جناب سناتور لیندزی دروغ نگویید: اگر ازداعش میترسیدید، آنرا تولید نمیکردید!

سخنان این سناتور نومحافظه کار، به مذاق باند رجوی خوش آمده (چون ازدل کثیف برآمده بر دل خبیث نشسته) و این باند خبر اورا منتشر کرده که مثلا یارگیری بهتر و محکمتری کرده باشد که در برخورد مختصر با سخنان پرتضاد این سناتور فرقوی!، قصد ریختن پته هایای جفت شان روی آب دارم تا این هموطنان بدانند که کم بگویند وگزیده تر تا حرف هایشان به ضد تبلیغ برعلیه خود ودوستان بزرگترشان تبدیل نشود!
خبر مورد بحث بشکل زیر آمده است:
" سناتور لیندزی گراهام از اعضای ارشد سنای آمریکا تصریح کرد: رژیم ایران دشمن ما است، من از این رژیم بیش از داعش می‌ترسم ".
سناتور محترم!
ایران کدام قسمتی ازاراضی شما ودوستانتان را اشغال کرده؟ چه پول ومالی ازشما خورده وچه ادعای ارضی برعلیه تان مطرح کرده که ازاو بترسید؟
پرواضح است که تخلفات ذکر شده ازطرف ایران روی نداده وترس شما موردی نداشته ودارید دروغ میگویید که مثلا چه بشود؟
کشورما را مورد انواع فشارها وتهاجم ها قرار دهید که درمدار وابستگی بشما باقی بماند وبا برعهده گرفتن نقش صدور مواد خام وتک محصولی،  نیاز های اساسی مجتمع های عظیم صنعتی ومالی شما را تامین نموده و ازصنعتی شدن وکسب استقلال اقتصادی محروم باشد و وظیفه ی باقی ماندن را دراین تقسیم کار جهانی ناعادلانه ادامه دهد!
اما داعش برای شما نباید ترسی نداشته باشد که مولود خودتان است که به بهانه ی مبارزه با آن، حضورتان درخاورمیانه را موجه جلوه داده وبه تفتیش عقاید هموطنان خود ازطریق شنود مداوم تلفنی و… – که گویا قصد خیر؟! ره گیری اقدامات افراطیون را دارید ومیخواهید خنثی سازی شان بکنید- مشروعیت بخشید!
سیستم شما برای ناامن کردن و عقب نگه داشته نمودن کشورهای پیرامونی وتسلط برجهان به گروه های داعشی محتاجید ومدام که تغییرماهیت وعملکرد نداده اید، این احتیاج وتولید وبازتولید آن ادامه خواهد داشت!
به نوشته ی سایت  باند رجوی، سخنان این سناتور بشرح زیر ادامه پیدا میکند:
" وی که کاندیدای احتمالی ریاست‌جمهوری است گفت: از احتمال دستیابی رژیم ایران به تسلیحات هسته‌ای بیش از تهدید آشکار گروه تروریستی داعش می‌ترسم و نگران هستم.
سناتور جمهوریخواه لیندزی گراهام در مصاحبه با تلویزیون ان.بی.سی گفت: یک ایران مجهز به سلاح اتمی کابوسی برای ما و تمامیت منطقه می‌باشد.
سناتور گراهام هم رژیم ایران و هم داعش را به‌عنوان دشمنان نام‌گذاری کرد. وی گفت: بی‌ثبات کردن منطقه توسط رژیم ایران و ساختن موشکهایی که توانایی حمل تسلیحات اتمی دارند خطرناک است ".
معنی روشن این حرف آنست که ایران بخاطر اعمال ناکرده اش مورد نکوهش است!
سناتور گرامی!
اگر ایران دست روی دست میگذاشت واقدامی در جهات خود کفایی دفاعی خود نمیکرد ودربرابرش عربستان گونه این سلاح ها را ازشما خریداری میکرد و مجری اوامر طابق النعل بالنعل شما در حمایت ازاسرائیل بعنوان پادگان نظامی تان گام بر میداشت، بازهم ازاین سلاح های هنوز بکار گرفته نشده میترسیدید و درعوض واهمه ی چندانی ازاعدام های دسته جمعی وفجیع داعش نداشتید؟!
یعنی دردتان این نیست که ایران با صرف منابع ملی اش ازشما اسلحه میخرید ودر انتظار صدور اوامرتان برای استفاده ازاین سلاح ها میماند؟!
وبسایت گروه دغلکار ومافیایی رجوی سخنان این سناتور نزدیک بین ودراصل دشمن مردم جهان وازجمله مردم آمریکا را چنین بازتاب میدهد:  
" گراهام گفت: سران فعلی رژیم ایران شامل حسن روحانی و وزیر خارجه‌اش محمد جواد ظریف یک رژیم به‌اصطلاح میانه‌رو نیستند. آنها به‌اندازه داعش ریشه اصلی مشکل در خاورمیانه می‌باشند. اگر آنها به‌خاطر کم کردن تحریمها به پول بیشتری دست پیدا کنند، با این پول چه خواهند کرد؟ آیا با آن پول مدرسه و یا بیمارستان می‌سازند؟ خیر آنها به‌دنبال توسعه طلبی می‌روند ".
این سناتور و شاگردان خلف ایرانی اش که سازمان مجاهدین خلق را مصادره کرده است، هرگز سند ومدرکی برای ثبوت نقش ایران درایجاد بحران خاورمیانه ارائه ننموده وحرف هایشان همواره ادعای صرف بوده است!
ازطرف دیگر، این سناتور ادعا دارد که آقای روحانی  و همکارانش، با این پول های آزاد شده از لغو تحریم ها بیمارستان ومدرسه نخواهد ساخت.
ما آذربایجانی ها مثل معروفی داریم که میگوید " دروغگو را تا درب خانه اش باید تعقیب کرد ودست ازسرش برنداشت".
من در تبعیت از این ضرب المثل اجدادی ازشما می پرسم مگر توصیه ی شما بعنوان سخنگویان نئولیبرالیزم جهانی این نیست که دولت نباید درامور دخالت کند؟ باید کوچک شود و خدمات عمومی ارائه ندهد واگر پولی ازفروش منابع طبیعی خود بدست میآورد، آنرا صرف خرید سلاح وآنهم سلاحی تحت اختیار آمریکا و… بکند وبگذارد که دست نامرئی بازار برای مردم مدرسه وبیمارستان بسازند؟!
اگر دکتر روحانی همان کار را خواهد کرد که پیش بینی میکنید، کاری برخلاف دستورات شما ها نکرده است وبنابراین دلواپسی شما بیمورد است!
میبنید که عوارض حرف نسنجیده زدن چقدر زیاد است و من چگونه براحتی یقه ی شما را گرفتم؟
شما با پیش کشیدن این نوع مسائل درصدد عوام فریبی هستید وبراین امر واقف نیستید که این مردم فرزندانی پرتعداد مانند " صابر" دارد که به آگاهی آنها و افشای دروغ های شاخ دار ومتناقض شما، کمک میکند!
صابر
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا