نارضایتی مریم رجوی از افق روشن مذاکرات وین

ارباب صلح میکند، نوکر نمیپذیرد

بدون اینکه جرات تحریم زیاد درکار باشد وسخنان محتاطانه ای که جان کری درمصاحبه اش عنوان کرد و نیز سخنرانی دکتر روحانی و سایر شواهد و قراین نشان داد که با زور سرنیزه نمیتوان بدان راحتی با ایران برخورد و مذاکره کرد و کله ی گنجشگ وار مریم رجوی نتوانست موضوع باین سادگی ودرعین حال با اهمیت را درک کند!
او از فرط عصبانیت موفقیت های گام به گام مذاکرات هسته ای ایران با قدرت های جهانی، دقیقه ای درنگ نکرده وضمن صدور اطلاعیه ای به شورای امنیت دستور داد که این کنند یا آن کنند!
دراین اطلاعیه ی سرتا پا وطن فروشانه ودرعین حال مذبوحانه آمده است:
" مریم رجوی: شکست مذاکرات یک ساله، تمدید ۷ماهه مذاکرات بی‌انتها و زیر پا گذاشتن قطعنامه‌های شورای امنیت- باز گذاشتن راه دستیابی به بمب اتمی برای رژیم ملایان، تهدید خطرناک برای صلح و امنیت جهانی
خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران شکست مذاکرات آمریکا و 5 قدرت دیگر جهانی با فاشیسم دینی حاکم بر ایران را ناشی از امتیازها و نرمشهای ناموجه در برابر این رژیم توصیف کرد و گفت، زیر پا گذاشتن قطعنامه‌های شورای امنیت و تمدید مذاکرات بی‌انتها با فاشیسم دینی، باز گذاشتن راه دستیابی به بمب اتمی است که ملایان آن را ”تضمین بقا“ ی رژیم شان می‌دانند.
ادامه ماراتن 12ساله مذاکره با این رژیم به جای اعمال قاطعیت و تشدید تحریمها، فرو رفتن در تونلی است که در انتهای آن چیزی جز بمب اتمی وجود ندارد. این، تکرار همان سیاستها و اشتباهاتی است که ملایان را به این اندازه به بمب نزدیک کرده است. این یک تهدید جدی و خطرناک برای صلح و امنیت منطقه‌یی و جهانی است ".
این بانوی مکرمه درحالی نتیجه ی مذاکرات را شکست (تلویحا برای آمریکا) ارزیابی کرده و آنرا زیر پاگذاشتن قطعنامه های شورای امنیت ارزیابی کرده که نمایندگان تمامی کشورهای اعضای تعیین کننده ی سیاست های شورای امنیت، با جدیت تمام درآن حضور داشتند!
صحبت ازنرمش های 1+5 بمیان آمده که دراین مورد باید گفت که لااقل چهار عضو این اعضای شورای امنیت، تا بخواهی درمقابل خواسته های قانونی ایران سرسختی نشان داده واین سرسختی ها اگر نبود، توافق برد- برد ازهمان ماه های اولیه ی مذاکرات انجام میشد!
چرا ادعا دارم که درخواست های ایران قانونی بوده؟ برای اینکه کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی، برزیل و… فعالیت های بسیار بیشتری ازما دارند وبارها بیشتر ازما غنی سازی کرده اند که مانعی برای تداوم کار آنها تولید نشده وچرا؟
کره جنوبی وژاپن ازاقمار آمریکا بوده و برزیل هم انقلاب صنعتی خود را کرده ودربرابر فشارها کمتر آسب پذیر است و مخصوصا اینکه یک کشور خاورمیانه ای موی دماغ اسرائیل (بعنوان مهمترین پادگان نظامی آمریکا) نیست!
 پس مسئله بیشتر جنبه ی سیاسی دارد تا هسته ای!
پس ابدا ارفاقی بما نشده و " مماشاتی" درکار نبوده است!
تولید بمب اتمی هدف ایران نیست وما ایرانی ها بهتر میدانیم که کشور ویا حکومت ومردم را اتحاد عمل اصولی آنها سرپا نگه میدارد وعامل انسانی و میزان رضایت مردم، درحفظ امنیت وثبات کشور و حکومت،از صدها بمب اتمی کارسازتر است!
شما خانم رجوی! درموقعیتی نیستید که خواهان صلح جهانی باشید ومیدانیم ومیدانید که هرچه ازمیزان تنش جهانی کمتر شود، بهمان اندازه زودتر به سراغ شما ها خواهند آمد تا پاسخگوی جنایاتی باشید که درحق اعضای سازمان، مردم ایران وعراق مرتکب شده اید وبنابراین هرچه بیشتر طول کشیدن امضای سازشی که عملا سنگ بناهای آن گذاشته شده وحتی دیوارهایش هم بالا آمده است، بسود منافع رذیلانه ی گروه مافیایی شماست!
اگر براستی هم واقعا خواستار صلح جهانی هستید وغم مردم ایران را  همدارید؟! بهترین، عملی ترین و نهائی ترین کاری که ازدست شما ساخته است، استفاده ازسناتورها وکنگرس من های پیر وپاتال تان و بازکردن کیسه های دلار مفت به چنگ آمده برای نجات جان حدود سه هزار نفرازساکنین لیبرتی است که قراربود این مکان بعنوان اسکان موقت وانتقال به کشورهای امن، مورد استفاده قرار گیرد که شما تلاش دارید که این اسکان موقت را کمی تا قسمتی دائمی کنید و اخیراهم که آن مکان را به " رزمگه لیبرتی "  ارتقاء شان ومقام دادید!
دربیانیه ی این  منشی مخصوص وحرمسرادار سابق مسعود  رجوی خود شیفته آمده است:
" خانم رجوی تأکید کرد سال گذشته رژیم آخوندی زیر ضرب تحریمهای بین‌المللی، انزوای داخلی و افشاگریهای مقاومت ایران در زمینه اتمی، مجبور به یک قدم عقب‌نشینی و امضاء توافقنامه ژنو شد. امتیازهای بی‌حساب و نا موجه کشورهای غربی ولی‌فقیه را تشجیع کرده است. این نتیجه سکوت شرم‌آور در مقابل نقض وحشیانه حقوق‌بشر از جمله اسیدپاشی بر روی زنان و اعدامهای روزانه در سراسر ایران و در مقابل صدور تروریسم و اشغالگری در عراق، سوریه، لبنان و یمن است ".
خانم رجوی یادآوری کرد که پس از امضای توافقنامه ژنو اعلام کرده بود: ”میزان عقب‌نشینی این رژیم و دست کشیدنش از بمب اتمی و تبعیت آن از التزامات بین‌المللی، دقیقاً به میزان قاطعیت و ایستادگی جامعه جهانی در برابر مطامع شوم و فریب کاریهای ذاتی این رژیم، بستگی دارد… و هر گونه سستی و تعلل و کوتاه آمدن از سوی جامعه بین‌المللی باعث می‌شود که خامنه‌ای بار دیگر با فریبکاری و تقلب به سمت تولید بمب اتمی پیش برود“.
دراین مورد باید گفت که مسئله ی عقب نشینی درکار نبود و دولت جدید برتعامل با تمامی کشورها ومخصوصا همسایگان تاکید خاصی داشت که بطور طبیعی موافق هر نشستی دراین راستا وانجام هرتوافق مثبت  با دیگران بود که چنین هم کرد!
اما چه امتیازات بی حساب وکتاب به دولت ومردم ایران داده شد که معلوم نیست وچه تروریزمی ازطرف ایران به عراق، لبنان، سوریه ویمن صادر شد آنهم مشخص نیست وفقط میتوان گفت که طرح ادعا به این شکل، تنها برای پوشاندن نقش کسان وکشورهایی است که هم عامل اشاعه ی تروریزم درمنطقه اند وهم جیب های رجوی را مملو ازدلار میکنند!
مسئله ی اسید پاشی موضوعی نیست که در صلاحیت شما بعنوان استاد وبانی وآمر این اعمال زشت باشد. اسید پاشان کسانی ازقماش شما هستند که نفع خود را در ایجاد تنش درجامعه میبینند ودیدید که نتوانستند به این روند ادامه دهند!
این ادعا که تمامی کشورهایی که شما ازآنها گلایه دارید اسید پاشی ها را محکوم نکردند، درست نیست! آنها به همراه دولت ایران این کارها را جنایتکارانه دانسته ومحکوم کردند و توقع نداشته باشید که با وجودی که خودشان هم ازاین مشکلات ومشابه آن را دارند، برای دستگیر ی اسید پاشان به کشور ما حمله کرده وما غیر اسید پاشان بعنوان اکثریت نزدیک به صد درصد مردم ایران را به خاک وخون بکشانند!
درمورد نگرانی تان به اینکه ایران دراین 7ماه بمب بسازد، باید بگویم که آسوده بخوابید! چرا که نه ایران قصد این کار را دارد ونه ازنظر بدبین ترین کارشناسان کشورهای غربی قادر بانجام این کار دراین مدت کوتاه است!
متن بیانیه چنین ادامه می یابد:
" خانم رجوی به جامعه بین‌المللی، به همه طرفداران صلح و مصونیت از خطر هسته‌یی فراخوان داد که اجرای کامل قطعنامه‌های شورای امنیت به‌ویژه توقف کامل غنی‌سازی، پذیرش پروتکل الحاقی و دسترسی آزادانه بازرسان به مراکز و تأسیسات مشکوک این رژیم لازمه دست کشیدن از بمب اتمی است. تجربه نشان می‌دهد که این فقط با قاطعیت و تحریم همه‌جانبه سیاسی و نفتی و تسلیحاتی و خلع‌ید از این رژیم در عراق و سوریه و یمن و لبنان امکانپذیر است. گزارش هفته گذشته کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت به‌روشنی نشان می‌دهد، پروژه‌های اتمی رژیم ایران تماماً و از ابتدا با اهداف نظامی بوده و همه فعالیتهای به ظاهر غیرنظامی نیز در خدمت بمب‌سازی بوده است. رژیم هیچ‌گاه این فعالیتها را طبق معاهده منع گسترش تسلیحات اتمی NPT به‌طور داوطلبانه به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش نکرده و مقاومت ایران پیوسته نخستین افشاگر آن بوده است ".
وقت توقف کامل غنی سازی واین مسائل گذشته است وآزانس طبق قوانین خود دارای محدودیت هائی است و یک نهاد فعال مایشائی بشمار نمیرود که قادر به سرکشی به هر سوراخ سنبه ی بیموردی باشد. ازطرف دیگر مسئولین آن بارها از همکاری ایران درباب شفاف سازی وراست آزمایی اظهار خرسندی کرده اند، وگاهی شده که تحت فشار آمریکا واسرائیل دروغ بگویند! اینها همه مسائل فنی است که کارشناسان وسیاستمداران ذیربط بهتر از خانم رجوی و من میدانند!
اما تحریم همه جانبه برای چه؟ برای اینکه مثلا یک بیمار مبتلا به سرطان از بی دارویی بمیرد ویا یک عمل جراحی قلب با مشکل روبرو شود، کمبود دارو ونان داشته باشند وسوار هواپیماهای فرسوده بشوند و… آثار جنایی این تحریم های پیشنهادی خانم رجوی در درجه ی اول وبمیزان 99% سوء قصد عمدی به جان  مردم عادی ایران و نوعی نسل کشی " ژئو ساید" است، پس آیا بهتر نیست که این اعلان جنگ بالقوه با 99% مردم ایران علنی شود؟
خانم رجوی! شما دراساس با مردم ایران دشمنی میکنید ونه با حکومتگران که این لوازم و وسایل را براحتی میتوانند بدست میآورند! من خواستار آنم که فرقه ی رجوی دلیل این دشمنی سبعاته ی خود را با ملت ایران توضیح دهد!
وحید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا