بازهم قافیه است که بر فرقه ی رجوی تنگ میآید!

این قطعنامه ها راه بجایی نمیبرد!
بار دیگر این سازمان جدا از خلق و دخیل بسته به معجزات ریزه خواران نظام سلطه وتابعیت جهانی ازسر استیصالی که بخاطر خط مشی ضد مردمی خود بدان دچاراست، به پارلمان دولت فخیمه روی آوردند که با قبول " حق الزحمه مادی یا معنوی؟؟!!" قطعنامه ای رادرتایید افکار مالیخولیایی مسعود رجوی که اینک مریم عضدانلو با ازدست دادن جبری مقام شامخ حرمسراداری خود که با فرار ومخفی شدن صاحب حرمسرا این شغل شریف!! دلاله گی را ازدست داده، این افکار شلم شوربا وضد مردمی وضد میهنی را باخود حمل میکند وبه عامل اصلی اجرایی این تئوری های برآمده از یک مغز بیمار، تبدیل شده است.
بعد از تشبثات پرهزینه ای که اخیرا این خانم گرفتار دربند جاه طلبی براه انداخت، سرانجام قطعنامه ای را بازبان این پارلمانتریست های انگلیسی که بنظر میرسد سیاست های انقباظی اتحادیه ی اروپا شامل حال اینها هم شده وتامین معاش روزمره را برایشان سخت تر کرده، با شماره ی 343 انتشار دهد!
 درمتن خبر برگرفته شده از وبسایت فرقه ی رجوی که عنوان " قطعنامه پارلمان انگلستان در حمایت از مواضع خانم مریم رجوی " را خود یدک میکشد، آمده است:
"قطعنامه ثبت شده در پارلمان انگلستان با این توصیه مریم رجوی هم‌نظر است که انگلستان باید خواستار پایان‌ یافتن دخالتهای رژیم مذهبی حاکم بر ایران در امور عراق، سوریه و سایر کشورهای منطقه باشد … در میان 113 نماینده مجلس انگلستان که قطعنامه 343 را امضا کرده‌اند، اسامی 14 وزیر پیشین و شماری از رؤسای کمیسیونهای مجلس از تمامی احزاب و گرایشهای سیاسی به‌چشم می‌خورد.
تاکنون درهیچ یک از مراجع جهانی بیطرف باثبات نرسیده که ایران بطور غیر قانونی دراوضاع عراق وسوریه و… دخالت کرده باشد.
دوکشور نامبرده دارای حکومت ودولت هستند که با داشتن روابط حسنه  با ما، هرگز ادعای دخالت ایران درامور داخلی شان را مطرح ننموده وبرعکس همواره مواضع ایران را درخدمت ثبات این دوکشور که با اشغال دنیای سلطه گر مواجه بوده  ویا توسط گروه های خشتن تکفیری دست ساز زیر مجموعه های آمریکا نا امن شده اند، دانسته اند که معلوم نیست که چرا باید آن دسته ازپارلمانتریست ها ی انگلیسی و باند تبه کار وعامل صهیونیزم رجوی ها، دایه ی مهربان تر از مادر برای مردم این دوکشور که دارای حاکمیت بوده و این حکومت ها بهرترتیبی منتخب مردم خود بحساب میآیند، باشند!
صرف همین جمع شدن وبیانیه دادن علیه این وآن، نمونه ی بارز دخالت درامور دیگر کشورها ست که اتفاقا این اتهام دردرجه ی اول متوجه این فرقه ی ایرانی! و پارلمانتریست های مورد بحث انگلیسی است!
درمتن قطنامه ی آورده شده در رسانه های رجوی میخوانیم:
" این مجلس بر این باور است که رژیم مذهبی (حاکم بر) ایران، سرچشمه اشاعه تروریسم و افراطی‌گری وحشیانه در عراق و منطقه می‌باشد، (قطعنامه) با توصیه رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، مریم رجوی هم‌نظر است… و خواستار تشکیل یک دولت دموکراتیک، فراگیر و مبتنی بر جدایی دین از دولت در عراق و سازمان‌دادن انتخابات آزاد و عادلانه تحت نظر سازمانهای بین‌المللی گردد ".
 اولا لازم بود که نوشته شود تعدادی ازاعضای این مجلس که درنحوه ی نگارش آن شیطنت خاص گروه مافیایی رجوی ملحوظ شده است!
ثانیا عاملان اصلی تروریزم درعراق گروه های تکفیری بوده که ابدا ربطی به ایران نداشته و تصادفا محصول دخالت ها واشغالگری های آمریکا وانگلیس هستند که باید مورد سرزنش قرار گیرند!
ثالثا درعراق وهمینطور سوریه، حکومت های بر سرکارند که با انتخابات وبادخالت سازمان ملل متحد بر سرکار بوده وعضو رسمی وگاها معتبر سازمان ملل متحد واغلب دوایر وابسته بآن میباشند وازنظر قوانین بین المللی حرفی درمورد آنها نمیتوان زد و اتفاقا برگزاری این نشست ها توسط رجوی ها وصدور این قطعنامه های خودسرانه، نمونه ی روشنی ازدخالت درامور داخلی کشورهای دارای کرسی درسازمان ملل متحد است!
 درپایان این قطعنامه ی کذائی آمده است:
" این مجلس همچنین معتقد است که رد دخالتهای (رژیم) ایران توسط دولت جدید عراق امری حیاتی برای ارتقای دموکراسی در آن کشور است و نحوه‌یی که (دولت عراق) با ساکنان اشرف که اکنون در کمپ لیبرتی در نزدیکی بغداد هستند، رفتار می‌کند، علامت خوبی برای اثبات آن است. این مجلس از دولت عراق می‌خواهد، محاصره غیرانسانی کنونی را از روی این کمپ بردارد و این کمپ را به‌عنوان یک کمپ پناهندگی سازمان ملل به‌رسمیت بشناسد و امنیت، حفاظت و حقوق ساکنان آن‌را تضمین کند ".
حضور وابستگان مجاهدین درعراق، ازآنجا که حق پناهنگی دریافت نکرده بوده و سندی دراین مورد ندارند، اساسا غیر قانونی است!
سازمان ملل متحد ودولت عراق براثر تهدید آمریکا که درمواردی ازاین سازمان فرقوی بعنوان اهرم فشار برعلیه ایران استفاده میکند، مجبور به قبول این مسئله شده اند که این ساکنین غیرقانونی درعراق رابرای مدت کمی در کمپ لیبرتی قبول کنند تا فرصتی برای انتقال به کشورهای دیگر داشته باشند که این فرصت وموقعیت داده شده،هم ازنظر گذشت زمان بیشتر وغیر طبیعی  وهم ازنظر دخالت های مداوم سازمان مجاهدین خلق درامور عراق، سوخته و ازدست رفته است!
شما بگونه ای ازموضوع صحبت میکنید که گویا قرار است که این افراد بطور دائمی درعراق بمانند وفراموش میکنید که عراق حق حاکمیت برکشور خود دارد وآنها را بعنوان مهمان کاملا موقت وبطور سرراهی پذیرفته است وخواهان استمرار این اقامتی که قرار بوده خیلی کمتر ازاین باشد، نیست. چرا که  آنها را درلیست تروریستی خود قرار داده و  همچنین قاتلین بخشی از مردم عراق در همکاری تنگاتنگ با ارتش صدام میداند!
ما که به موضوع واقفیم، برعکس شما براین نظریم که این محاصره ازداخل و بمنظور حفظ ساکنین کمپ لیبرتی بعنوان ادوات کار رجوی انجام شده ودیده ویا شنیده نشده است که مامورین عراقی یا یونامی مانع خروج آنها ازقرارگاه باشند وبنابراین خود جنایت کرده و تقصیر را به گردن دیگران میاندازید تا بر اقامت  دائمی  غیرممکن این اسرای رجوی در کمپ لیبرتی پا فشاری بیشتری بکنید!
صابر
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا