مجاهدین برای کودکان سوری دل می سوزانند!؟

طبعا جنگ نابرابر و ناعادلانه و ضدمردمی تماما ازمردمان بیدفاع قیمت و قربانی میگیرد که البته این امرمحکوم ومطرود است حال این نسل کشی میخواهد درعراق وافغانستان باشد یا درسوریه وایران و سایرممالک.
فرقه بدنام رجوی اخیرا درسایت رسمی خود ازکشته شدن کودکان سوری دربمباران حلب ابراز تاسف کرده است وازبرای خوش خدمتی به اربابان خود علیه دولت رسمی سوریه به هردوز و دغل و دروغ و بزرگنمایی متوسل میشود.
مطلق ازخاطرم نمیرود که عراقیان شریف وتحت محاصره وتحریم امریکای جنایتکارازدهه 1370 تا سرنگونی دولت دیکتاتورصدام ملعون دردهه 1380 دراثرتحریم ظالمانه امریکا وشرکاء بسا وبسا ازخود قربانی دادند ومشخصا بالغ بر600 هزارکودک دراثرسوء تغذیه ونداشتن شیرمصرفی مظلومانه جان سپردند که البته بیش ازهرکسی شخص رجوی ازاین امربخوبی واقف بودند وهستند.
درآن وانفسا نه تنها رجوی ودارودسته اش برای مردمان شریف عراقی خصوصا کودکان به قربانگاه رفتگان دلی نسوزاندند وغمی نخوردند درعوض ناجونمردانه یک سوم پول نفت مردمان عراق را به خاطرخوش رقصی ها وخیانتهایشان ازصدام دیکتاتور اخاذی کردند وحتی زمانی که عراق درتحریم بغایت ظالمانه بود ونفت درمقابل غذا عرضه می شد همین رجوی خائن ازسهم خود ازصدام نمی گذشت ودرحقیقت غذا وسایرمایحتاج زندگی محرومان عراقی را ظالمانه سرمی کشید وبه ریش ملت رنجکشیده وتحت تحریم می خندید.
حال رجوی با آن کارنامه سیاه ضد مردمی علیه مردمان شریف عراقی خصوصا کودکان محروم بجای پاسخگویی وحساب پس دادن دارد پرت وپلا میگوید که البته ازسراستیصلال مطلق وبه گل نشستن خط واستراتژی حضورش درخاک عراق وبی حاصل دیدن توسل به قهروخشونت علیه مردمان ایران زمین است ولاغیر.
پوراحمد
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا