دربررسی اجمالی بیانیه ی شورای ملی؟! مقاومت درمورد یمن

کند همجنس با همجنس پرواز!
همانطور که انتظار میرفت، انقلاب مردم یمن، خیلی ازمسائل پشت پرده وازجمله دوستان و دشمنان " خلق" ها را روشن ساخت وصف آرائی های موجود، ماهیت هریک از کشورها وجریانات سیاسی و… را با شفافیت درخور توجه درمعرض دید قرار داد.
مسئله ی قابل تاسف، عدم وجود رسانه های کافی آلترناتیو برای درج تمامی زوایای این انقلاب مردمی است که به انحای مختلف تلاش میگردد که بدان رنگ فرقه ای وغیر سیاسی- اجتماعی داده شود.
قدرمسلم اینکه حوثی ها بعنوان 30% ازمردم یمن نقش مهمی در پیروزی های تاکنون بدست آمده ی این انقلاب مردمی بعهده داشتند ولی این تمام ماجرا نیست!
تصاویر منتشر شده در رسانه ها، نشانگر وجود گروه های متعدد مردمی با سلایق وعقاید مختلف درقیام مردم یمن است که رسانه های رسمی ومسلط جهانی، تلاش زیاد دارند که این مهم راازدید مردم دورنگه داشته و تلقین نمایند که یک طرف دعوا ایران شیعه است وطرف دیگر سنی هایی که گویا طرفدار حکومت ساقط شده ی مرتجع هستند تا بدین وسیله ضمن متهم کردن ایران به شعله ور کردن جنگ شیعه و سنی، برماهیت  دموکراتیک ومردمی انقلاب یمن سایه افکنده وبا دمیدن برتنوره ی جنگ فرقه ای، راحتتر بتوان آنرا غرقه درخون ساخته و درجوار آن، پایه های اختلافات مذهبی را محکم تر بنانهاد!
هنوز مدت زیادی نیست ازعمر حکومت نسبتا انقلابی ومردمی جمهوری دموکراتیک یمن جنوبی که براثر خلاء قدرت ناشی از فروپاشی شوروی بدست عربستان سرنگون شد، نمیگذرد وقاعدتا مردم یمن خاطرات استقلال نسبی بدست آمده ازاین حکومت را ازیاد نبرده اند!
جالب این است که درزمان سرنگونی حکومت یاد شده توسط عربستان، صدای کسی برنیآمد وطوری با مسئله برخورد شد که تو گویی عربستان دست به اقداماتی قانونی دریک استان متعلق به خودش زده است وابدا صفت اشغالگری و… بدان داده نشد!
امااکنون که مردم بستوه آمده ازدست حکومت دست نشانده ی عربستان دست به قیام زده ودرصدد تعیین سرنوشت خود بدست خود میباشند، دنیای زورمداران جهاد مقدسی؟! را برعلیه این خیزش طبیعی مردم یمن اعلام کرده وفرقه ی رجوی که نه سر ونه ته پیاز است، به تاسی از متحدان واربابان طبیعی خود، وارد معرکه شده وآه وفعان خود را از فروپاشی حکومت مستبد یمن که با سرکوب های شدید خود راه هرگونه مذاکره ومصالحه با مردم وگروه های سیاسی دیگررا بست ومردم را مجبور به قیام مسلحانه کرد، طی یک موشعگیری شرم آور از ارتجاع منطقه دفاع میکند.
در رسانه های این باند مافیایی که اینک بطور تمام عیار به سخنگوی مرتجعین جهانی تبدیل شده، آمده است:
" مریم رجوی: اقدام کشورهای عربی در مقابله با رژیم آخوندی یک اتحاد عمل اجتناب‌ناپذیر- خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت، اقدام مشترک کشورهای عربی در مقابله با اشغالگری و تجاوز رژیم آخوندی در یمن را که مقاومت ایران از این پیشتر خواستار آن شده بود، یک اتحاد عمل بسیار ضروری و اجتناب‌ناپذیر توصیف کرد و خواهان گسترش همه‌جانبه این دفاع برحق و مشروع در برابر فاشیسم دینی حاکم بر ایران و مزدورانش در سراسر منطقه از عراق و سوریه تا لبنان و یمن و سایر نقاط گردید ".
این نوع سخن گفتن ضمن اینکه درخدمت معرفی انقلاب مردم یمن بعنوان یک عمل تحمیلی ازخارج (ایران) وکودتا  گونه بوده و با هدف دشمن تراشی های خائنانه برعلیه کشورمان می باشد، نمایشگر سقوط برگشت ناپذیری این جریان به راه ورسمی است که حقوق مردم ایران ومنطقه را پاس میدارد!
با تلقین این موضوع که گویا کودتائی ازطرف ایران دریمن صورت گرفته، دشمنی آشکار خود با " خلق یمن" را بنمایش میگذارد!
البته هنوز باید منتظر حوادث بود وبرنامه های گروه های شرکت کننده دراین انقلاب را مشاهده کرد تابتوان قضاوت قاطعی درمورد آن بعمل آورد!
بلی! ممکن است این انقلاب هم مانند بیشتر خیزش های اعراب به بیراهه کشیده شود و…
اما فعلا جنبه ی آزادی خواهی و عدالت خواهانه ی این عمل مردم یمن آشکار است ودشمنی با آن، حکم دشمنی با هرگونه تحرک درراه کسب آزادی فرض می شود.
با تاکید براین نکته ی مسلم که ایران قدرت بسیج اینهمه مردم برای سرنگونی حکومت غدار یمن را نداشته وندارد واین ادعاهای باند رجوی درخدمت توجیه کشتار ها وبمباران های وحشیانه ایست که اینک برعلیه مردم یمن براه افتاده است!
درقسمت دیگر بیانیه ی این خانم مشاطه گر حرمسرای مسعود رجوی میخوانیم:
" وی افزود ریشه بحرانهای این منطقه از جهان و کانون بنیادگرایی و صدور تروریسم و افراطیگری رژیم ضدبشری آخوندی است و هیچ راه‌حلی جز قاطعیت در مقابل این رژیم و خلع‌ید از آن در منطقه و سرنگونی رژیم ولایت‌فقیه در ایران ندارد. مقاومت ایران که خود اولین افشا کننده پروژه‌های رژیم ایران برای دستیابی به بمب اتمی است، از 12سال پیش بارها هشدار داده بود که دخالتهای رژیم ایران در عراق و دیگر کشورهای منطقه صد بار خطرناکتر از برنامه اتمی آن است ".
بدین ترتیب، اوبا وارونه نمایی و درسایه گذاشتن ریشه ی این بحران ها  که به زیاده  طلبی جهانخواران مربوط است، درصدد گرفتن ماهی ازآب گل آلودی است که طمع ورزی های اربابان او تهیه کرده اند وملاحظه میشود که خانم رجوی به چیزی جز سرنگونی رژیم ایران آنهم توسط جبهه ی متحد ارتجاع منطقه وامپریالیزم جهانی راضی نیست ودراین سرنگونی پارامتری بنام " خلق قهرمان ایران" کلا فراموش شده است!
شورای ملی مقاومت  بی هویت که تمامی بیانیه را ازسخنان مریم تابان تهیه کرده است، می نویسد:
" خانم رجوی خاطرنشان کرد علت تاخت و تازهای جنون‌آسا و بادکنکی رژیم آخوندی در منطقه سرپوش گذاشتن بر بحرانهای درمان‌ناپذیر و ورشکستگی همه جانبه‌اش می‌باشد و سیاست مماشات و استمالت باعث تشویق آن در این سیاست تجاوزکارانه شده است ".
بنازم باین وقاحت!
 اینکه ایران چگونه و با کدام ادوات جنگی و امکانات نظامی وارد یمن شده، ادعایی است بیشرمانه واساسا هیج منبع مستقلی تایید نکرده که ایران نیرویی وارد یمن کرده که آنهم ناشی ازمماشات اربابان رجوی باشد!
این تاخت وتازهای ایران؟! درکدام مقطع زمانی ومکانی انجام گرفته که منابع بیطرف حرفی ازآن بمیان نمیآورند؟
اگر این تجاوزات خیالی ایران بادکنکی است، چرا باید دلواپس تان کند؟
من زمانی نوشته بودم که مرز بین " خلق " و " ضد خلق"، ارتجاع وترقی، انقلاب و ضدانقلاب  ازطرف مرتجعین وزورمداران جهانی  و جریاناتی مانند باند رجوی مخدوش شده وحالا این نوع موضعگیری ها، درستی این ادعایم را به ثبوت می رساند!
به دور از هر بهره برداری سیاسی مقطعی وکم اثر، وظیفه ی وجدان های بیدار و بشریت مصلح وترقی خواه، دفاع از حقوق مردم یمن و اعتراض خستگی ناپذیر به بمباران های وحشیانه ی مردم توسط رژیم عربستان ومتحدین آن میباشد!
حمید  
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا