اسلام واقعی شما را تامغز استخوان حس کردیم!

به صالح رجوی
دکتر صالح رجوی نیز ازجمله سخنرانان کنفرانس "کمیته ی مسلمانان فرانسوی برای دفاع ازحقوق اشرفیان" بود که مانند دیگران ادعا های تکراری ودروغ باثبات رسیده را برزبان خود جاری ساخت.
اوگفت:
" دکتر صالح رجوی در سخنرانی خود به علت رشد بنیادگرایی در منطقه پرداخت، و گفت: عامل اصلی و میعادگاه بنیادگرایی و افراط‌گرایی اسلامی و بهره‌برداری جنایتکارانه از اسلام رژیم آخوندها است…"
باوجودی که بارها گفته اند وگفته ایم وفاکت های انکار ناپذیر این گفته های ما را به ثبوت رسانده، باردیگر میگوییم که بنیادگرایی ازهمه نوع اش ازپایان جنگ اول جهانی وحدود صد سال پیش، درراستای نقشه های دور ودراز استعماری امپراطوری انگلستان که خورشید درسرزمین های اشغالی اش غروب نداشت، بنیان گذاری شد ودرپایان جنگ دوم جهانی که این پیر فرتوت استعمار رمق حفظ این دستآوردهای جنایتکارانه را نداشت، به آمریکای نوظهور وقدرتمندتر داد وبا این حال از کمک های عملی و مشورتی خودش هرگز دریغ نداشته است!
در دورانی که ذکر آن رفت، بنیادگرایی مسیحی، یهودی و وهابی که همگی با پوشش مذهب و در اصل دفاع از منافع نامشروع سلطه گران جهانی وارد میدان شده بودند، شما خبری از بنیاد گرایی تحت پوشش مذهب شیعه را سراغ ندارید وهمه ی این بنیاد گرایی ها 70 سالی قبل از روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی بوده و بنابراین شما باطرح این چنینی موضوع، ضمن اینکه نقش خبیث امپراطوری جهانی را از اذهان می زدایید، نقش بسیار خائنانه ای را درگمراهی افکار عمومی و بخصوص نسل جوان ایفا میکنید!
این برادر مسعود رجوی که با یدک کشیدن نام " دکتری" وبه تبعیت از فرامین و امیال بوالهوسانه ی برادرش سرگرم فعالیت در یک گروه فرقوی منحط تمام عیار و یک تشکل جاسوسی اسرائیل میباشد، درادامه ی سخنانش چنین گفته است:
«راه‌حل (این مشکل) مقاومت ایران و مجاهدین خلقند که از دیرباز به ماهیت این رژیم آگاه بوده‌اند و از همان ابتدا دو هدف را برای خود مقرر کرده‌اند؛ دو مبارزه که به‌طور موازی به‌پیش برده شد: از یک طرف سرنگونی رژیم آخوندها برای اعاده حاکمیت مردم و برقراری دموکراسی در ایران و از طرف دیگر افشای سوء‌استفاده و جنایت تحت نام اسلام؛ و همچنین تبلیغ اسلام واقعی و چهره حقیقی آن. اسلامی مبتنی بر صلح و برادری و تفاهم متقابل… اسلامی با برابری زن و مرد، زندگی مسالمت‌آمیز همه ملتها و صلح عمومی… ".
شما که با درپیش گرفتن انحطاط و بازگشت به مراحل توحش وبربریت ورواج مناسبات برده داری وحرمسرا پروری، بازگشت به عقب نموده اید، چگونه میخواهید با جانشین کردن افکار خود درایران، به مسائل ومشکلات مرتبط با دنیای مدرن پاسخ بدهید؟
البته ازحق نباید گذشت که عملکردتان دررابطه با روابط چاکرانه ی تان با اسرائیل ودیگران از مظاهر وتکنولوژی مدرن بهره میبرید!
این اسلام واقعی که شما مدام دم ازآن میزنید، درکجای دنیا  جز دنیای تنگ و منزوی شده ی کمپ اشرف پیاده شده است؟
آیا این مناسبات فرقوی و غیرانسانی وعهد حجر گونه ی موجود دراین کمپ ها، همان اسلام واقعی است که میخواهید جایگزین اسلام موجود کنید؟
دراین اسلامی که شما درسه دهه ی اخیر وبدور ازهیچ مزاحمت وانگلی در مناسبات داخلی خود ودربین افراد یک دست وفارغ ازحضور بیگانه درآن کمپ ها و قلعه ی موجودتان درفرانسه برقرار کرده اید، چیزی جز ارتجاع، عقب ماندگی، توهین به کرامت انسانی و… درآن مشاهده نمیشود وعلی الخصوص که پیرایه ی مدرن وشریف؟! جاسوسی بنفع دشمن اجنبی را هم بدان اضافه کرده اید وگویا خواسته اید که ملغمه ای ازارتجاع وتجدد را عرضه ی میدان مکاره ای بکنید که کشی جز جهانخوار اعظم (مثلث شوم سه گانه ی امپراطوری آمریکا، اروپا وژاپن) مشتری آن نیست!
نوید
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا