وحدت کلمه گروهی از زندانیان گوهر دشت با سناتورها وکنگرس من ها؟!

جنجال های باند رجوی ابتدا بر سرنامه ای بود که 47 سناتور سوپر محافظه کار (نئولیبرال های افراطی(به اوباما نوشتند تا اعلام کنند اوباید برسر موافقتی که با ایران بعمل میآورد، رضایت آنها را کسب کند.
این سناتورها تهدید کرده اند که اگر اوباما با دور زدن آنها، به تفاهمات هسته ای با ایران برسد، رئیس جمهور بعدی میتواند این تفاهمات را برهم بزند و…
سناتورهای جنگ طلب یاد شده وسخنگوی ایرانی آنها که خود را سازمان مجاهدین خلق ایران مینامند، این نکته را توضیح نمیدهند که رئیس جمهور بعدی آمریکا نمیتواند مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد را لغو کند واین بدان معنی است که دولت های دیگر جهان ملزم به رعایت تحریم های یکجانبه ی آمریکا نیستند، چانکه بارها خود گفته اند!
در حالی که این هیاهو ادامه داشت ودارد، کنگرس من هایی هم باین شاخ وشانه کشیدن های سناتور های حامی باند رجوی، پیوستند که دور ازانتظار نیست. چرا که هستند محافلی درسراسر جهان و آمریکا که نان ومنافع شخصی وگروهی خود را ازمیان آتش و خون تامین میکنند!
اما دراین گیرودار، ما شاهد " سورپریز" خنده آور رجوی ها هم شدیم:
به هنگام تماشای سیمای دروغ وضد آزادی این باند وطن فروش ومستبد، زیرنویسی خود نمائی میکرد که سخت مایه ی حیرت وسبب خنده میشد:
" گروهی اززندانیان سیاسی گوهر دشت، با امضای نامه ای خاطنشان ساخته اند که هرگونه تفاهم اتمی ایران با دیگران ازطرف مردم؟! ایران فاقد اعتبار قانونی است "!
آیا چنین زندانیانی وجود خارجی دارند؟ مشخصات ووابستگی گروهی وفکری آنها چیست وچرا فکر میکنند که نماینده ی مردم 80 میلیونی ایران هستند که نتایج مذاکرات را هم برسمیت نمی شناسند؟!
این نمایندگان خودخوانده طبق کدامین دلیل وبرهان درپی گرم کردن تنور جنگ و تشتت میباشند؟
البته احتمال زیادی دارد که این پارارگراف زیر نویسی شده در تلویزیون معلوم الحال ذکر شده که شباهت خط وربطی تام وتمامی با فرقه ی رجوی دارد، محصول استودیوی مربوطه بوده واساسا ارتباطی با این زندانیان سیاسی موهوم نداشته باشد!
عیب این فرضیه هم دراین است که درصورت قبول آن، باید پذیرفت که فرقه ی رجوی در حمایت ازجنگ طلبان آمریکائی، ماتریال جالبی برای عرضه نداشته و ناچارا چنین زندانیانی را تراشیده وبنام آنها اعلامیه داده است!
این مسئله اوج ارادت فرقه ی رجوی را به جنگ طلبان وجهان گشایانی که رفته رفته فرتوت تر میشوند، نشان میدهد!
آیا این سناتورها وکنگرس من های تنش دوست وفتنه برانگیز، احنیاجی به این قبیل مساعدت ها – مساعدت هایی ازنوع گروهی اززندانیان سیاسی موهوم رجوی در گوهر دشت – دارند؟!
فرید
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا