سقوط که شروع شد، تا قعر خواهد رفت!

بررسی نحوه ونتایج سقوط اخلاقی وسیاسی یک شخص یا جریان، عملی است که درچهارچوب علوم اجتماعی قرار میگیرد و در مقابل سقوط اجسام مقوله ایست که علوم تجربی (فیزیک ومکانیک و…) بدان توجه دارند و ازاین لحاظ میتوان گفت که سقوط ها انواع مختلف دارند وهریک درحوزه های علمی خاص خود مورد بررسی قرار میگیرند!
اما این دو نوع سقوط تشابه عجیبی دارند وآن اینکه سقوط اجسام درجو زمین تا بدانجا ادامه خواهد یافت که مانعی برسرراه آن واقع نباشد ونوع این سقوط " متشابه التغییر تند شونده" است.
سقوط اخلاقی وسیاسی که خاص انسان وتشکلات وسازمان های ساخت اوست، تاحدی که ما از پروسه ی آن در سازمان مجاهدین خلق سراغ داریم، از همان نوع متشابه التغییر تند شونده بوده واین سقوط از حرکات ایذائی خیابانی شروع شده وسپس به درگیری های فیزیکی وآنگاه مسلحانه انجامید وسر از ایجاد جبهه ی واحد با کشور متخاصم واشغال کننده ی خارجی درآورد.
این روند با تحریک کشورهای مرتجع ونیز قدرت های سلطه گر جهانی برای تحریم ظالمانه ی هرچه بیشتر هموطنان ازطرف آنها وجاسوسی حقیرانه ی هسته ای بنفع آنها که دستمایه های بیشتری برای عقب نگه داشته شدن ما بدان ها میدهد، ادامه دارد و با عطف نظر به سوابق موجود، نشان میدهد که این شیوه ی مرضیه ی وطن فروشی!! را سربازایستادن نیست.
باری جریان ازاین قرار است که با پیچیده تر شدن اوضاع جهانی ومنطقه ای و افزایش تشنجاتی که دست مرعی یا نامرعی عمو سام  درتمامی آنها وجود دارد،  کشور بحرین هم سری درمیان سرها نشان داده تا ازقافله ی اتحاد نامبارک جبهه ی متحد ارتجاع جهانی ومنطقه ای عقب نماند.
فرقه ی رجوی خوشحال ازاین تشبثات ازهر راه رسیده ای که برعلیه ایران باشد، سعی وافری درپوشش این نوع مسائل دارد.
وبسایت رسمی این گروه مافیایی خبر مربوط به گنده گویی های دولت بحرین را بشرح زیر بازتاب داده است:
" وزیر خارجه بحرین: رژیم ایران باید دست از اشغالگری بردارد.  وزیر خارجه بحرین اظهارات وزیر خارجه عربستان درباره دخالت رژیم ایران در منطقه را مورد تأیید قرار داد. وی در توئیتر خود نوشت: «در صورتی‌که رژیم ایران بخواهد بخشی از راه‌حل در منطقه باشد باید سیاست مرعوب کردن ملت‌های منطقه از طریق عواملش را متوقف کند و از کشورهایی که آنها را اشغال کرده، عقب‌نشینی کند. آن چیزی که برادرم شاهزاده سعود الفیصل درباره رژیم ایران گفت عین واقعیت است؛ رژیم ایران رژیمی است که اراضی دیگران را اشغال کرده و مردم ملت‌های دیگر را می‌ترساند و می‌کشد».
اینکه ایران کشوری را اشغال کرده باشد وما در داخل کشور ازاین موضوع بی خبر باشیم، عجیب بنظر می رسد!
کشوری که از200 سال پیش تاکنون حمله ای به هیچ کشور جهان نداشته، چگونه توانسته کشورهای موهوم مورد ادعای بحرین که ازطرف باند رجوی هم تایید میشود، اشغال کند؟!
آقایان بحرینی ها و مشابهین ودوستان ایرانی آنها!
چگونه است که شما وجود اینهمه پایگاه نظامی آمریکا رادرکشورهای خود نمی بینید اما اشغال کشورهای موهوم ازطرف ایران را تایید ومحکوم میکنید؟!
آیا عربستان درکشورهای شما نیروهای سرکوبگر کمی مستقر کرده واین نیمه اشغالگری عربستان برایتان مسئله ای نیست؟
 لازم به ذکر است که درزمانی که بحرین بعنوان آخرین استان ایران بشمار می رفت، دولت فخیمه ودیگران بر دولت ملعون پهلوی تحمیل کردند که اجازه ی استقلال کامل این کشور وجدائی اش از ایران را صادر کند که پهلوی های گماشته ی بیگانگان بطور زبونانه ای به این امر ونهی رای دادند وحتی نگذاشتند که کشورهای رقیب دیگر باو کمک کند که این قسمت ازخاک ایران را به کسی واگذار نکند!
  بدین ترتیب ملت ما بدون کوچکترین  جنگ ودرگیری وبدست رژیم پهلوی و طبق فرموده ی استعمار گران قسمتی ازخاک حودرا ازدست دادد واربابان باکمک سازمان ملل متحد به این جدائی وایجاد دولت جدید که حالا برعلیه ما شاخ وشانه میکشد، صورت قانونی دادند ومسلم است که ما نمیتوانیم این خاک ازدست رفته ی خود را بازبگیریم و بدین جهت است که موضوع رابه فراموشی سپرده وحتی  همواره مایل بوده ایم که با این کشور روابط خوبی هم داشته باشیم!
اما پررویی های حکام بحرین، دردهای گذشته ی ما را به روز کرده وسبب ناراحتی ما و علت توضیح این مسائل میگردند.
به فرقه ی رجوی که میرسیم، اوج رذالت آنها را در تبلیغ رسانه ای حاکمان بحرین غصب شده را مشاهده کرده واز همین روست میگوییم که " سقوط  که شروع شد، تا قعر خواهد رفت "!
صابر
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا