طرح و برنامه ریزی”اسید پاشی” گسترده در ایران را مریم رجوی در ژنو هماهنگ و به”ا-ک” ابلاغ کرد

مردم شریف ایران

هموطنان عزیز ؛ خواهران و برادران

 این نامه را در حالی می نویسم که ما رها شدگان از دست فرقه جنایتکار رجوی به خاطر افشاگری هایمان مدام از طرف اعضاء فرقه در خیابانهای اروپا مورد تهدید ؛ تهاجم و ضرب و شتم قرارمی گیریم و چند هفته پیش توسط شخص رجوی جنایتکار ؛ وطن فروش تهدید به ترور و مرگ شده ایم که در یک نشست درونی به صورت نوار صوتی برای اعضا خود دستور کشتار ما جدا شده ها را صادر می کند!

 ما نیز اراده کرده ایم تا لحظه اخر ولو با کمترین امکانات ممکن به هر بهائی جنایات ؛ خیانتها ؛ وطن فروشی ؛ مزدوری و … رجوی و دارو دسته اش را افشاء کنیم تا مردم ایران بطور خاص نسل جوان دشمن ایران و ایرانی را خوب بشناسند.

 در جواب تهدیدهای شخص رجوی مزدور جنایتکار باید بگویم:

 ما گر زسر بریده می ترسیدیم ….. در محفل عاشقان نمی رقصیدیم

 هموطنان عزیز

 یک پرونده دیگر به هزاران پرونده رجوی جنایتکار اضافه شد البته اینبار نه با بمب گذاری یا ترور!

 بلکه با صدور اسید پاشی به صورت زنان میهنم توسط شحص رجوی جنایتکار.

 رجوی مزدور دیروز صدام ملعون و قاره نوکر امروزی سیا ؛ موساد و … با بسته شدن درب اردوگاه بد نام اشرف و با آغاز فروپاشی تشکیلات فرقه گرایانه اش سعی می کند به هر طریق ممکن به اهداف کثیف و پلید خود برسد ولو به قیمت کور شدن و سوزاندن صورت زنان میهنم با عمل جنایتکارانه اسید پاشی!

هموطنان عزیز ؛ خواهران و برادران

 باید به اطلاع شما برسانم دستور اسید پاشی نه از لندن صادر شده و نه از تهران بلکه دستور این عمل جنایتکارانه توسط شخص رجوی جنایتکار و زن سوم این مزدور (مریم رجوی) صادر ؛ تدارک و پشتیبانی شده و توسط چند خود فرخته در داخل ایران به اجرا در امده که در این نامه جزئیات ان را به اطلاع شما می رسانم.

 ــ از آنجا که رجوی مزدور و جنایتکار نتوانست با ترور، بمب گذاری، آویزان شدن به صدام ملعون و ساختن ارتش خصوصی، قارا نوکری برای امریکا و اسرائیل ؛ شیوخ مرتجع عرب و سروسیهای اطلاعاتی سیا، موساد و … به اهداف کثیف و پلید خودش برسد و ازطرف دیگر رجوی جنایتکار بهتر از هر کس در بین ۸۰ میلیون ایرانی حتا ۸۰ نفر طرفدار ندارد تصمیم می گیرد با یک عمل جنایتکارانه (اسید پاشی) به اهداف کثیف خود برسد.

رجوی جنایتکاربرای رسیدن به نیات کثیف خود دستور اسید پاشی به صورت زنان، بصورت زنجیره ای و سریالی در چند شهر بزرگ را صادر و در دستور کار می گذارد و برای توجیه این عمل جنایتکارانه خیال ابلهانه خود با پاشیدن اسید به صورت زنان باعث بر انگیختن احساسات عمومی مردم ایران خواهند شد و مردم و حکومت را رو در روی هم قرار خواهد داد و جرقه ی یک انقلاب خونین در داخل ایران خواهد خورد و زمانی که قیام در چند شهر بزرگ رخ بدهد دیگر شهرها هم به قیام خواهند پیوست!

 رجوی جنایتکار به همین منظور دستور می دهد به هر طریق ممکن در تهران ؛ کرج ؛ اصفهان ؛ مشهد و … اسید پاشی به صورت زنان بصورت هم زمان و یا سریالی عملی شود!

 برای اجراء این عمل جنایتکارانه رجوی جنایتکار شخص مریم قجر (زن سوم شخص رجوی) و مهدی ابریشمچی شوهر سابق مریم قجر را مامور می کند درنهایت پنهان کاری این جنایت را به هر قیمت ممکن عملی کنند.

 از آنجا که شخص رجوی و مریم قجر نمی خواستند هیچ اثری از این عمل جنایتکارانه ی خود به جا نگذارند در اور سوراواز پاریس مریم قجر و مهدی ابریشمچی به همراه چند تن از دیگر سران فرقه طرح و سناریو جنایت اسید پاشی را کامل می کنند و می ماند دیدار با نفراتی که باید از طریق آنها جنایت اسید پاشی در داخل ایران صورت بگیرد و پشتیبانی مالی و تبلیغاتی این عمل وحشیانه و جنایتکارانه.

 دراواخر تابستان امسال شخص مریم رجوی برای هماهنگی با عوامل این جنایت تحت پوشش شرکت در جلسه به ژنو سویس مسافرت می کند و در ژنو اجراء این جنایت را به فردی بنام (ک ــ ا) می سپارد و علاوه بر پرداختن هزاران دلار قول می دهد بعد از اجراء شدن جنایت افرادی که در این جنایت شرکت می کنند را از ایران خارج کرده و مسئله اقامت و استقرار انها را در اروپا تامین کند.

هموطنان عزیز

 رجوی جنایتکار برای اجراء جنایت اسید پاشی به صورت زنان میهنم در ۴ کشور فعال بود!

 ــ طرح ؛ سناریو و پشتیبانی از مقر مریم رجوی در اور وسوراواز پاریس.

 ــ دیدار با عوامل و دست اندرکاران اسید پاشی در ژنو سویس توسط مریم رجوی.

 ــ پشتیبانی تبلیغاتی و.. از کمپ لیبرتی مقر استقرار اعضاء فرقه در عراق.

 ــ اجراء جنایت (اسید پاشی) و پشتیبانی لجستیکی ازعوامل فرقه جنایتکار رجوی در داخل ایران.

 *** باید به این نکته اشاره کنم عوامل اسید پاشی در اصفهان توسط یکی از اعضاء فرقه رجوی بنام ک ــ ا مقیم سوسیس هدایت می شد.  کرم ــ ا برای عملی کردن این جنایت چند نفر از اشنایان خود را با فریب ؛ وعده گرفتن اقامت در اروپا برای آنها از آنها می خواهد دست به این جنایت بزنند. البته شخص رجوی و مریم قجر از(کرم ــ ا) خواسته بودند این جنایت را از تهران شروع بکنند ولی به خاطر عدم اشنائی به محیط تهران افرادی که باید این جنایت را انجام می دادند برای فرار بعد از جنایت اسید پاشی تصمیم می گیرند این جنایت توسط اشنایان (کرم ــ ا)در اصفهان صورت گیرد.

 همزمان با عملی شدن این جنایت هولناک در اصفهان سیستم تبلیغاتی رجوی شروع بکار میکند و از قیام و … در اصفهان و تهران سخن می گوید و شخصی بنام محسن دیانت را از کمپ لیبرتی در عراق پشت خط تلویزیون متعلق به فرقه رجوی می آورند تا وانمود کند گویا گزارشگر تلویزیون فرقه رجوی می باشد و به صورت زنده در میان مردم از اصفهان گزارش می دهد در صورتی که همین فرد ساکن کمپ لیبرتی درعراق می باشد!

 البته بر اساس خبرهایی که از درون فرقه رجوی رسیده در طراحی و سناریو این عمل جنایتکاره انتخاب شهرهای تهران ؛ اصفهان ؛ مشهد به این خاطر بوده که گویا امام جمعه های این شهرها با امدن فصل تابستان درمورد بی حجابی و لازمه برخورد صحبت و سخنرانی کرده بودند رجوی و دیگر سران فرقه به همین خاطر این شهرها را اول انتخاب می کنند و سران فرقه در سناریو اسید پاشی می خواستند اینطور به ملت القاء کنند که گویا این عمل جنایتکارانه به صورت سازماندهی شده از طرف خود رژیم ایران صورت گرفته است.

 مردم شریف ایران

 هموطنان عزیز

 رجوی جنایتکار بعد از این عمل جنایتکارانه و شکست در بوجود آوردن یک قیام خونین در نشست درونی خودشان ضمن توهین و تحقیر به ملت ایران به مریم قجر و دیگر سران فرقه جنایتکار خود گفته:

 باید بهاء انقلاب خونین را خود ملت بدهند. اگر از ۸۰ ملیون ۸ ملیون کور و صورتشان سوخته شود به جهنم!

همچنین مریم قجر در نشست درونی در اور سوراواز پاریس به همه افراد خود دستور داده در هر برنامه و در هر ملاقات با تهیه عکس و … از روزنامه های داخل و خبرها در مورد وضعیت افرادی که مورد سوء قصد قرار گرفته اند تا انجا که می توانند خبر اسید پاشی به صورت زنان را به عنوان یک برگ تبلیغاتی نقض حقوق بشر ؛ وجود نا امنی و … استفاده شود.

 همچنین مریم قجر به اعضاء مقیم اروپا دستور داده با تماس گرفتن در شبکه های اجتماعی و دادن خط تبلیغاتی با افراد معلوم الحالی در داخل ایران همچون نوریزاد رد پای خود را از این جنایت پاک کنند و این عمل جنایتکارانه را توسط این افراد انطور که خودشان در سناریو نوشته اند سمت و سوء دهند!

خواهران و برادران عزیز

 دستور دهنده،طراح و سناریو نویس، پشتیبان مالی و لجستیکی و استخدام مزدوری بنام (ک ـ ا) برای عملی کردن این جنایت هولناک توسط رجوی جنایتکار و شخص مریم قجر می باشد وباید خانواده های عزیزان اسیب دیده از این جنایت با مراجعه به مقامات کشورهایی که اجازه می دهند سران فرقه رجوی بطور خاص مریم قجر و دیگر سران فرقه به راحتی طرح و نقشه جنایتشان را بنویسند و مزدور استخدام کنند از مقامات این کشورها بخواهند و در خواست مجاکمه این جنایتکاران در یک دادگاه بین المللی باشند تا بار دیگر شاهد این جنایات وحشیانه در خاک میهنمان نباشیم.

 من از همه سایتهای خبری و جراید داخل و خارج کشورخواهش می کنم با درج این نامه برای روشن شدن افکار عمومی هر انچه را می توانند انجام بدهند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا