دیدار رستم آلبوغبیش با خانواده مهدی حنظل زاده در ماهشهر

عصر روز جمعه 12/10/93 بنا به دعوت اعضای خانواده مهدی حنظل زاده که فرزندشان سالهاست دراسارت ذهنی وعینی فرقه رجوی است،اعضای انجمن نجات به همراه رستم آلبوغبیش با این خانواده دردمند درمنزل شخصی آنها دیدارکردند تا همچون دیگر خانواده هایی که سالهاست ازسرنوشت فرزندان اسیرشان درفرقه ضد انسانی رجوی اطلاعی ندارند اززبان رستم آلبوغبیش خبری ازوضعیت فرزندشان کسب کنند.
درابتدای ورود به منزل خانواده آقای حنظل زاده که سالهاست با انجمن نجات ارتباط صمیمی دارند با رفتاری بسیاردوستانه ورود اعضای انجمن به منزلشان را خیرمقدم گفته وبه رستم آلبوغبیش بخاطر رهایی اش ازجهنم رجوی وبازگشت وی به میهن وآغوش گرم خانواده اش را تبریک گفتند.
دراین دیدارپدر، مادر و برادرمهدی که هنوز هم اززخم خیانت وجنایتی که رجوی برآنها وارد کرده رنج می برند با چشمانی اشک آلود گفتند سالهاست که ازفرزندمان مهدی اطلاعی نداریم  آقای عبدالکریم حنظل زاده گفت پسرم مهدی سال 75 به خدمت سربازی رفت دوران آموزشی را که تمام کرد دوبار آمد مرخصی مدتی بعد ازمرخصی دوم دیدیم که خبری ازوی نشد وحتی تماسی هم نگرفت،به همین دلیل نگران شدیم تا اینکه به پادگان شهید درویشی اهواز که مهدی درآن خدمت سربازی مشغول شده بود مراجعه کردیم که با کمال تعجب دژبانی جلوی درب پادگان به من گفتند  که مهدی هنوز ازمرخصی برنگشته! ما هم بیشتر نگران شدیم،به تمام بیمارستانها ومراکز پزشک قانونی رفتیم،عکس وی را به پلیس دادیم وهرکاری که برای گرفتن ردی از وی لازم بود انجام دادیم اما خبری ازمهدی کسب نکردیم تا اینکه بعد ازچند سال پیگیری ازطریقی متوجه شدیم که مهدی به مجاهدین وکمپ اشرف رفته! برادرو پدرمهدی تاکید کردند که  معتقدیم وی را فریب دادند چون او اصلا مجاهدین را نمی شناخت و اهل سیاست نبود وبسیارهم خانواده دوست بود، مدتی بعد که شنیدیم نفراتی که دراین گروه بودند و به ایران برگشتند ازآنها درمورد وضعیت مهدی سئوال کردیم که هرکدام توضیحی به ما دادند بعد گفتیم پس چرا تاکنون حتی یکبار هم وی با ما تماس نگرفته؟! که طی توضیحاتی علت آن را به ما گفتند.پدرمهدی می گفت ازروزی که فهمیدم پسرم به این گروه رفته،هرروز بعد ازنماز برای برگشتنش دعا می کنم وبرای رجوی هم نفرین می فرستم که چرا چنین کاری را با ما کرده. رحمان برادرمهدی گفت چند سال پیش چندین باربه همراه دیگر خانواده ها به عراق وپشت کمپ اشرف رفتم تا شاید با مهدی ملاقات کنم ویا حداقل خبری ازوی کسب کنم اما مسئولین کمپ با کمال تعجب بدور ازعرف اخلاقی وانسانی با ما رفتار بسیار بدی داشتند! رفتارشان تاسف انگیز بود با پرتاب سنگ و نثار بدترین توهین ها به ما طلبکاربودند که چرا آمدیم پشت کمپ جمع شدیم!!وعجیب تراینکه به ما که فقط برای کسب خبر ازعزیزانمان به آنجا رفته بودیم واکثرا هم پدرومادرهای پیر وسالخورده همراه ما بودند می گفتندمزدور!! آخرمگر می شود این همه پدر،مادرواعضای خانواده هایی که درجلوی کمپ اشرف برای دیدن فرزندانشان جمع شده بودند وهمه هم سن وسال بالایی داشتیم مزدورباشند؟!! واقعا وقتی چنین رفتارهایی را ازمسئولین کمپ اشرف دیدم تا حدودزیادی متوجه شدم که چرا برادرم دراین سالیان با ما تماس نداشته وگفتم خدایا خودت برادرم را ازدست این افراد انسان نما ها نجات بده.
blankرستم آلبوغبیش توضیح داد همانطور که سران این سازمان به اردوگاه عراق می آمدند وبا فریب تعدادی ازما را جذب خودشان کردند شک نکنید که برادرشما را هم ازداخل ایران با وعده های دروغین فریب داده وبه داخل عراق وکمپ اشرف بردند.وی درادامه توضیحات خود گفت یکی ازشگردهای ضدانسانی رجوی همین بود که با فریبکاری عده ای را درعراق وکمپ اشرف جمع کند ودرادامه آنها را دربی خبری از دنیای بیرون ازمناسبات فرقه،خانه وخانواده نگه دارد تا با مغزشویی کردند اذهان همه آنها بتواند اهداف پلیدی که داشت پیش ببرد! همانطور که اشاره کردید وگفتید که من ازروی رفتار مسئولین وفرماندهان کمپ اشرف متوجه علت عدم تماس برادرم شدم باورکنید که دراین سالیان ما حتی جرات بیان اینکه می خواهیم با خانواده خود تماس بگیریم ویا اینکه نامه ای برای آنها بنویسیم نداشتیم وهنوز هم همینطور است! رجوی تمام این سالیان تلاش کرده ومی کند که افراد اسیر را تا جایی که می تواند دربند اسارت خود برای سوء استفاده ازآنها درجهت پیشبرد اهداف پلیدش درمناسبات فرقه خود نگه دارد! متاسفانه درشرایط کنونی رجوی وسران فرقه اش کماکان با انواع ترفند وتهدیدها سعی می کنند همه اعضایی که واقعا اسیرند و دیگرهم نای وتوانی ندارند ودربدترین شرایط بد جسمی و روحی بسر می برند  درراستای ادامه حیات نفرت انگیز فرقه خود آنها را درعراق وکمپ لیبرتی نگه دارند!! که بایستی همه خانواده ها وکسانی که ازاین فرقه نجات پیدا کردند تلاش های خود را برای افشای ترفندها و جنایات سران فرقه رجوی بخصوص کارشکنی هایی که درمسیر انتقال اعضا به خارج ازعراق می کنند را بیشتر کنند.وامیدوارم که با این تلاش ها هرچه زودتر همه کسانی که هم اکنون دراین فرقه اسیرند نجات پیدا کرده وبه آغوش خانواده های خود بازگردند.
درپایان این دیداردوستانه که بیش ازیک ساعت بطول انجامید خانواده آقای حنظل زاده تاکید کردند: اگر رجوی فکر می کند که با انجام دادن این جنایت ها واقدامات ضدانسانی ما دست ازتلاش برای نجات عزیزمان برمی داریم کور خوانده است.این خانواده محترم یکبار دیگر ازحضور اعضای انجمن درمنزلشان تشکر وقدردانی کرده وبه اتفاق هم برای آزادی ونجات همه اسیران فرقه دعا کردند.
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا