داعش مولود عملکرد نظام سلطه ی جهانی ووهابیت مرتجع است!

بازهم فرافکنی ونعل وارونه زدن!
بلی درست حدس زدید خواننده ی گرامی این یادداشت کوتاه!
فرقه ی رجوی دمی ازتعقیب کمک به تحریف تاریخ که مدام از طرف اغلب مقامات نظام سلطه گر آمریکا وشرکایش انجام میشود، غافل نیست!
 بررسی اینکه در بازانتشار دروغ های این سرجنبانان امپراطوری تک قطبی جهانی، باند رجوی منافع عاجل وعینی دارد ویا درحکم " سخن چین بدبخت وهیزم کش عمل میکند" ویا هردو گزینه  بدرجات معین درست هستند- که ظاهرا اینطور بنظر می رسد- میماند برای بعد!
صحبت برسر آن است که یکی ازرسانه های مجازی گروه مافیایی رجوی، اظهار نظر فریبکارانه ای از یک ژنرال که مقام وموقعیت اش روشن نشده با تیتر " ژنرال هیو شلتون: رژیم ایران پدرخوانده داعش است ". درج نموده وآورده است:
" ژنرال شلتون در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ گفت: در حالی که داعش یک پدیده تازه ظهور است، رژیم ایران برای ۳۵ سال به عنوان پدر خوانده داعش عمل کرده است. آنها همان کاری را داخل کشور خود انجام داده اند که داعش علیه جهان خارج انجام داده است… بنابراین لازم است ما به عقب برویم و نگاه کنیم که چه چیزی باعث ایجاد این پدیده شده است و چگونه میتوانیم آنرا تضعیف کنیم. پاسخ این است که ما به نیروهای میانه‌رو در جهان اسلام نیاز داریم تا این جنگ علیه افراطی‌گری را هدایت کنند زیرا آنها کسانی هستند که به روشنی به جهان گفتند که (داعش و افراطیون) جنش اسلامی نیستند بلکه بنیادگرایان افراطی هستند که سعی دارند جهان را همانطور که رژیم ایران میخواهد شکل دهند.
ژنرال هیو شلتون هم‌چنین گفت: داعش در حال گسترش است و اگر ما بدنبال ریشه اصلی- و تکرار میکنم که ریشه اصلی همان رژیم ایران است- هستیم باید از دوستان میانه‌رو مان کمک بگیریم. تلویزیون بلومبرگ-27بهمن93"
درجواب ترهات این ژنرال محبوب مجاهدین خلق سابق باید گفت:
1- داعش نوعی، بنام های مختلف وازجمله القاعده، طالبان  وجنگ سالاران افغانستان قدمت بیشتری نسبت به جمهوری اسلامی ایران که شیعه است، دارد واگر قرار است پدرخوانده ای برای آن واسلافش معرفی شود، باید که به سراغ وهابیت بنیانگذاری شده در اوایل قرن بیستم رفت که توسط دولت استعمارگر انگلستان انجام شد ویکی ازاقداماتش، تصرف کربلا و ازدم تیغ گذرانیدن تمامی اهالی ذکور این شهر و ویرانی حرمین مقدس شیعیان میباشد!
2-  نتیجه ی بند 1 آنست که داعش ومشابهین جزو گروه های تکفیری سنی وغیر ایرانی بوده  وربطی به شیعیان ودولت ایران ندارد و ادعای مطرح شده ی ژنرال نامبرده ابدا منطقی نیست!
3- گفته شده است که " باید از دوستان میانه‌رو مان کمک بگیریم ". که باتوجه به خصوصیات متحدان آمریکا ودوستان مجاهدین؟! خلق ایران، تاکنون برخلاف آن عمل کرده اند واتفاقا دولت هایی را که مراکزاصلی تغذیه ی داعش و… بحساب میآیند، برگزیده وبا آنها همکاری تنگاتنگ دارند: با وهابی ها که اجازه ی ساده ی رانندگی برای زن نمیدهند ودر عوض با شکستن رکورد بالاترین استفاده کننده از وسایل آرایشی نشان میدهند که از زن چیزی جز کالا استفاده نمیکنند!
با این حساب و حرف حساب ساده، باید گفت که روش حضرات کماکان حمایت ازداعش است و با این اظهارات تنها ردگم کرده وفریبکاری میکنند و قصد امتیازگیری سیاسی  از ایران را دارند!
کسی که بخواهد ازیک دولت میانه رو وبرای کنترل داعش ها استفاده کند، به  سوریه که کمکی به افراط گری مذهبی نکرده و اتفاقا سابقه ی خوبی هم در مخالفت با پدیده های غرب ساخته وعربستان پرورده داعش گونه دارد، حمله نمیکند!
حکومت ایران با تمام نقائصی که دارد، ابدا قابل مقایسه با حکومت های مرتجع منطقه نبوده واساسا بلوغ فکری ایرانی ها، اجازه ی این افراط کاری های وسیع را به کسی نمیدهد!
شاید که مفاهیم عوض شده و بدترین حکومت های ناقض حقوق بشر، جزو دولت های میانه رو بشمار میآیند، چیزی که درقاموس امپریالیزم  و نوکران باجیره وبی جیره ومواجب اش، کار بعیدی نیست!
حمید
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا