با توافق هسته ای بار دیگر رجوی وطن فروش بورشد

سیاست پیشه وسیاست مآب هرگز؛ ولیکن عنصرسیاسی آنکس که بخاطردمکراسی وعدالت خواهی ومنافع ملی مملکت ومردمش ازهمه چیزخود گذشته بالمال اهل پرستیژهست وپرنسیب وچارچوبهای اخلاقی ادله پسند و اصول و مرز سرخها.
بااین شاخص ومرزبندی بواقع رجوی رهبری متواری ومخفی مجاهدین بویی ازآن نبرده وبه تمام وکمال بیگانه وبه عبارتی همواره درمقابل آن صف آرایی کرده است یعنی که آدمی بوده همواره ترسووبزدل ؛ درلحظه لحظه ها فراری با مواضع لرزان وضد مردمی وتماما درپی تحقق اهداف جاه طلبانه خود درآویختن به بیگانگان  درپس وطن فروشی خائنانه بسیار.
داستان مذاکرات هسته ای کشورمان با کشورهای 1+5 با رویکرد استفاده صلح آمیزازآن ازجانب ایران والنهایه با توافق هسته ای که افتخاری برای مردم ومیهن عزیزمان ایران بود ازقضا آخرین زهری بود که رجوی سرکشید وبرغم دعاوی ضد ایرانی خود درخصوص به تحریم کشاندن مردمان ایران زمین ازجانب اربابان خود به اتم وجه بور و رسوا شد وباردیگرنزد مردمان ایران زمین بیش ازپیش منزجرومنزوی.
رجوی هیچگاه  درسرفصلهای بجد حیاتی ازجمله سرفصل 30 خرداد بمثابه شروع یک نسل کشی  وجمله عملیات خرابکارانه ضد مردمی دردهه شصت وهمچنین سرفصل جنگ تحمیلی با مواضع وطن فروشانه خود درپناه صدام ملعون وبه قربانگاه فرستادن اعضایش درماجراجویی های نظامی مرزی خصوصا خود زنی در مرصاد وبه نیست کشاندن زندگی اعضایش درامرانقلاب ایدئولوژیک کذایی خود ووو…جسارت وشهامت آنرا نداشته که اندک تاملی نموده وبا بازنگری خطاهایش ولویکبارازخود انتقادی داشته باشد ومسولیت بپذیرد که لابد مخفی شدن 13 ساله اش بی حکمت نبوده ودرهمین دستگاه قابل تبیین است.
ملت ایران با توافق هسته ای با پیروزی مشعشعی که درپی داشت ؛ بسیارشادمان وخوشحال شدند ودراستقبال  کم نظیراز ظریف وزیرامورخارجه کشورمان درفرودگاه  بین المللی امام که طبعا برای رجوی وشرکاء خوشایند نبود ؛ پیوند ناگسستنی خود با مسولین خادم خود را به شایسته ترین وجه ممکن مهرزدند تا بسوزاند وبمیراند هرآنکس را که نتوان دید.
پوراحمد

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا