خیمه شب بازی دیگری ازفرقه رجوی به نام زنان نگون بخت لیبرتی

مناسبتهای داخلی فرقه مجاهدین خلق که تماما با رهبری مسعود رجوی وبا هدف ازستونی به ستون دیگر فرج است استارت می خورد.این فرقه درتاریخ 26و27مهرماه، مریم رجوی وزهره اخیانی رابا خیمه شب بازی دیگری برای اسیران لیبرتی به نام زنان نگونبخت آن به میدان آورد.

درسایت اصلی فرقه رجوی پیامهایی ازمریم رجوی وزهره اخیانی درج شده است.دراین خیمه شب بازی جدید،مریم رجوی خطاب به زهره اخیانی مسئول اول فعلی سازمان نوشته است: "25سال پیش، مسعود در مهر 1368، من را به‌عنوان مسئول اول معرفی کرد. اما به‌رغم مخالفت خودم شما به من رأی دادید. در آن زمان کناره گرفتن مسعود از مسئول اولی سازمان برای همه ما خیلی سخت و غیرقابل‌قبول بود، اما او همه ما را یک به یک قانع کرد."

آری رجوی ازآنجا که هیچگاه نمی خواست پاسخگوی سیاست ها وخط وخطوط غلط خود باشد وتمام سیاست هایش به بن بست رسیده بود ووعده وعید هایش غلط ازآب درآمده بود ادامه راه با مناسبات قبلی سازمان برایش میسر نبود.

رجوی چاره راهِ درِگل مانده اش را بحث های ایدئولوژیک دانست با حقه بازی ودجال گری بی مانند مریم عضدانلو را به میدان کشاند تا خود را از معرکه پاسخگویی ودرماندگی در ببرد.

وقتی رجوی دید درداخل کشور تاکتیک ها واستراتژی اش شکست خورد وازفرانسه هم رانده شد با خیانت هرچه بیشتر به میهن درخدمت ارتش صدام وحزب بعث در آمد ودر عملیات موسوم به فروغ جاویدان هم شکست خورد ودرواقع در دامی که امپریالیستها برایش گشوده بودند افتاده است وهمه چیزرا باخته است ودرلجنزارخیانت وجنایت درحق میهن ونیروهاواعضاء اش گرفتارشده است، برای فرار ازهمه چیزدر25مهر1368مریم قجرعضدانلو را بعنوان مسئول اول در آورد.رجوی با تحمیق ومغزشویی نیروهای زیر دستش مشخصا زنان آنان را بکار گرفت تا بهتر بتواند مردان سازمان را تحت تسلط ومغزشویی وکنترل خود در آورد،درواقع "همردیفی "و"مسئول اولی سازمان "و"هزارشین[ شورای رهبری]" وهزارهمردیف"همه بهانه ودست آویزرجوی بود،برای مسکن درد های بی درمان فرقه اش.

اینباردرتاریخ 26مهرماه مریم عضدانلو با دیکته مسعود رجوی با طرح "هزارهمردیف اشرفی "به معرکه آمده است وخطاب به زهره اخیانی گفت " شورای مرکزی مرکب از هزار زن قهرمان را که تداعی کننده ”هزار اشرف“ است، یک به یک با رأی صلاحیت و به اتفاق آرا انتخاب و اعلام کنید."

شگفت انگیزاست این خیمه شب بازی جدید بویژه درشرایط سیاسی وبه غایت بحرانی عراق است درحالی که اوضاع عراق روز به روز وخیم ترمی شود وتروریست های داعش به12کیلومتری بغداد نزدیک شده اند وچندان فاصله ای با لیبرتی ندارند.رجوی مثل همیشه برای سرگرم کردن نیروها ومنحرف کردن اذهان آنان ازشرایط شدیدا بحرانی و جنگی  جدید عراق دست به دامن بحث های ایدئولوژیکی وتحمیقی جدید زده است تا افرادمتناقض ومعترض را به بازی بگیرد.

رجوی جنایتکارمعلوم است مثل همیشه مسئولیتی دربرابرواقعیتهای بیرون اسارتگاه لیبرتی احساس نمی کند وبرایش عواطف وجان اسیران لیبرتی بویژه زنان مهم نیست،رجوی درجریان عدم تخلیه اشرف درپیام داخلی به ما می گفت من چهره های خونین شما را برای مریم می خواهم تا در پارلمان اروپا بکارگیرد،یادم هست که رجوی با تحدید زنان برای اینکه ازفرقه اش فرار نکنند وبرای فریب مردان،می گفت امریکایی هاوعراقی ها به زنان تجاوزخواهند کرد،واکنون رجوی برایش  مهم نیست زنان ودختران لیبرتی مانند زنان وکودکان ایزدی به اسارت گرفته شوند، درخبرهاخواندیم:

گروه داعش اعلام کرد که زنان و کودکان ایزدی به اسارت گرفته شده در شمال عراق را «بر طبق شریعت اسلام» خود ساخته، به عنوان برده میان نیروهایش تقسیم کرده است ونیزبه فروش زنان وکودکان ایزدی بعنوان برده اقدام کرده ا ست.

در این ارتباط،،نماینده ایزدی‌ها در پارلمان عراق، پیشتر به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفته بود که گروه داعش حدود ۲۵ هزار دختر ایزدی را ربوده‌است.

خانم دخیل درباره وضعیت این دختران گفته بود که برخی از آنها هنوز در عراق هستند و برخی دیگر به سوریه فرستاده شده‌اند. به گفته او، این دختران برای تجاوز دزدیده شدند و هر کدام به قیمت ۱۵۰ دلار به فروش می‌رسند.

این اخبارکه روح وروان هر انسانی رامی آزارد.اما برای رجوی مهم نیست زیرا او براین باوراست که مجاهدین غیرازشخص خودش " برای فداشدن حدااکثر" ساخته شده اند.بویژه درشرایط حاضرکه هرجدا شده ازاین فرقه تبدیل به یک منتقد ومعترض بزرگ برعلیه سیاست های خائنانه وجنایتکارانه مسعود رجوی می شود.

درآخردعامی کنیم وآرزومندیم که عراق باکمک نیروهایش و نیزباکمک ایران بتواند ازپیشروی داعش جلوگیری کند وتروریست ها را شکست بدهد واسیران لیبرتی نیزازدست تروریست بزرگ،رجوی جنایتکاررهایی یابندوازجهنم عراق به کشورامن ودرنهایت درآغوش خانواده هایشان قرارگیرند.

زهراسادات میرباقری 29مهرماه 1393

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا