اعلام افتخار باند رجوی به بازگویی خبرهای دست چندم صهیونیست ها!

نوشته ی تحلیل گونه ای ازنوع رجوی اش، دررسانه های این باند منتشر شده که لازم دانسته شد بدون توجه به تحلیل ارائه شده ی مربوط به 4دهه – که اگر تحلیل درستی بود کار دغلکاری بنام مسعود رجوی وپادوهای محبوبش باینجا ها ختم نمیشد-  صرفا قسمتی ازآن که بیشتر به مسائل هسته ای مربوط است، مورد بازگویی ونقد قرار میگیرد.
در این نوشته که عنوان " تسلیم اتمی " برخود گرفته، میخوانیم:
"… و به این ترتیب علیرغم همه امدادهای غیبی!، چشم پوشی و نادیده انگاریهای ارباب مماشات و غارتگرانی که برای ایران، این «رژیم وطن فروش» را هزار بار به «میهن پرستان پاکباز» و فرزندان راستین ملت ایران، ترجیح میدادند، پنهانکاری های خطرناک این رژیم برای صلح و امنیت بین المللی بتدریج تبدیل به موضوع اولویت اول جهان شد و رژیم بخت برگشته ای که در حین ارتکاب جرم، دستش در وسط یک پنهانکاری مجرمانه گیر افتاده بود به جایی رسید که حتی اهل مماشات هم از جمله سارکوزی رئیس جمهور وقت فرانسه آن را بر سر دوراهی «بمب ایرانی یا بمباران ایران» قرار داد ".
البته چیزی دراین مورد نادیده گرفته نشده ومماشاتی هم دربین نبوده واین حق به برزیلی که درجوار آمریکا ودرحیات خلوتی که عموسام اندک اندک ازدست میدهد، داده شد واین کشور مشغول تحقیقات وغنی سازی است!
فشار مضاعف برمیهن ما بخاطر این است وبوده که درحوالی پادگان نظامی وکشتی جنگی آمریکا بنام اسرائیلی واقع شده که هدفش ایجاد تنش هرچه بیشتر درمنطقه ورسیدن به سودای دور ودراز خاورمیانه ی بزرگ است!
مردم ایران ودولت منتخب اش با عبرت گیری از وقایع ووضع اسفناک پاکستان و… ابدا دنبال سلاح هسته ای نیست و ازاین روست که میدانیم مشکلات قدرتمداران با ما عمدتا سیاسی است!
آنها بدین خاطر ازاستانداردهای مضاعف برعلیه ایران استفاده میکنند که دیگران خطاکرده و ارتجاع وابسته ی جهانی را درحول وحوش کشور ما جمع کرده اند وازما میخواهند که بعنوان مردمی که نخستین انقلاب دموکراتیک شرق را دریکصد سال پیش انجام داده ایم، رفتاری کاملا اطاعت آمیزی دربرابر امر ونهی های غیر مشروع وضدانسانی آنها داشته باشیم و ابدا توجه نمیکند که این مردم، آزادیخواه ترین ملت خاورمیانه وشرق در طول یک قرن گذشته بود!
هموطنان مجاهد نمای من!
مطمئن باشید اگر ماهم رفتاری مانند عربستان وهمسایگانش با نظام سلطه گر جهانی داشته باشیم و مثلا اسرائیل را مشروع دانسته واعلام کنیم که اراضی فلسطینی ها مال آنهاست، درلشکر کشی های مرتبط با سرکوب نهضت های رهائی بخش مردم منطقه وجهان کمک کنیم و…، خودشان کمک میکنند تابمب اتمی هم بسازیم!
بدین طریق کارچندان پنهانی وجود نداشته و امپریالیزم جهانی با اجابت نشدن تمامی خواسته هایش ازطرف ایران، مسئله ی اتمی را عمده تر کرد و…
رجوی ها نوشته اند:
" و بدینسان با فشار مردم و مقاومت ایران، خلیفه ارتجاع خودش را در مقابل انتخاب «تخاصم = مرگ» یا «تسلیم = خودکشی» یافت و اینگونه دومین «هدف استراتژیکی» این رژیم هم که قرار بود پشتوانه قدرتش باشد، با تلاشی تحسین برانگیز در یک کارزار میهنی به طناب داری تبدیل شد که… از آن خلاصی نخواهد داشت ".
مردم ایران هرگز براین تصور نبودند که بمب اتمی راه حل دردهایش خواهد بود!
راه رهائی ما از کمبودهای موجود که نقش عامل خارجی درآن عمده تر بوده دراین چند قرن گذشته، تاکید بر استقلال سیاسی بدست آمده وکسب استقلال اقتصادی باتکیه برمنابع داخلی والبته تعامل سازنده با جهان وبخصوص همسایگان است که  خوشبختانه برنامه ی دولت آقای روحانی دراین راستا قرار گرفته وبنابراین هرکشوری با لحاظ منافع متقابل میتواند بهترین روابط را با ما داشته باشد و لابد کسانی که کماکان دوست دارند دردشمنی با ما اصرار داشته باشند، روابط متقابلا سودمند را نپذیرفته وخواهان تسلیم بی قید وشرط ماست که البته  نتایج بد این زیاده خواهی ها گناه ما نیست!
باز نوشته اند:
" چنین دستاوردی نشان داد که ذره ذره فعالیتهای مقاومت در صحنه نفس گیر بین المللی، چگونه آجرهای بنای باشکوه تحقق یک کارزار ملی و میهنی برای «سرنگونی» این شجره خبیثه و نجات ایران از اشغال آن بوده است. صحنه ای که وجه غالب آن هم در دست «سیاست مماشات با این رژیم» بود و به مثابة یک «سنگ خارا» در راه آزادی مردم ایران عمل می کرد. حالا جیره خواران سفرة خلیفه ارتجاع هر چقدر می خواهند سر به سنگ بزنند و برای در بردن دشمن اصلی مردم ایران، شکل مار بکشند و دشمنان مفروض اختراع کنند. کارزار میهنی با گامهایی استوار و حساب شده برای سرنگونی «نظام ولایت» به پیش می رود ".
شما مثل اینکه معنی اشغال واشغالگر را نمیدانید؟ حاکمیت موجود علیرغم هرانتقادی که هرکس میتواند برآن داشته باشد، محصول انقلاب بزرگ 1357 بوده وماحصل تناسب قوای موجود است وبنابراین انگ های اشغالگری و…، محلی ازاعراب نداشته وحرف بیموردی است!
البته ما بعنوان ساکنین داخل کشور که دسترسی کاملی به دنیای رسانه ها داریم، حرف وعملی ازسرنگونی نشنیده وندیده ایم وتعجب میکنیم که شما بعنوان دریافت کنندگان خبر ازیک کانال خاص ودریک محیط کاملا استبدادی چگونه باین تحلیل ها میرسید ودردرستی آنهم شکی ندارید؟!
ما ابدا سراغی ازاین حضور شما دراین مبارزات سرنگونی نداریم ومعتقدیم که این حرف ها صرفا دروغ شاخ داری است که مطرح میکنید!
دیگر اینکه دشمن اصلی ما کسان وجریاناتی هستند که وابستگی عمیق به بیگانه دارند ودرراه صنعتی شدن  وخود کفائی کشورمان سنگ های بزرگ میاندازند!
حمید
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا