این مسئله، خواست اربابان نئولیبرالیست شما هم هست!

آقای محمد قرایی مقاله ای در وبسایت های فرقه ی رجوی منتشر نموده است.
نام مقاله " فرشته‌های کوچولوی بی‌بال و پر در حاکمیت آخوندها "! نام دارد وطی آن با شمردن نقایص موجود و ناموجود در ایران از کمبود امکانات لازم آموزشی و… برای کودکان ایرانی صحبت کرده است!
مسلما هدف این یادداشت کوتاه، حمایت ازاین کمبودها وتخطئه ی محمد قرایی بخاطر این نوشته اش نیست وبرعکس درخواست ایجاد زمینه برای برخورداری هرچه بیشتر این فرشته های بی بال وپر درایران مورد تاکید نگارنده است!
محمد قرایی بدان سبب هدف نقد این نوشته است که به بعضی ازریشه های مشکلات نپرداخته و نوشته اش را به سطح شعاری تنزل داده است!
چرا که مسایل ابعاد جهانی هم دارد و مشخصا بموجب توصیه های بانک جهانی وصندوق بین المللی پول که حکم شعبات وزارت خزانه داری آمریکا را دارند و مجری برنامه های نئولیبرالیزم اقتصادی درتمامی جهان هستند، دولتها باید خود را هرچه بیشتر کوچک کنند، درامر تولید وتجارت دخالت نکرده و ازایجاد سیستمی بنام آموزش وبهداشت رایگان خود داری کرده وبگذارند که دست معجزه گر بازار مسائل را بطور اتوماتیک  وبدون دخالت دولت حل کنند وحکومت هایی که کمی یا قسمتی ازاین فرامین را اجرا نمیکنند، بعنوان دیکتاتورهای نافرمان، مورد تنبیه، تحریم وآزار واذیت قرار میدهند وبنابراین اینطور نیست که پیاده کردن سیستم آموزش و بهداشت پیشرفته ومردمی دلخواه اربابان آقای محمد قرایی باشد!
با وجودی که حکومت آمریکا در ایام بحران درامور دخالت کرده والبته کمک هایی برای نجات بانک های ورشکسته میکند،  این کار مانند شکسته شدن ظرف توسط خانم خانه مسکوت گذاشته شده وکسی مانند آقای قرایی از دولت آمریکا نمی پرسد که چرا برخلاف ایدئولوژی نئولیبرالی برسمیت شناخته شده ی خود، درامور اقتصادی دخالت کرده و چرا این دخالت حمایت آمیز تنها نصیب گردن کلفته ی ثروتمند میشود ومردم عادی 90درصدی آمریکا شامل این دخالت های خیرخواهانه ی دولت نمیشوند؟!
پس بموجب قانون نانوشته ی نئولیبرالیزم، عدم دخالت دولت تنها زمانی درست است که این دخالت بنفع اکثریت مردم نباشد!
برقراری سیستم آموزشی پیشرفته جز سازماندهی صحیح وشجاعانه ی دولت وحمایت جامع اش از آن میسر نیست!
حالا اگر دولت ایران بخواهد که این کار را بطور همه جانبه ای انجام دهد، دست به کاری انقلابی زده ونتیجتا مورد تنفر این امپراطوری جهانی قرار میگیرد ونقشه ی سرنگون کردنش بطور جدی تری وارد عمل میشود:
دولت ایران با غلظت بیشتری  درلیست نافرمان ها ودیکتاتورهای بد قرار میگیرد و انگ های حمایت ازتروریزم و… بیشتری میخورد!
ملاحظه میشود که دولت ایران تنها بخاطر بودجه و بی علاقگی نیست که قادر به اجرای کامل منویات ظاهرا خوب وباطنا مخرب وشیطنت آمیز آقای قرائی درحق این فرشتگان نمیشود، بلکه مورد نفرت بیشتر نظام سلطه گر جهانی هم مزید برعلت واقع میگردد!!
آیا آقای قرائی که خود را یک نظریه پرداز مردمی؟؟!! میداند،  نباید به این بعد از دشواری های دولت وملت ایران توجه کرده و با بیان پشت پرده های مسئله که ازانظار پنهان است، درافشای هرچه بیشتر این سیاست جابرانه وضدبشری نئولیبرالیزم اقتصادی کوشیده وکمکی به ارتقاء آگاهی مردم بکند تا ضمن کمک به رفع این دخالت های خارجی، نشان دهد که مسعود رجوی به چه هیولایی درجهان دل بسته تا به حاکمیت اش برسانند وفرامین آنرا تحت نام عدم دخالت دولت درامور مردم؟! وبخصوص اقتصادیات، آموزش وبهداشت آنها،  اجرا کند؟!
حمید
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا