مذاکرات هسته ای و بورشدن باند سفله رجوی و صهیونیست ها

فرقه تروریستی وضد میهنی رجوی که سالهاست برای رسیدن به اهداف خائنانه وموهوم خود سر درآخور دشمنان مردم ایران دارد با عوامفریبی تمام درهرموقعیتی خشم وکین خود را علیه مردم ایران نشان دادند، تا جایی که  رسما  وعاجزانه ازقدرتهای جهانی خواستاربمباران منابع حیاتی ایران ویا تحمیل گرسنگی ازطریق  تشدید تحریم های بیشترعلیه مردم ایران شده،به این امید که شاید ازاین خان یغما تکه نانی نصیب شان  شود.ازآنجائیکه این فرقه ضدمردمی هیچ اصالتی ندارد همواره حیات خفت بارش را منوط به بوجود آمدن بحرانهای مختلف  بخصوص دررابطه با کشور ایران کرده.درهمین رابطه یکی ازمسائل بحرانی که فرقه تروریستی رجوی به تشدید وبه نتیجه نرسیدن آن درراستای رسیدن به اهداف خفت باروحیات انگل وارش دل بسته بود همین بحرانی بود که کشورهای زورگو دررابطه با مسئله هسته ای برای مردم ایران ایجاد کرده بودند که این فرقه بی اصالت همواره وهمسوبا ارباب صهیونیستی اش با انواع دروغ وفریبکاری ویا با ایجاد شوهای مسخره تحت عنوان افشای سایت های هسته ای درایران به زعم خود سعی نمود تا برابعاد این بحران بیافزاید تا درنهایت مذاکرات هسته ای نتیجه ای جزشکست وحمله نظامی آمریکا وشرکایش نداشته باشد! اما به لطف ایستادگی مردم ایران برسرخواسته به حق ومشروع خود درزمینه استفاده صلح آمیز ازانرژی هسته ای نه تنها این خواسته ضد میهنی وملی باند خائن رجوی وارباب غاصبش محقق نشد بلکه همان کشورهایی که هرباربرای تسلیم وعقب نشینی مردم ایران علاوه براستفاده ازابزار تحریم علیه آنها هارت وپورت می کردند که همه “گزینه ها” روی میزاست وقتی به این نتیجه رسیدند که نمی توانند ملت ایران را به تسلیم واداشت وآنها را ازحقوق حقه خود محروم کنند،مغبورعزم واراده وخواسته به حق مردم ایران شدند ودرنهایت مجبورشدند تا حقوق مردم ایران را درزمینه داشتن دانش هسته ای واستفاده صلح آمیز ازآن را به رسمیت شناختند.
اما ازروزبعد ازامضاء بیانیه هسته ای باند مفلوک رجوی وغائله دشمنان قسم خورده مردم ایران علارغم تمامی تشبثات رذیلانه که خودرا مثل همیشه روسیاه، بور و سرافکنده می دیده وتا بن واستخوان سوخته بودند بلافاصله با جست وخیزهای میمون وار و زبونانه سعی کردند با هذیان گویی ویا با کنکاش ازمیان صحبت های مختلف جملاتی را دررابطه با کم اهمیت بودن موضوع ویا اینکه “هنوزمسئله ای حل نشده “پیدا کنند تا شاید  کمی ازروسیاهی ها و شکست تلاش های مذبوحانه خود کم کنند.که اگرهرکس این روزها سایت های منگول رجوی را ببیند چیزی جز دماغ سوختگی،گیجی،سردرگمی وهذیان گویی ازاین باند سفله وطن فروش حس نخواهد کرد.
اما سران فرقه تروریستی و وطن فروش رجوی بدانند که آنها هیچگاه ازگندم ری چیزی نصیب شان نخواهد شد ودیگرتشبثات مذبوحانه وراه اندازی شوهای مسخره آنها هم نه تنها راه به جایی نخواهد برد بلکه بیشترماهیت وطن فروشانه وهمسویی خود با دشمنان قسم خورده مردم ایران را به اثبات می رسانند و این را هم بدانند که مردم ایران هیچگاه خیانت خائنین به خود را فراموش نخواهند کرد وهمانطور که درطول ادوارمختلف متجاوزین به کشور و خائنین به خود را با ایستادگی به زباله دان تاریخ فرستادند درمورد فرقه منحوس رجوی هم این حکم را بزودی اجراء خواهند کرد چراکه این منطق تکامل وتاریخ است.
حمید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا