران فرقه رجوی همیشه به صراحت می گفتند که خانواده کانون فساد است ونشست های زیادی را هم برای القا این موضوع دراذهان اعضا می گذاشتند وعلنا فکرکردن به خانواده،پدر،مادر،همسر وفرزند را برای اعضا حرام،ممنوع ومرزسرخ کرده بودند ومثل بقیه موارد به اصطلاح درتشکیلات به آن "خوره مناسبات " می گفتند اصلا فلسفه شروع وراه اندازی بحث های انقلاب ایدئولوژیک دردرون فرقه ازطرف رجوی هم همین بود.بنابراین خانواده دشمن شماره یک فرقه محسوب می شد!! و رجوی خوب می دانست تنها موضوعی که می تواند پایه ی تشکیلات فرقه اش را لرزانده و فرو بریزد همین عنصرعواطف خانوادگی است.اگر یادتان باشد درسال 82 و83 که خانواده ها برای ملاقات با عزیزان اسیر خود وارد کمپ اشرف شدند برخلاف تصور رجوی که ابتدا گفته بود می خواهیم ازطریق خانواده ها سازمان را به میان مردم ایران ببریم! حضورخانواده ها باعث شد که یکباردیگر عواطف سالیان سرکوب شده اعضا را شکوفا و زنده کند،بطوریکه بعدا تعداد زیادی تصمیم گرفتند هرطورشده ازفرقه جدا و یا فرارکنند.وهمین مسئله باعث شد که رجوی بعدا درنشستی با حالت عصبانیت اعلام کند نباید قبول می کردیم که چنین ملاقاتی دراشرف صورت می گرفت!!  حال یکبار دیگر درسال 88 همین دشمن شماره یک رجوی جلوی کمپ اشرف با خواسته به حق تجمع کردند،که سران فرقه حسابی بهم ریخته وعصبانی شده بودند.یادم هست که همان موقع سران فرقه به دروغ به ما اعلام کردند که رژیم عده ای ازمزدوران بسیجی خود را تحت عنوان خانواده فرستاده جلوی قرارگاه تا ما را جارو،دستگیر وتحویل رژیم دهند!! ابتدا همه ما باور کرده بودیم سران فرقه تمام کارها را تعطیل کردند تا هرطورشده نگذارند خانواده ها به خواسته خود برسند ومتاسفانه عده ای ازاعضا را حتی مجبورکردند تا درتلویزیون فرقه ظاهر شده و با فحش، توهین و مزدورخواندن پدرومادران خود علنا ازآنها اعلام برائت کنند!! هرکس هم قبول نمی کرد سروکارش با نشست های سرکوب بود وبه شدت مواخذه وتهدید می شد!! شعار"ننگ ما فامیل الدنگ ما " را رواج دادند،سنگ زدند توهین کردند، درمقرها بلندگوهایی را درجهات مختلف کارگذاشتند و مرتب سرود وترانه پخش می کردند  تا مبادا صدای خانواده ها به گوش اعضا برسد!! بنابراین دلیل برخوردهای هیستریک فرقه رجوی با خانواده ها این بود که خوب می دانستند که اگر اینبارهم به آنها اجازه ملاقات دهند ریزش نیروهایش ابعاد زیادی را پیدا کرده وبدنبال آن موجودیت تشکیلات فرقه درمعرض فروپاشی کامل قرارمی گیرد.  
مجری: رجوی با چه توجیهاتی اعضا را درعراق تا کنون نگه داشته ؟
قربان رفیعی: بدون شک رجوی یکی از شیادترین فرقه های تاریخ معاصر را بناکرده. رجوی فردی است قدرت طلب،خودخواه،عقده ای.که برای رسیدن به اهداف خائنانه اش هرمسئله وموضوعی را توجیه می کرد! رجوی تا زمانی که صدام بود وسلاح دراختیار داشت اعضا را با بحث سرنگونی قریب الوقوع وازجمله با شعار "امسال سال آخره " هرساله مشغول می کرد! بعد ازاینکه صدام ساقط شد و ارتش آمریکا فرقه را خلع سلاح کرد فرقه توجیهات وتحلیل های مسخره ای ازقبیل اینکه آمریکا بخاطر نابودی تروریسم قطعا با ایران هم وارد  جنگ می شود ومجبوراست سلاحها را به ما برگرداند!مدتی هم بحث جدیدی تحت عنوان هموارکردن راه  کنارآمدن با دولت جدید عراق (بعد ازسقوط) آوردند  واسم آن را گذاشتند جاده "عامری "ولی سنگلاخی. بعدعلناهمکاری خود با ارتش آمریکا را شروع کردند که بازاسم  خیانت جدید خودرا به اصطلاح  گذاشتند "کاویانی "! ودرمقابل تناقض نفرات خیلی راحت می گفتند الان حاکم عراق آمریکاست وما برای رسیدن به هدف خود باید ازموقعیت همکاری با آمریکا نهایت استفاده را ببریم!! و تا زمانی که کمپ اشرف بود رجوی می گفت اشرف "کانون استراتژیک نبرد " است وباید هرطورشده آن را حفظ کنیم که قیام توده ای در راه است!! اما وقتی درنهایت خفت وخواری بعد ازبه کشتن دادن بیهوده تعدادی ازنفرات اشرف را تخلیه کرد وبازدرمقابل تناقض اعضا که می گفتند پس چرا این همه کشته ومجروح سرنگه داشتن اشرف داده شد؟رجوی تحلیل وتوجیهات دیگری را رو کرد وگفت می خواهیم هزار اشرف درست کنیم، می خواهیم  لیبرتی را پلی بسوی تهران و مقاومت را بیرونی کنیم!! وهمیشه هم با انجام نشست های طولانی دست اعضا را برای سئوال های بعدی می بستند وطوریکه بیان چنین سئوالاتی را ممنوع کرده بودن درنهایت که توجیه دیگری نداشتند می گفتند تا رژیم هست مبارزه هست وجنگ ما الان حفظ تشکیلات فرقه است!!.اما ازطرف دیگرچون مسئله داری وموج فرار از فرقه بیشتر شده بود برای نگه داشتن این افراد به هر قیمت عنوان می کردند وقتی به لیبرتی رفتیم کسانی که نمی خواهند بمانند به اروپا فرستاده خواهند شد،اما درلیبرتی هم تعدادی فرارکردند، قطره چکانی تعدادی ازاعضا رابه آلبانی فرستادند که این یک نوع تاکتیک فریب برای وقت کشی بود ازجانب سران فرقه بود تا شاید با امیدوارنگه داشتن افراد همچنان  برای حضوربیشتر فرقه درعراق مدتی دیگرزمان بخرند وجلوی فراراعضا را هم بگیرند!.بنابراین فرقه رجوی برای جلوگیری ازفروپاشی تشکیلات خود درعراق نهایت سوءاستفاده را ازبی خبری اعضا کرده ومی کند وهربارتوجیهات وتحلیل های مسخره آنها رافریب می دهد

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا