فیل هوا کردن و اعلام پیروزهای کاذب توسط مریم رجوی

از زمانی که این فرقه را می شناسم به یادم دارم که همیشه از کاه کوه می ساختند و از این بابت همه اعضا متناقض بودیم ولی جرات نداشتیم اعتراض کنیم و حتی به مرور دیگه برایمان عادی شد که فرقه بزرگنمایی می کند و در زمانهایی که شکست خورده اعلام پیروزی می کند و ما هم باید سکوت کنیم وگرنه طعمه رژیم و سپاه پاسداران نامیده می شدیم, فقط یادم هست که در یکی از سخنرانیهای مریم رجوی در سال ۲۰۰۳ یا ۲۰۰۴ بود که فرقه اعلام کرد بالای ۱۰۰ هزار نفر در این سخنرانی شرکت کردند که اینجا بود که دیگه خیلی ها نتوانستند خودشان را کنترل کنند و اعتراض کردند که این درست نیست و این دروغ را همه می فهمند!! یادم هست در مقر زنان آنچنان این افراد سرکوب شدند که بقیه حساب کار توی دستمان آمد. فرقه رجوی در زمانهایی که به شدت شکست خورده و یا فضاحتهایی را بالا آورده است بیشتر از همیشه از کاه کوه می سازد و بیشتر ادعای پیروزی می کند. حالا مثل همیشه بعد از داستان دادگاه فرانسه مریم رجوی آنچنان شلوغش کرده که گویا شوهر متواریش از سوراخش بیرون آمده و وعده سرنگونی را اجرا کرده است و خانم رجوی هم بر تخت سلطنت تکیه کرده است.!! مریم رجوی در یک سخنرانی در یک سالن گران قیمت و مجلل یکسری پرت و پلا تحویل افراد حاضر در این جلسه داد که این خود نشان از وضعیت آشفته این فرقه است.
مریم رجوی می گوید که بزرگترین سرمایه گذاری رژیم با مختومه شدن یکی از پرونده های این فرقه در دادگاههای فرانسه بر باد رفت!!!! اولا حقیقت این است که این فرقه صدها پرونده باز در دادگاههای فرانسه دارد و اگر مریم رجوی رو راست بود خوب بود که از پرونده های دیگر هم صحبت میکرد , از شکایاتی که ملت ایران و عراق از این فرقه به خاطر ترور عزیزانشان کردند که هر ماه شخص مریم رجوی می بایست در دادگاه حاضر شود حال یکی از این پرونده ها بسته شد با هزاران پرونده دیگر چه می کنید , هرچند این پرونده که بسته شده فقط در رابطه با چند نفر مشخص است که با سیستم مافیایی که رجوی دارد جرم این افراد ثابت نشده اون هم چند نفر رده پایین این فرقه و نه شخص رجوی.
دوم اینکه بعید می دانم که جمهوری اسلامی روی این پرونده سرمایه گذاری کرده باشد و تا آنجا که ما شاهد هستیم و می بینیم فقط جمهوری اسلامی با این فرقه تا بتواند با غرب بازی می کند ولی در حقیقت برای جمهوری اسلامی نه تهدیدی بوده و نه تهدیدی هستند و اتفاقا جمهوری اسلامی برای بازی با این فرقه خیلی دنبال این نیست که این گروه از بین بروند , پس سرمایه گذاری نبوده که حالا بر باد رفته باشه و مریم رجوی با این حرف می خواهد فرقه وا رفته اش را مهم نشان بدهد که گویا جمهوری اسلامی دنبال نابودی این فرقه است چون این فرقه تهدیدی است برای جمهوری اسلامی.
واقعیت این است که فرقه وا رفته و از هم پاشیده شده رجوی در شرایطی است که به اعلام پیروزهای کاذب و دروغ و شلوغکاری و فیل هوا کردن بیشتر از همیشه احتیاج دارد , فرقه ای که اون از شورای به اصطلاح ملی مقاومتش که روز به روز اعضای آن از این فرقه فاصله می گیرن و دست به افشاگری می زنند و اون از ارتش آزادیبخشش در عراق که جز یک مشت اسیر بازنشسته مریض چیزی باقی نمانده است و اون از حمایت فضاحت بار این فرقه از گروه جنایتکار و تروریستی و قاتل داعش که باعث شد ماهیت تروریستی و کثیف این فرقه بیش از پیش نزد جهانیان روشن شود و همگی هر چه بیشتر با این فرقه فاصله بگیرند , حال با این بازار شامی که فرقه دارد به شدت محتاج یک فیل هوا کردن هستند و این که آی ما پیروز شدیم که به قول معروف بگویند که ما هنوز هستیم!! و با گرد و خاک کردن بر روی فضاحتهایشان از جمله حمایت و همکاری با داعش و شکستهایشان از جمله نابودی تشکیلاتشان سرپوش بگذارند.
مریم رجوی در جایی از صحبتهایش با پرویی تمام حرفهای ما جدا شده ها را به جمهوری اسلامی ربط می دهد که گویا اینها تهمتهایی است که ساخته جمهوری اسلامی است , می گوید که: رژیم جمهوری اسلامی با تهمتهایی همچون سکت!! انجمن بزهکاران!! ترویسم!! کردکشی!! خشونت طلبی!! قتل شیعیان!! شکنجه و مرگهای مشکوک درونی و … این پرونده را پر کرده بود!!!
اینکه مریم رجوی این زن عقده ای چگونه می تواند اینگونه حقایق را کتمان کند و بعد هم به جمهوری اسلامی ربط بدهد واقعا به عنوان یک عضو سابق این فرقه در تعجبم. اگر شما معنی سکت را می فهمید الحق که این کلمه خاص فرقه شما درست شده است , مگر سکت به جز این است که بیش از ۲۵ سال است اعضای شما از یک محل کوچک بیرون نیامده و آنها را به دنیای بیرون قطع کرده اید؟ مگر قطع کردن و ممنوع کردن هر گونه ارتباط اعضا با خانواده و با دنیا چه معنی دارد؟ طلاق اجباری یعنی چی؟ خروج ممنوع یعنی چی در فرقه شما؟ کار اجباری به چه معنا است؟ فدا شدن و خود سپاری مطلق به رهبری و برای رهبری یعنی مسعود رجوی به چه معناست؟ جدا کردن زن و مرد به چه معناست؟ و … آیا فرقه شما با این ویژگیها سکت نیست؟ شما می گویید که جمهوری اسلامی به شما می گوید سکت! مگر هر شخصی که از شما جدا شده و بیرون می آید این ویژگیها را در مورد شما نگفته است؟ پس کدام جمهوری اسلامی؟ آیا ربط دادن حرفهای جدا شده ها به جمهوری اسلامی جز برای در رفتن از پذیرش حقایق است؟ شما هر کسی که حقایق درون شما را افشا کند بلافاصله به جمهوری اسلامی وی را نسبت می دهید و با یک کلمه که اینها حرفهای جمهوری اسلامی است از زیر همه چیز در می روید.
انجمن بزهکاران: اینکه جمهوری اسلامی این حرفها را زده یا نه نمی دانم ولی مگر غیر از این است؟ مگر دهها انجمن شما که به عنواین مختلف از مردم اروپا پول می گرفتن (تحت عنوان بچه های سرطانی , زنان بی سرپرست و …) شناسایی و منهدم نشدند؟ توسط همین اروپاییها , پس چگونه می توانید تا این حد واقعیتها را کتمان کنید؟
تک تک جدا شده هایی که در مورد شما افشاگری کردند بارها و بارها گفتند و نوشتند در رابطه با کردکشی و قتل شیعیان که اغلب خودشان حضور داشتند , مگر برای نجات رژیم برادر رجوی یعنی صدام این کار را نکردید؟ مگر رجوی سر نوشت خود و فرقه اش را با سرنوشت صدام یکی نمی دانست؟ مگر حیات رجوی در گرو حیات صدام نبود و مگر همینطوری هم نشد؟
و یا شکنجه و مرگهای مشکوک درونی اگر حیا داشتید حداقل در مورد این یک مورد سکوت می کردید چرا که هر جدا شده ای که از شما بیرون آمده کتابها و کتابها در این باره سخن گفته! مگر تک تک افرادی که در درون تشکیلاتتان به قتل رساندید و سر به نیست کردید با اسم و مشخصات توسط جدا شده ها افشا نشده اند؟ مگر شما در درون اشرف زندان نداشتید؟ و ….
در قسمت دیگه مریم رجوی می گوید اگر قرار است عدالت اجرا شود زیانهای مادی و معنوی این مقاومت جبران شود!!! پولهای این مقاومت مربوط با مردم ایران و حامیان این مقاومت است!!!! اولا شما که می گویید که مردم ایران همگی زیر خط فقر هستند پس چگونه اون هم با وضعیت ارزش ریال اینگونه میلیون دلاری به شما کمک مالی می کنند؟ به راستی که مثل کبک سر خود را در برف فرو برده و فکر می کنید کسی شما را نمی بیند!! دوم اینکه نه اینکه مردم ایران دل خوشی از جنایات شما دارند!! شما و همه دنیا خوب می دانند که مردم ایران از شما متنفر هستند و صحبت از مردم ایران و حمایت مردم ایران از شما دروغ بزرگی است که فقط رجویها می توانند بزنند.
اگر توجه کرده باشید رهبران این فرقه بحث مالی و پول ورد زبانشان است , در اشرف به خاطر ۴ تا آهن پاره که به فروش برسد و ۱۰۰ نفر را در اشرف در دهان گرگ رها کردید تا بعد هم به کشتنشان دادید که پولی از آن آهن پاره ها برای مریم رجوی در بیاید که بتواند سالن های مجلل تر و ماشینهای آنچنانی بیشتری استفاده بکند و بیشتر در حلقوم یک مشت بازنشته بریزد و حالا هم به جای تلاش برای نجات جان آن اسیران به دنبال زیان مادی است که فرانسویها وارد کردند!!!
مریم رجوی خوب است که اطمینان پیدا کند که با بستن پرونده چند عضو این فرقه چیزی عوض نشده و نمی شود و آنچنان پرونده هایی برای خودش و شوهر متواریش باز است که تا آخر عمر نخواهد توانست با پول و … آنها را ببندد و البته نزد فرانسویها پرونده داشتن سهل است ولی پرونده بزرگ شما نزد مردم ایران است که هرگز بسته نخواهد شد و شما باید پاسخگوی تمام جنایات خود باشید.
نسرین ابراهیمی
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا